Hankkeen tuloksena syntyy valtakunnallisesti kattava, kielivarantoa pitkällä tähtäyksellä kartuttava ja pedagogiikkaa kehittävä verkosto (KiVANET). Sen konkreettinen ilmentymä on monimuotoinen, uutta digipedagogiikkaa hyödyntävä vieraiden kielten laaja oppimistarjonta verkossa. Opiskelijoilla on tarjonnassa laaja valikoima kielten ja viestinnän oppimispolkuja, josta he voivat valita paitsi
oman tutkinnon vaatimusten mukaisia kielten ja viestinnän opintoja myös oman kiinnostuksen mukaisia ja elämäntilanteeseen joustavasti istuvia opintoja.

Paitsi verkossa, hanke tuottaa paikallisella tasolla korkeakoulurajat ylittävää oppimistarjontayhteistyötä. Opettajien verkostoyhteistyön ja hankeyhteistyön (esim. DIGIJOUJOU) kautta digipedagoginen ajattelutapa laajenee paikallisesti ja valtakunnallisesti, ja opetuksen laatua kehitetään yhdenmukaisesti. Näin hanke uudistaa opetusta ja oppimista. Uusien digipedagogisten menetelmien kehittäminen antaa mahdollisuuden monimuotoisten ja monimediaisten oppimisratkaisujen luomiselle.