KiVAKO-hankkeen aikana sekä KiVANET-yhteistyön alkuvaiheessa opintojen toimivuutta testataan rajatuilla ryhmillä rajoitetun ajan, eivätkä materiaalit aina välttämättä täytä saavutettavuusvaatimuksia. Hankkeen päättymiseen (joulukuu 2021) mennessä sisällöille on tehty saavutettavuusarviointi ja sen jälkeen saavutettavuustoimia tarvittavin osin.


[saavutettavuusvaatimukset.fi: ”Opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa voidaan käyttää tilapäisesti ja rajatussa ryhmässä opetussisältöjä, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia. Tilapäiseksi käytöksi katsotaan esimerkiksi lukukauden mittainen ajanjakso. Tilapäinen käyttö ei voi jatkua ainakaan useampia vuosia.
Poikkeus tekee mahdolliseksi sen, että opettaja ja oppilaat voivat esimerkiksi itse tuottaa opetuksessa hyödynnettävää sisältöä ilman syvällistä saavutettavuusvaatimusten tuntemusta tai teknologioita, jotka tukisivat saavutettavien sisältöjen toteutusta. Poikkeuksen myötä voidaan rajatussa ryhmässä myös kokeilla erilaisia uusia palveluja ja sisältöjä.”]


KiVAKO/KiVANET course accessibility


KiVAKO/KiVANET studies are test courses with new content, run on a limited basis for limited student groups and for a limited time. They may not always follow accessibility criteria, which is in line with regulations as concerns such test courses. The material has undergone an accessibility evaluation before the end of the project (December 2021) and the relevant accessibility measures will be taken subsequently.