KiVAKOn opintotarjontaa tuottavat osahankkeet

KiVAKO tarjonta
Suunnittelutilanne 9/2020

KiVAKOn toiminnalliset osahankkeet

  • Rotaatiomalli opintojen toteuttamiseen hankkeen jälkeen
  • Opiskelijan itsearviointityökalu
  • Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettely
  • Pedagogista osaamista kehittävä yhteistyöverkosto