KiVAKO

KiVAKO – kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa -hankkeessa kehitettiin korkeakoulujen vieraiden kielten opintopolkutarjontaa yhdistelemällä ja uutta kehittämällä sekä valtakunnallisena että alueellisena yhteistyönä.

Tarjonta koostuu digipedagogiikan mukaisesti rakennetuista oppimispoluista A1-tasolta C1-tasolle, ja se on avointa valtakunnallisena tai alueellisena yhteistyönä.

Lisäksi hankkeessa kehitettiin opiskelijan itsearviointityökalu sekä verkostoja yhteistyölle valtakunnan tasolla tukemaan opettajien pedagogista kouluttautumista ja asiantuntijuuden kehittymistä.

KiVAKO oli opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke.

Valtakunnallista verkko-opintotarjontaa toteutetaan syksystä 2021 alkaen KiVANET-yhteistyöverkostossa KiVAKO-hankkeen kehittämän rotaatiomallin mukaisesti.

Perustiedot

Rahoitus: 3 324 400 € (OKM 70%)
Koordinaattori: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Projektipäälliköt: Teppo Varttala, Haaga-Helia ja Pasi Puranen, Aalto-yliopisto
Avustuksen käyttöaika: 1.2.2018 – 31.12.2021