Opiskelu osin tai kokonaan verkon kautta on lisääntynyt viime aikoina merkittävästi. Verkossa opiskelu tarkoittaa yhtäältä opiskelun suurempaa vapautta ja joustavuutta. Toisaalta verkossa opiskelu edellyttää opiskelijalta vastuuta omasta tekemisestä, oma-aloitteisuutta sekä hyviä ajanhallintataitoja. Vapaudesta seuraa siis myös enemmän vastuuta. Verkko-opinnoissa tämä huomioidaan yleensä asettamalla opintojen varrelle erilaisia välitavoitteita. Loppujen lopuksi opiskelijan on kuitenkin itse valvottava edistymistään ja tarvittaessa asetettava itselleen omia välitavoitteita.


Verkko-opiskelu sopii sinulle, jos pidät itsenäisestä työskentelystä ja verkon kautta oppimisesta. Verkko-opiskelu on ratkaisuna sopiva, jos haluat opiskella vähemmän aikaan ja paikkaan sidotusti verrattuna lähiopiskeluun. Kannattaa huomata, että verkko-opiskelu ei ole lähiopiskelua nopeampaa eikä helpompaa. Opintopiste verkko-opintoina tarkoittaa samaa opiskelijan työmäärää (27 tuntia), kuin muussakin opiskelussa, mutta työskentely on omatoimisempaa.


Oppijoina olemme kaikki erilaisia, joten alkuun verkko-opintoihin on hyvä varautua käyttämään jopa oletettua enemmän aikaa. Verkko-opiskelussa erilaista luettavaa saattaa olla odotettua enemmän. Itsekseen opiskelu voi viedä aikaa, koska kysymyksiin ei saa aina välittömiä vastauksia. Varsinkin erilaisten ohjeistusten ja tehtäväksi antojen parissa kannattaa olla tarkkana, jotta päätyy heti alusta alkaen tekemään oikeita asioita oikealla tavalla.


Verkko-opiskeluun tarvitaan internet-yhteydellä varustettu tietokone. Yleensä tarvitaan myös web-kamera ja mikrofoni, sillä opintoihin sisältyy usein verkkotapaamisia sekä nauhoitettavia tehtäviä. Opiskelijan täytyy hallita tietokoneen käytön perusteet. Opinnot saatetaan toteuttaa myös sellaisella oppimisalustalla, joka ei ole ennestään tuttu. Kannattaakin varata aikaa myös opiskelun verkkoympäristöön tutustumiseen.


Yleisiä vinkkejä verkko-opiskeluun

 • Opintojen edistyminen on sinun vastuullasi.
 • Verkko-opinnot eivät anna pääsylippua tavallista helpompiin eivätkä nopeampiin tuloksiin: käytät verkko-opiskeluun keskimäärin saman verran aikaa, kuin vastaaviin lähiopintoihin—joskus enemmänkin. Sinulla on kuitenkin suurempi mahdollisuus vaikuttaa siihen, missä ja milloin opiskelet.
 • Opiskelu tapahtuu internetin välityksellä: varmista ja täydennä tarvittavat tekniset välineet ja taidot ajoissa.
 • Verkko-opintojen kurssiaineisto on yleensä valmiiksi oppimisalustalla. Toisinaan tarvitaan myös muuta materiaalia, joka kannattaa hankkia hyvissä ajoin kurssipaikan varmistuttua.
 • Ohjatuilla kursseilla on yleensä selkeä suunnitelma kurssin etenemisestä ja aikataulusta. Älä lipsu suunnitelmasta.
 • Pidä huoli, että tiedät ja muistat kurssin tärkeät ajankohdat (esim. tehtävien palautuspäivät, tenttiajankohdan, aikataulutetut verkkotapaamiset).
 • Pohdi omaa oppimistasi: missä ja milloin oppiminen on tehokkainta? Suunnittele opiskelusi ennakkoon suhteessa kurssin suunniteltuun etenemiseen. Jos sairastut tai muusta pakottavasta syystä jäät suunnitelmasta jälkeen, ota ero kiinni mahdollisimman pian.
 • Oppiminen—verkossa ja muualla—edellyttää työrauhaa: sulje sähköposti ja somekanavat, laita puhelin äänettömälle ja pois näkyvistä, käännä musiikki ja tv pois päältä, jne. Oppiminen ja multitaskaaminen sopivat huonosti yhteen.
 • Paloittele itsenäinen opiskelu verkossa itsellesi sopiviksi kokonaisuuksiksi. Aiemmin opitun kertaaminen ja uuden oppiminen ovat intensiivisyydeltään erilaisia—yhtä jaksaa pidempään kuin toista. Tämä kannattaa huomioida oman työn suunnittelussa.

Vinkkejä kielten verkko-opiskelun tueksi

 • Opiskele säännöllisesti: mieluummin puoli tuntia päivittäin kuin koko yö kerran kahdessa viikossa.
 • Koeta altistaa itseäsi mahdollisimman paljon opiskeltavalle kielelle varsinaisen opiskelun lisäksi, vaikket vielä ymmärtäisikään kovin paljoa: tv, internet, radio, musiikki, lehdet…. Hyödynnä vaikkapa netin radio- tai videoklippejä tai sanastoa testaavia sovelluksia työ- tai koulumatkalla.
 • Kun kielen perusteet ovat hallinnassa, esim. tv ja elokuvat opiskeltavalla kielellä ovat hyvä lisätuki. Tekstitys opiskelukielellä helpottaa hahmottamista.
 • Jatka itsesi altistamista opittavalle kielelle ja hyödynnä tilaisuudet käyttää kieltä matkoilla ko. kielialueelle, kohdatessasi kyseisen kielen puhujia muualla, jne.
 • Kielitaito kehittyy hiljalleen, eikä joka tilanteessa kaikki mene aina nappiin. Kautta maailman ihmiset arvostavat haluasi käyttää heidän kieltään: epätarkkuuksia ymmärretään erinomaisen hyvin. Jo muutama sana viestintäkumppanin kielellä tarkoittaa montaa kulttuurillista harppausta kumppania kohti.