KiVANET/KiVAKO-kurssien tavoitetasot on asetettu CEFR-asteikolla alla olevan taulukon mukaisesti. Tason 1 kurssit lähtevät aina liikkeelle alkeista. Jos sinulla on jo aiempia opintoja kielestä, jota haluaisit opiskella, voit arvioida lähtötasoasi esim. seuraavien tietojen pohjalta:

 • Lukion opetussuunnitelman mukaiset tavoitetasot arvosanatasolla ’hyvä’, eli 8 (suluissa vastaavat peruskoulun tavoitetasot):
  • Lukio, A-kieli, muu kuin englanti ja Aasian ja Afrikan kielet: B1.2 (peruskoulun päättövaiheen tavoite: A2.2)
  • Lukio, A-kieli, Aasian ja Afrikan kielet: A2.2-B1.1 (peruskoulun päättövaiheen tavoite: A2.1)
  • Lukio, B2/3-oppimäärä, muu kuin englanti: A2.1-2 (peruskoulun päättövaiheen B2-tavoite: A1.2/3)
  • Tarkempaa tietoa löydät täältä.
 • Muilta osin voit arvioida tasoasi opintopistemäärien perusteella. Esim. saksa 5 -kurssi edellyttää n. 12 op:n määrää vastaavia edeltäviä opintoja toisella asteella tai korkeakoulussa arvosanalla ’hyvä’ ja viro 2 puolestaan n. 5 op:n edeltäviä opintoja arvosanalla ’hyvä’.
 • Verkosta löydät myös erilaisia taitojesi itsearviointia tukevia materiaaleja, kuten tämän.
Suunniteltujen KiVAKO-kurssien CEFR-tasot (tilanne 5/2020)