KiVAKO-hankkeen aikana sekä KiVANET-yhteistyön alkuvaiheessa opintojen toimivuutta testataan rajatuilla ryhmillä rajoitetun ajan, eivätkä materiaalit aina välttämättä täytä saavutettavuusvaatimuksia. Hankkeen päättymiseen (joulukuu 2021) mennessä sisällöille on tehty saavutettavuusarviointi ja sen jälkeen saavutettavuustoimia tarvittavin osin.


[saavutettavuusvaatimukset.fi: ”Opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa voidaan käyttää tilapäisesti ja rajatussa ryhmässä opetussisältöjä, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia. Tilapäiseksi käytöksi katsotaan esimerkiksi lukukauden mittainen ajanjakso. Tilapäinen käyttö ei voi jatkua ainakaan useampia vuosia.
Poikkeus tekee mahdolliseksi sen, että opettaja ja oppilaat voivat esimerkiksi itse tuottaa opetuksessa hyödynnettävää sisältöä ilman syvällistä saavutettavuusvaatimusten tuntemusta tai teknologioita, jotka tukisivat saavutettavien sisältöjen toteutusta. Poikkeuksen myötä voidaan rajatussa ryhmässä myös kokeilla erilaisia uusia palveluja ja sisältöjä.”]