Keväällä 2023 tarjolla on alla listatut verkko-opintoina toteutettavat kielikurssit. Kurssitietoja päivitetään syyslukukauden aikana. Luethan alla olevat ohjeet huolellisesti!

 • Ilmoittautumisaika on päättynyt!
 • Kursseille pääsijät arvotaan, joten ilmoittautumisnopeudella ei ole merkitystä.
 • Kurssit on tarkoitettu KiVANET-verkoston korkeakoulujen opiskelijoille. Kurssipaikkoja on tarjolla suhteessa kunkin verkostokorkeakoulun lukuvuosittain itse tarjoamiin verkostokursseihin. 
 • Ilmoittautujan tulee tarpeen mukaan selvittää kotikorkeakoulussaan opintojen soveltuvuus tutkintoonsa.
 • Tutustu myös Opiskelijalle-osioon, josta löydät tietoa kurssien saavutettavuudesta, kielten opiskelusta verkosta, kurssien tavoitetasoista ja suoritusten siirrosta omaan korkeakouluun.
 • Kurssille pääsystä ilmoitetaan kaikille ilmoittautuneille sähköpostitse viikon 1 aikana.
 • Kurssit ajoittuvat alempana olevien kurssikuvausten yhteydessä ilmoitetulla tavalla viikkojen 4 ja 20 välillä.
 • Teknisistä syistä kurssien aikataulut voivat muuttua ilmoitetuista ja pakottavissa tapauksissa yksittäisiä kursseja voidaan joutua peruuttamaan tai siirtämään myöhemmäksi.

Vastaamme ilmoittautumisaikana kysymyksiin sähköpostitse: kivanet(at)haaga-helia.fi

ILMOITTAUDU KURSSEILLE TÄSTÄ.

ENROL FOR COURSES HERE.

For enrolment instructions, find them here: Enrolment and courses

KURSSITARJONTA (klikkaa kielen nimeä nähdäksesi kurssit) /
COURSE SELECTION (click the name of the language to see courses)

Chinese & Chinese Characters 1 (5 cr) / Haaga-Helia

Timing: 30.1.–6.4.2023 
Online meetingsThe course includes voluntary online consulting and learning sessions, which will be informed at the beginning of and during the course. Recorded videos for those voluntary sessions will be given for self-study if the student is unable to attend the sessions. 

CEFR-level: Starting level 0 > Target Level A1.2 
Prerequisites: 0-level, There are no prerequisites for this course.  
Course Objectives: After successful completion of the course,

 • the student will become familiar with the whole Mandarin Pinyin transliteration system and the fundamentals of the Chinese writing system.
 • The student is able to manage in short superficial everyday communication situations.
 • The student will have a deeper-than-usual understanding of Chinese culture and the Chinese ways of thinking and behavior as well, and obtain a solid knowledge for further study in Chinese language and culture. 

Course Content:

 • the four main tones and the 5th toneless  
 • all the consonants and vowels of the Pinyin transliteration system  
 • vocabulary and sentence types from everyday conversation  
 • grammar rules on adjectives, verbs, tenses and sentence structure, etc. 
 • different areas of Chinese culture 
 • over 100 Chinese characters  

Learning MaterialsAll learning materials can be found from the digital learning platform. 
Teaching and Assessment Methods

 • The student will learn and practice independently with the help of teaching videos, recordings, texts and various exercises on the learning platform.
 • The student is required to complete independently different learning tasks and assignments, which will be evaluated as well.
 • The course includes voluntary online consulting- and learning sessions, where pronunciation and conversations are practiced. 

Grading Criteria: Pass/Fail 
Amount of work by implementation method:

 • Independent study (includes learning tasks) 115-125 h  
 • Voluntary on-line consulting- and learning sessions or study the recorded teaching videos independently at the student’s own pace 10h 
 • Exam assignment 5 h 
 • A total of 135 h. One credit corresponds to 27 h of student work (5 x 27 h = 135 h). 

ENROL

Chinese & Chinese Characters 2 (5 cr) / Aalto

Timing: TBA
Online meetings: TBA

CEFR-levelStarting level A1.2 > Target Level A2.1 
PrerequisitesKiVANET Chinese 1, or one semester of beginning level Chinese. 
Course Objectives: After successful completion,

 • the student will learn diversified vocabularies and grammar skills in spoken language expressions and master the basic skills of reading and writing Chinese characters.
 • The student is able to obtain survival level language skills in everyday life, traveling and work situations with a deeper understanding of Chinese culture and ways of living.
 • The student will be well placed to transfer the studies to business Chinese and apply for a student exchange at a Chinese-speaking university in numerous mega cities in China, Hongkong, Singapore, Malaysia or Taiwan etc. 

Course Content:

 • advanced level learning and practice of the Pinyin system 
 • telling the time, hobbies and everyday routines  
 • telling about one’s family 
 • survival level language skills in everyday life situations in a tee house, café, bar, restaurant, shop, etc. 
 • survival level language skills in traveling situations such as buying train and plane tickets, asking for directions, etc. 
 • grammar rules for creating different types of sentences  
 • different kinds of question sentences and their answers 
 • advanced level understanding and interpreting of complicated Chinese characters  

Learning MaterialsAll learning materials can be found from the digital learning platform. 
Teaching and Assessment Methods: 

 • The student will learn and practice independently with the help of teaching videos, recordings, texts and various exercises on the learning platform.
 • The student is required to complete independently different learning tasks and assignments, which will be evaluated as well.
 • The course includes voluntary online consulting- and learning sessions, where pronunciation, conversations and character-writing are practiced. 

Grading CriteriaPass/Fail 
Amount of work by implementation method

 • Independent study (includes learning tasks) 115-125 h  
 • Voluntary on-line consulting- and learning sessions or study the recorded teaching videos independently at the student’s own pace 10h 
 • Exam assignment 5 h 
 • A total of 135 h. One credit corresponds to 27 h of student work (5 x 27 h = 135 h). 
ENROL

Espanja 1 (3 op) / Haaga-Helia

Ajoitus: 30.1.–17.3.2023
Verkkotapaamiset: Etätapaamiset Zoomissa to 9.2. klo 18.00–20.30 ja to 2.3. klo 18.0020.30.

ILMOITTAUDU

Espanja 1 (3 op) / SAMK

Ajoitus: 30.1.–9.4.2023
Verkkotapaamiset: Vapaaehtoiset tapaamiset ke 15.2. klo 17.00, ke 8.3. klo 17.00 ja to 23.3. klo 17.00.

CEFR-taso Lähtötaso 0 > tavoitetaso A1.1  
Esitiedot : Opiskelijalta ei vaadita aikaisempaa espanjan osaamista. 

Sisältö: 
¡Hola! ¡Bienvenidos a estudiar español!  
Tervetuloa aloittamaan espanjan kielen opintosi verkkokurssilla itsenäisten ja monipuolisten tehtävien avulla! Opit esittelemään itsesi, juttelemaan small-talk -tilanteissa, kertomaan opinnoistasi, työstäsi, kysymään tietä ja asioimaan hotellissa. Tutustut Espanjaan ja valmistaudut käyttämään kieltä maahan matkustaessasi. Opit myös tilaamaan juomia ja ruokia kahvilassa.  

 • ääntäminen, sanapaino ja intonaatio
 • aakkoset ja oman nimen tavaaminen 
 • itsestä, omista opinnoista ja työstä kertominen  
 • kahvilassa asioiminen, matkustaminen ja kulkuneuvot, hotellissa asiointi 
 • tutustuminen maahan ja sen kulttuuriin (maiden nimien ja kansalaisuuksien käyttö) 
 • kielen perusrakenteet: substantiivien ja adjektiivien taipuminen, olla-verbien erot ja säännöllisten verbien preesenstaivutus, artikkelien käyttö, tavallisimpien epäsäännöllisten verbien taivutus nykyajassa 
 • kysymyssanat  
 • tavallisimmat prepositiot 
 • lukusanat 1-100, järjestysluvut 1-10 
 • lähitulevaisuuden ilmaiseminen 

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen osaat: 

 • käyttää kielelle ja kulttuurille tyypillisimpiä kohteliaisuuden ilmauksia kaikkein rutiininomaisimmissa arki- ja työelämän suullisissa viestintätilanteissa 
 • kirjoittaa ja ääntää ymmärrettävästi yksittäisiä sanoja ja lyhyitä lauseita 
 • huomioida paremmin kulttuurista monimuotoisuutta ja kielitietoisuutta sekä suunnitella tulevia, seuraavan tason kieliopintoja. 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla 
Opetus- ja arviointimenetelmät : Opetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla. Arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin: 

 • videotehtävät
 • joitakin palautettavia kirjallisia tehtäviä  
 • lopputentti 

Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty 
Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Hyväksytty-arvosanan saamiseksi kaikki vaaditut tehtävät pitää suorittaa hyväksytysti aikataulun mukaisesti. Lisäksi opintojakson lopputentti tulee suorittaa hyväksytysti. 

Työmäärä toteutustavoittain:  

 • itsenäinen opiskelu 38h 
 • tehtävät 35h 
 • yhteiset verkkotapaamiset 6h 
 • lopputentti 2h 
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h). 
ILMOITTAUDU

Espanja 2 (3 op) / SAMK

Ajoitus: 30.1.–9.4.2023
Verkkotapaamiset: Vapaaehtoiset tapaamiset ke 15.2. klo 18.00, ke 8.3. klo 18.00 ja to 23.3. klo 18.00.

ILMOITTAUDU

Espanja 2 (3 op) / Savonia

Ajoitus: 6.2.–16.4.2023
Verkkotapaamiset: Ei tapaamisia.

CEFR-taso : Lähtötaso A1.1 > tavoitetaso A1.2   
Esitiedot : Opintojakso edellyttää KiVANETin Espanja 1 suorittamista tai vastaavaa osaamista espanjan kielessä (taitotaso A1.1).  

SisältöOpintojaksolla opitaan lisää espanjan perusrakenteita ja -sanastoa sekä vahvistetaan kuullun ymmärtämistä ja puheen tuottamista tavallisimmissa viestintätilanteissa. Kurssilla tutustutaan myös espanjankielisen maailman kulttuuriin ja tapoihin.   

 • perheestä kertominen 
 • retkikohteen kuvaileminen ja harrastukset 
 • sääilmaukset, vuodenajat ja kuukaudet 
 • ravintolassa asiointi ja ostoksilla käynti, lentokentällä asiointi 
 • viikon tapahtumista kertominen   
 • yksinkertaisten sähköpostiviestin laatiminen 
 • diftongi- eli vokaalimuutosverbien taivutus 
 • gustar- ja muiden vastaavien datiiviverbien käyttö 
 • kaikki lukusanat, kysymyssanat  
 • perfektin muodostaminen ja sen käyttö 
 • paikan prepositioyhdistelmiä 

Osaamistavoitteet : Tämän opintojakson jälkeen osaat:  

 • selviytyä erilaisissa työ-, opiskelu- ja vapaa-ajan matkailuun liittyvissä jokapäiväisissä puhetilanteissa. 
 • tilata syötävää ja juotavaa ravintoloissa 
 • kertoa säästä ja ymmärtää säätiedotuksia espanjaksi 
 • toimia lentokentällä virkailijoiden kanssa espanjaksi 
 • laatia lyhyen sähköpostiviestin 

Oppimateriaali :Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla  
Opetus- ja arviointimenetelmät:Opetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla. Arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin: 

 • videotehtävät 
 • joitakin palautettavia kirjallisia tehtäviä  
 • lopputentti 

Arvosteluasteikko ja arviointikriteeritHyväksytty/hylätty  
Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Hyväksytty-arvosanan saamiseksi kaikki vaaditut tehtävät pitää palauttaa ajoissa. Lisäksi kurssin lopputentti tulee suorittaa hyväksytysti. 

Työmäärä toteutustavoittain:  

 • itsenäinen opiskelu 38h 
 • tehtävät 35h 
 • yhteiset verkkotapaamiset 6h 
 • lopputentti 2h 
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h). 

ILMOITTAUDU

Espanja 3 (3 op) / XAMK

Ajoitus: TBA
Verkkotapaamiset: TBA

CEFR-taso:Lähtötaso A1.2 > tavoitetaso A2.1 
EsitiedotOpintojakso edellyttää KiVANETin Espanja 1-2 suorittamista tai vastaa osaamista espanjan kielessä (taitotaso A1.2). 

Sisältö: Espanja 3 –verkko-opintojaksolla syvennät espanjan kielen perustietojasi ja -taitojasi. Aihepiiri liittyy matkailuun Latinalaisessa Amerikassa, erityisesti Etelä-Amerikan Argentiinassa. Opiskelet enimmäkseen itsenäisesti etänä, mutta opintojaksoon kuuluu myös kolme etätapaamista. Kielen rakenteissa keskitytään verbioppiin (preesens ja perfekti) ja tavanomaisiin lauserakenteisiin. Opintojaksolla opitaan myös persoonapronominien objekti- ja datiivimuodot yhdessä ja erikseen käytettyinä (esimerkkilause suomeksi: ‘Annatko sen minulle?’).  

 • Matkailu, asuminen 
 • Etelä-Amerikan espanjan erityispiirteet, Argentiina ja Buenos Aires 

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen:  

 • ymmärrät helppoa, erityisesti matkailuun liittyvää sanastoa sekä selkeitä (ilmaisuja ja) tekstejä 
 • pystyt vaihtamaan ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä tilanteissa 
 • pystyt kirjallisesti kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itsellesi tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa 
 • olet syventänyt espanjankielisen maailman kulttuurin tuntemustaan 
 • tunnistat Etelä-Amerikassa puhutun espanjan erityispiirteitä. 

Oppimateriaali: Oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.  
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla. Arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin: 

 • videotehtävät 
 • joitakin palautettavia kirjallisia tehtäviä  
 • kolme yhteistä tapaamista etänä 
 • lopputentti 

Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty 
Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.  Hyväksytty-arvosanan saamiseksi kaikki vaaditut tehtävät sekä lopputentti tulee suorittaa hyväksytysti toteutuksen aikataulun mukaisesti. 
Työmäärä toteutustavoittain: 

 • itsenäinen opiskelu 38h 
 • tehtävät 35h 
 • yhteiset verkkotapaamiset 6h 
 • lopputentti 2h 
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h)

ILMOITTAUDU

Espanja 4 (3 op) / XAMK

Ajoitus: TBA
Verkkotapaamiset: TBA

ILMOITTAUDU

Espanja 4 (3 op) / JAMK

Ajoitus: 6.2.–7.5.2023
Verkkotapaamiset: Kolme pakollista kertaa Zoomissa ti 21.2. klo 17.00–18.30, ti 21.3. klo 17.00–18.30 ja ti 25.4. klo 17.00–18.30.

CEFR-tasoLähtötaso A2.1 > tavoitetaso A2.2
Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANET Espanja 1-3 suorittamista tai vastaa osaamista espanjan kielessä (taitotaso A2.1). 

Sisältö: Espanja 4 –verkko-opintojakso valmistaa sinua pärjäämään arkipäivän tilanteissa espanjaksi. Aihepiiri sijoittuu vaihto-opiskelijan ensi askeliin Espanjassa. Opiskelet enimmäkseen itsenäisesti verkossa, mutta opintojaksoon kuuluu myös kolme etätapaamista, jolloin työskennellään pareittain ja pienryhmissä opettajan ohjeiden mukaan. Rakenteissa keskitytään menneisiin aikamuotoihin. 
Aihepiiri liittyy opiskelijavaihtoon espanjankielisessä maassa: 

 • opiskelu ja vapaa-aika 
 • asuminen 
 • liikkuminen 
 • kulttuuri 

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen: 

 • ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta, joka liittyy opiskeluun ja arkielämään 
 • selviydyt rutiininomaisista kohtaamisista opiskelutilanteissa  
 • ymmärrät yksinkertaisen tekstin pääajatukset ja tavallisimmat lauserakenteet 
 • osaat kirjoittaa opiskelukonteksteihin liittyviä yksinkertaisia kirjallisia viestejä 
 • osaat viestiä menneistä tapahtumista espanjaksi 
 • tunnet syvemmin espanjankielisen maailman kulttuuria ja tapoja.    

Oppimateriaali: Oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla. Tekstit, sanastot sekä rakenteet ovat tulostettavissa omaan käyttöön.   
Opetus- ja arviointimenetelmätOpetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla. Arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin: 

 • videotehtävät 
 • joitakin palautettavia kirjallisia tehtäviä  
 • lopputentti 
 • kaksi tai kolme yhteistä tapaamista etänä  

Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty 
Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Hyväksytty-arvosanan saamiseksi kaikki vaaditut tehtävät sekä lopputentti tulee suorittaa hyväksytysti toteutuksen aikataulun mukaisesti.  
Työmäärä toteutustavoittain:  

 • itsenäinen opiskelu 38h 
 • tehtävät 35h 
 • yhteiset verkkotapaamiset 6h 
 • lopputentti 2h 
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h). 
ILMOITTAUDU

Espanja 6 (3 op) / LAB

Ajoitus: 13.3.–30.4.2023
Verkkotapaamiset: Zoomissa pe 31.3. klo 10.00–12.00 ja pe 14.4. klo 14.00–16.00

CEFR-taso: Lähtötaso B1.1 > tavoitetaso B1.2  
Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANETin Espanja 1-5 suorittamista tai vastaa osaamista espanjan kielessä (taitotaso B1.1). 

Sisältö: Espanja 6 -verkko-opintojaksolla opiskellaan espanjaa Latinalaisen Amerikan kontekstissa. Aiheita ovat Latinalaisen Amerikan yhteiskunta ja talouselämä, matkailu, ympäristö, kestävä kehitys sekä Etelä-Amerikan vapaakauppaliitto Mercosur Argentiinan, Brasilian, Uruguayn ja Paraguayn välillä. 
Aihepiirit liittyvät Etelä-Amerikassa, nimenomaan Argentiinassa, käytettyyn espanjan kielen varianttiin ja seuraaviin rakenteisiin:  

 • indikatiivin menneen ajan aikamuotojen kertaus 
 • subjunktiivin menneen ajan aikamuodot 
 • ehtolauseet (päälauseessa konditionaali ja sivulauseessa subjunktiivin menneen ajan aikamuodot) 
 • voseo-ilmiö (Río de La Platan alueella erityisesti Argentiinassa ja Uruguayssa käytössä oleva sinuttelupersoona) 

OsaamistavoitteetTämän opintojakson jälkeen:   

 • pystyt osallistumaan sujuvasti keskusteluun ja ilmaisemaan itseäsi yhteiskuntaan ja talouselämään liittyvissä aiheissa   
 • osaat poimia keskustelusta sekä pääviestin että yksityiskohdat  
 • kykenet lukemaan ja ymmärtämään ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä vaativia tekstejä, esim. talouselämä, politiikka, yhteiskunnalliset muutokset jne. 
 • pystyt kirjoittamaan artikkelin Latinalaisen Amerikan yhteiskuntaa ja talouselämää käsittelevistä aiheista 
 • olet syventänyt Latinalaisen Amerikan kulttuurin tuntemustasi.    

OppimateriaaliOppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.   
Opetus- ja arviointimenetelmätOpetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla. Arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin: 

 • videotehtävät 
 • joitakin palautettavia kirjallisia tehtäviä  
 • lopputentti 

Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0-5 toteutuksen mukaan. 
Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Hyväksytty-arvosanan saamiseksi vaaditut tehtävät videoineen ja lopputentti tulee suorittaa hyväksytysti toteutuksen aikataulun mukaisesti sekä osallistua Zoom-tunteihin ennalta ilmoitetun aikataulun mukaan. 
Työmäärä toteutustavoittain:

 • itsenäinen opiskelu 40h  
 • tehtävät 30h  
 • 3 x à 3h = yht. 9h tapaamisia Zoomissa 
 • lopputentti 2h  
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).
ILMOITTAUDU

Understanding Italy (3 cr) / Lapin yliopisto

Timing: 15.3.–17.5.2023
Online meetings: Compulsory first meeting on 15.3. at 16.30–18.00. Second meeting either on 14.4. at 16.30–18.00 or on 17.5. at 16.30–18.00

CEFR levelStarting level A2 > target level A2-B1 
PrerequisitesThe course is meant for Finnish and international students who have studied Italian for about one year. The course can also work as a revision for more advanced students. The course is not indicated for absolute beginners, nor for those speaking Italian as a native or second language. 

ContentThis culture course will take you on a journey from north to south across all Italian regions to discover interesting aspects of Italian culture. For each region of Italy, you will learn about a cultural topic using various materials and practice your Italian skills with small exercises and tasks. The course covers different themes related to Italian culture, such as history, language, music, food culture and the arts. As a final task, you will work autonomously on a topic that is relevant for your field of studies, present it to your course mates and receive feedback. 

Learning objectivesHaving successfully completed the course, you: 

 • have acquired knowledge of different aspects of Italian culture and way of life 
 • are familiar with relevant facts concerning Italian language, history, geography, artistic and cultural heritage and society 
 • have acquired deeper knowledge of aspects of Italian culture related to your own field of studies 
 • have developed your comprehension and production skills in Italian to match the CEFR levels A2 to B1 

MaterialsAll course materials are available on the learning platform and have been developed within the frame of the KiVAKO project and KiVANET network. The materials consist of texts in English and Finnish, videos, images, interactive exercises, small tests and writing tasks. 
Teaching methodsStudents work autonomously at their own pace for the duration of the course. Additionally, an introductory online meeting and two sessions for presentations of students’ work will be organized.  
AssessmentPass / fail 
Assessment criteria will be presented in the beginning of the course.  
Student’s workload: 
1 ECTS =  27 hours of student work, for a total of 3 x 27 = 81h. 

ENROL

Italia 1 (3 op) / XAMK

Ajoitus: TBA
Verkkotapaamiset: TBA

CEFR-tasoLähtötaso 0 > tavoitetaso A1.1 
EsitiedotEi edeltäviä italian opintoja. Opintojakso on tarkoitettu vasta-alkajille. 

SisältöOpintojaksolla opit kommunikoimaan italiaksi yksinkertaisissa viestintätilanteissa, kuten esimerkiksi itsensä esitteleminen, työstä ja opinnoista puhuminen, ruuan ja juomien tilaaminen sekä asiointi eri kaupoissa. Opintojakso koostuu kolmesta kokonaisuudesta:  

 1. Piacere di conoscerti! > tervehtiminen, itsensä esittäminen: nimi, ikä, asuinpaikka, kansallisuus, kielitaito, opiskelu/työ. 
 2. Il conto, per favore. > asiakkaana kahvilassa ja ravintolassa, kahvilan ja ravintolan sanasto, Italian ruokakulttuuri. 
 3. Acquisti in città. > asiointi eri kaupoissa, esim. ruokakauppa, apteekki, tupakkakauppa; italialaiset myymälätyypit. 

OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuasi 

 1. tunnet italian kielen perusrakenteet 
 2. tunnet italian kielen ääntämisen peruslainalaisuudet 
 3. ymmärrät ja tuotat lyhyitä lauseita ja tekstejä, jotka kertovat itsestäsi ja elinympäristöstäsi 
 4. osaat kommunikoida yksinkertaisissa, arkielämän tutuissa tilanteissa 

OppimateriaaliKaikki oppimateriaalit ovat digitaalisella oppimisalustalla ja päämoduulit on laadittu Kivanet/Kivako-hankkeen puitteissa. Materiaalit koostuvat lyhyistä videoista, interaktivisista tehtävistä ja PDF-muodossa olevista tulostettavista materiaaleista.  
Opetus ja arviointimenetelmätOpintojaksolla työskentelet itsenäisesti melko vapaalla tahdilla. Lisäksi suullista kielitaitoa harjoitellaan verkkotapaamisissa kerran viikossa. 
Arviointi: hyväksytty/hylätty 
Opintojakson arviointikriteerit avataan tarkemmin opintojakson alussa. 
Opiskelijan työkuorma1 op =  27 tuntia opiskelijan itsenäistä työtä, yhteensä 3 x 27 = 81t. 

ILMOITTAUDU

Italia 2 (3 op) / XAMK

Ajoitus: TBA
Verkkotapaamiset: TBA

CEFR-tasoLähtötaso A1.1 > tavoitetaso A1.2 
EsitiedotOpintojakso edellyttää KiVANET: italia 1 –opintojakson suorittamista tai vastaavia opintoja italian kielessä (CEFR A1). Jos italian opinnoista on kulunut paljon aikaa, tämä opintojakso sopii myös kertaukseen.  

SisältöOpintojaksolla jatketaan italian kielen perusrakenteiden ja –sanaston tarkastelua. Opit kertomaan enemmän itsestäsi, perheestäsi, harrastuksistasi ja arkielämästäsi. Lisäksi opit kommunikoimaan sellaisissa viestintätilanteissa, jotka voisivat tulla vastaan, jos vierailet matkailijana Italiassa. 
Opintojakso koostuu kolmesta kokonaisuudesta: 

 1. La mia vita quotidiana > arkielämästä, harrastuksista ja perheestä kertominen. 
 2. Destinazione paradiso > matkustaminen Italiaan: lentokentällä, rautatieasemalla, hotellissa. 
 3. Turisti per caso > matkailijana italialaisessa kaupungissa: tien neuvominen, julkiset kulkuvälineet, nähtävyyksiä. 

 OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuasi: 

 1. tunnet italian kielen perusrakenteet ja osaat käyttää niitä yksinkertaisissa lauseissa sekä suullisessa että kirjallisessa muodossa 
 2. ymmärrät yksinkertaisia, hitaasti lausuttuja kysymyksiä tutuista aiheista kuten perheestä, vapaa-ajasta ja arkielämästä ja osaat vastata kysymyksiin yksinkertaisilla lauseilla 
 3. osaat toimia erilaisissa viestintätilanteissa italiaksi, jotka voivat tulla vastaan vieraillessa Italiassa 

OppimateriaaliKaikki oppimateriaalit ovat digitaalisella oppimisalustalla ja päämoduulit on laadittu Kivanet/Kivako-hankkeen puitteissa. Materiaalit koostuvat lyhyistä videoista, interaktiivisista tehtävistä ja PDF-muodossa olevista tulostettavista materiaaleista. 
Opetus ja arviointimenetelmätOpintojaksolla työskentelet itsenäisesti melko vapaalla tahdilla. Lisäksi suullista kielitaitoa harjoitellaan verkkotapaamisissa kerran viikossa. 
Arviointi: hyväksytty/hylätty 
Opintojakson arviointikriteerit avataan tarkemmin opintojakson alussa. 
Opiskelijan työkuorma1 op x 27 tuntia opiskelijan itsenäistä työtä, yhteensä 3 x 27 = 81t. 

ILMOITTAUDU

Italia 3 (3 op) / Lapin yliopisto

Ajoitus: 23.1.–5.3.2023
Verkkotapaamiset: tiistaisin 16.30–18.00 tai perjantaisin 10.30–12.00 (opiskelija valitsee sopivimman vaihtoehdon)

CERF-tasoLähtötaso A1 > tavoitetaso A2.2 
EsitiedotOpintojakso edellyttää KiVANET: italia 1 ja KiVANET: italia 2 –opintojaksojen suorittamista tai vastaavia opintoja italian kielessä (CEFR A1). Opintojakso ei sovi vasta-alkajille, eikä italiaa äidinkielenä tai toisena kielenä puhuville. 

SisältöTällä opintojaksolla opiskelija lähtee kuvitteellisesti vierailemaan Italiassa ja kohtaa hieman haastavampia arkielämän vuorovaikutustilanteita, kuten vaatteiden ostaminen, asiointi pankissa, postitoimistossa sekä lääkärin vastaanotolla. Opiskelija oppii kertomaan lisää itsestään, mm. mieltymyksistä, terveydestä sekä lapsuusmuistoista. Lisäksi opintojaksolla harjoitellaan italiankielisen blogin lukemista ja kirjoittamista. 

OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija 

 1. osaa kommunikoida haastavammissa vuorovaikutustilanteissa ja kertoa enemmän itsestään 
 2. osaa lukea ja ymmärtää erilaisia italiankielisiä tekstejä 
 3. ymmärtää ja osaa käyttää monimutkaisempia lauserakenteita 
 4. tuntee Italian kulttuurin ja arkielämän keskeisimpiä seikkoja 

OppimateriaaliKaikki oppimateriaalit ovat digitaalisella oppimisalustalla ja päämoduulit on laadittu Kivanet/Kivako-hankkeen puitteissa. Materiaalit koostuvat lyhyistä videoista, interaktiivisista tehtävistä ja PDF-muodossa olevista tulostettavista materiaaleista. 
Opetus ja arviointimenetelmätOpintojaksolla opiskelija työskentelee itsenäisesti melko vapaalla tahdilla. Lisäksi suullista kielitaitoa harjoitellaan verkkotapaamisissa kerran viikossa. 
Arviointi: hyväksytty/hylätty 
Opintojakson arviointikriteerit avataan tarkemmin opintojakson alussa. 
Opiskelijan työkuorma1 op x 27 tuntia opiskelijan itsenäistä työtä, yhteensä 3 x 27 = 81t. 

ILMOITTAUDU

Italia 4 (3 op) / Lapin yliopisto

Ajoitus: 20.3.–7.5.2023
Verkkotapaamiset: tiistaisin 16.30–18.00 tai perjantaisin 10.30–12.00 (opiskelija valitsee sopivimman vaihtoehdon)

CEFR-tasoLähtötaso A2.1 > tavoitetaso A2.2 
EsitiedotOpintojakso edellyttää KiVANET: italia 1, KiVANET: italia 2 sekä KiVANET: italia 3 –opintojaksojen suorittamista tai vastaavia opintoja italian kielessä (CEFR A1-A2). Opintojakso ei sovi vasta-alkajille eikä italiaa äidinkielenä tai toisena kielenä puhuville. 

SisältöLa mia storia italiana 
Tällä opintojaksolla alkaa opiskelijan oma italialainen tarina. Opiskelija on kuvitteellisesti muuttanut asumaan Italiaan ja etsii itselleen asunnon, tutustuu uusiin ystäviin ja työkavereihin, selaa työpaikkailmoituksia ja hakee kesätöitä. Opintojaksolla tutustutaan mm. erilaisiin tekstilajeihin ja italialaiseen puhekieleen. Lisäksi keskustellaan Italian arkikulttuurista ja työpaikkakulttuurista. 

OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija 

 1. osaa kommunikoida sellaisissa vuorovaikutustilanteissa, jotka saattavat tulla vastaan vieraillessa Italiassa työn tai opiskelun takia 
 2. osaa lukea ja ymmärtää erilaisia italiankielisiä tekstejä 
 3. ymmärtää ja osaa käyttää monimutkaisempia lauserakenteita 
 4. tuntee Italian kulttuurin ja arkielämän keskeisimpiä seikkoja 

OppimateriaaliKaikki oppimateriaalit ovat digitaalisella oppimisalustalla ja päämoduulit on laadittu Kivanet/Kivako-hankkeen puitteissa. Materiaalit koostuvat lyhyistä videoista, interaktiivisista tehtävistä ja PDF-muodossa olevista tulostettavista materiaaleista. 
Opetus ja arviointimenetelmätOpintojaksolla opiskelija työskentelee itsenäisesti melko vapaalla tahdilla. Lisäksi suullista kielitaitoa harjoitellaan verkkotapaamisissa kerran viikossa. 
Arviointi: hyväksytty/hylätty 
Opintojakson arviointikriteerit avataan tarkemmin opintojakson alussa. 
Opiskelijan työkuorma1 op x 27 tuntia opiskelijan itsenäistä työtä, yhteensä 3 x 27 = 81t. 

ILMOITTAUDU

Japani 1 ( 3 op) / Centria

Ajoitus: 30.1.–9.4.2023
Verkkotapaamiset: TBA

CEFR-tasoLähtötaso 0 > tavoitetaso A1.1 
EsitiedotEi edeltäviä opintoja 

Sisältö ja osaamistavoitteet:
Osaamistavoitteet:

 • Hallitset kielen perustervehdyksiä ja -ilmauksia 
 • Osaat esittäytyä yksinkertaisesti 
 • Kykenet viittaamaan ympärilläsi oleviin asioihin, laskemaan niitä, kysymään niiden hintaa sekä pyytämään niitä itsellesi 
 • Pystyt kertomaan tekemisistäsi yleisellä tasolla, menneisyydessä ja tulevaisuudessa 
 • Tunnistat ja ymmärrät japanilaisen tapakulttuurin erityispiirteitä ja osaa sovittaa omaa toimintaasi näiden mukaisesti 

Kirjoitusmerkit:

 • Hiraganat 
 • Katakanat 
 • 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 百 千 万 円 日 月 火 水 木 金 土 時 
OppimateriaaliKaikki oppimateriaali digitaalisella oppimisalustalla 
Opetus- ja arviointimenetelmätAktiivisuus oppitunneilla 10 % (osoita olevasi läsnä vastaamalla vuorollasi ja tekemällä kotitehtävät), Moduulien tehtäväpaketit 30 %, Käännöstehtävät 30 %, Lopputentti 30 % (huom. aineistotentti, joten arvostelu on tiukka)
Arvosteluasteikko0–5 
Työmäärä toteutustavoittain
 • Oppitunnit verkossa 25 % 
 • Itsenäinen opiskelu 30 % 
 • Tehtävät 30 % 
 • Lopputentti 15 % 
 • Yhteensä 81 h eli 3 x 27 työtuntia (45 min) 
ILMOITTAUDU

Korea 2 (3 op) / Turun yliopisto

Ajoitus: TBA
Verkkotapaamiset: TBA

CEFR-tasoA1.1  
EsitiedotOpintojakso vaatii noin kahden kuukauden edeltävät opinnot korean kielessä. 

SisältöTervetuloa jatkamaan korean opintoja! Syvennyt opintojaksolla arkipäivän aktiviteetteihin ja opit mm. kertomaan, mitä teet minäkin viikonpäivänä. Opiskelet verbin preesens- ja imperfektitaivutukset ja opit kertomaan, mistä pidät ja mitä haluat tehdä. Harjoittelet myös adjektiivien käyttöä. Opintojaksolla opit seuraavat asiat: 

 • kellonajat, viikonpäivät ja ajanilmaukset
 • objektipartikkelin ja toimintaa ilmaisevan partikkelin käyttö 
 • verbin preesenstaivutus 
 • verbin imperfektitaivutus 
 • adjektiivin preesenstaivutus
 • adjektiivi attribuuttina 
 • pitää jostakin -rakenne 
 • haluta tehdä jotakin -rakenne 
 • sanasto: kotityöt, urheilulajit, hedelmät, perhesanat 

OsaamistavoitteetTämän opintojakson jälkeen osaat:  

 • kertoa, minne menet, mitä teet ja mihin aikaan 
 • kertoa, mistä pidät ja mistä et pidä 
 • kertoa, mitä haluat tehdä 
 • kertoa perheestäsi 
 • kertoa, mistä urheilulajeista pidät ja mitä harrastat
 • kuvailla asioita adjektiiveilla 

OppimateriaaliKaikki oppimateriaali digitaalisella oppimisalustalla  
Opetus- ja arviointimenetelmätOpintojakso on jaettu neljään kahden viikon mittaiseen kokonaisuuteen. Opiskelet itsenäisesti videoiden, äänitteiden, tekstien ja erilaisten harjoitusten avulla oppimisalustalla. Teet itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä, joista saat palautteen. Kunkin kokonaisuuden lopussa on lopputesti. Opintojakso sisältää myös pakollisia verkkotapaamisia, joissa harjoitellaan suullista kielitaitoa. 
Arvosteluasteikko ja arviointikriteeritHyväksytty/hylätty 
Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan kaikkiin oppimateriaaleihin tutustuminen ja tehtävien tekeminen, kaikkien palautettavien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen aikataulussa, aktiivinen osallistuminen verkkotapaamisiin sekä jokaisen lopputestin (4 kpl) hyväksytty suoritus.  
Työmäärä toteutustavoittain

 • itsenäinen opiskelu 55h 
 • tehtävät 18h 
 • yhteiset verkkotapaamiset 6h  
 • lopputestit á 30 min, yht. 2h  
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).  
ILMOITTAUDU

Korea 4 (3 op) / Turun yliopisto

Ajotus: TBA
Verkkotapaamiset: TBA

CEFR-tasoA1.3  
EsitiedotOpintojakso vaatii noin puolen vuoden – kahdeksan kuukauden edeltävät opinnot korean kielessä. 

SisältöTervetuloa syventämään korean kielen taitojasi! Tällä opintojaksolla perehdyt lisää arkielämän korean kieleen. Opit mm. sopimaan tapaamisia, keskustelemaan säästä ja vuodenajoista, kertomaan ruoista ja ruoanlaitosta sekä kodistasi. Opintojaksolla opit seuraavat asiat:

 • taidoista kertominen –(으)ㄹ 줄 알다/모르다 -rakenteella 
 • täytymisen ilmaiseminen -아/어야 하다 -rakenteella 
 • myös-partikkelin käyttö 
 • 못-kieltolauseet 
 • -지요-rakenne puhekielessä 
 • syyn kertominen -아/어서-rakenteella 
 • kokemuksista kertominen -아/어 봤어요-rakenteella 
 • aikomuksista kertominen –(으)려고 하다-rakenteella 
 • kohteliaiden pyyntöjen muodostaminen ja niihin vastaaminen 
 • sanasto: liikunta, soittimet, vuodenajat, sää, ruoka, maut 
OsaamistavoitteetTämän opintojakson jälkeen osaat: 
 • kertoa taidoistasi monipuolisesti 
 • ehdottaa ja sopia tapaamisia 
 • kertoa säästä ja ymmärtää säätiedotuksia 
 • keskustella ruoasta ja ruoanlaitosta 
 • selviytyä erilaisissa arkielämän tilanteissa 
 • kertoa kokemuksistasi 
 • kertoa terveydentilastasi ja asioida lääkärissä 
 • käyttää kohteliasta muodollista tyyliä oikeissa tilanteissa 
OppimateriaaliKaikki oppimateriaali digitaalisella oppimisalustalla  
Opetus- ja arviointimenetelmätOpintojakso on jaettu neljään kahden viikon mittaiseen kokonaisuuteen. Opiskelet itsenäisesti videoiden, äänitteiden, tekstien ja erilaisten harjoitusten avulla oppimisalustalla. Teet itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä, joista saat palautteen. Kunkin kokonaisuuden lopussa on lopputesti. Opintojakso sisältää myös pakollisia verkkotapaamisia, joissa harjoitellaan suullista kielitaitoa. 
Arvosteluasteikko ja arviointikriteeritHyväksytty/hylätty 

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan kaikkiin oppimateriaaleihin tutustuminen ja tehtävien tekeminen, kaikkien palautettavien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen aikataulussa, aktiivinen osallistuminen verkkotapaamisiin sekä jokaisen lopputestin (4 kpl) hyväksytty suoritus. 
Työmäärä toteutustavoittain

 • itsenäinen opiskelu 55h  
 • tehtävät 18h  
 • yhteiset verkkotapaamiset 6h  
 • lopputestit á 30 min, yht. 2h 
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).
ILMOITTAUDU

Portugali 2 (3 op) / SeAMK

Ajoitus: 23.1.–21.5.2023
Verkkotapaamiset: perjantaisin 27.1., 10.3. ja 14.4. klo 12.15–13.15 

CEFR-tasoLähtötaso A1.1 > tavoitetaso A1.2 
EsitiedotOpintojakso edellyttää KiVANETin Portugali 1 -opintojakson suorittamista tai vastaavaa osaamista portugalin kielessä (taitotaso A1.1). 

SisältöOlá! Tudo bem? Bem-vindo ao curso de português! Tervetuloa Portugali 2 -verkko-opintojaksolle, missä opitaan lisää portugalin perussanastoa ja -rakenteita sekä vahvistetaan kuullun ymmärtämistä ja puheen tuottamista tavallisimmissa viestintätilanteissa. Opintojakso on laadittu Brasilian portugaliksi, mutta välillä esitellään ja käytetään myös Portugalin portugalia. 

 • viikon ohjelmasta ja vapaa-ajasta kertominen  
 • tapaamisen sopiminen 
 • tien kysyminen ja kulkuneuvot  
 • matkoilla, hotellissa majoittuminen 
 • ravintolassa asioiminen 
 • sääilmaukset 
 • ostoksilla, värit ja vaatesanastoa 
 • adjektiivien komparatiivi- ja superlatiivimuodot 
 • epäsäännöllisten verbien preesensmuotoja 
 • verbien menneen ajan muotoja 

OsaamistavoitteetTämän opintojakson jälkeen osaat:  

 • selviytyä arkisissa puhetilanteissa 
 • kirjoittaa lyhyitä viestejä 
 • keskustella vapaa-ajan vietosta, matkakohteista ja säästä 
 • asioida kaupoissa, ravintolassa ja hotellissa 

OppimateriaaliKaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla ja sen linkkien kautta avautuvissa lähteissä. 
Opetus- ja arviointimenetelmätArviointi perustuu lopputenttiin sekä palautettuihin kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin.  
Arvosteluasteikko ja arviointikriteeritAsteikolla hyväksytty/hylätty tai 0–5. 
Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteissa ja toteutustavoissa esiteltyihin asioihin. Hyväksytty-arvosanan saamiseksi on osallistuttava verkkotapaamisiin sekä suoritettava kaikki vaaditut tehtävät hyväksytysti ja aikataulun mukaisesti. Lisäksi opintojakson lopputentti tulee suorittaa hyväksytysti. 
Työmäärä toteutustavoittain

 • itsenäinen opiskelu 38 t 
 • tehtävät 35 t  
 • yhteiset verkkotapaamiset 6 t  
 • lopputentti 2 t 
 • Yhteensä 81 t. Yksi opintopiste vastaa 27 t opiskelijan työtä (3 x 27 t = 81 t). 

ILMOITTAUDU

Ranska 1 (3 op) / Itä-Suomen yliopisto

Ajoitus: 3.2.–12.5.2023
Verkkotapaamiset: Perjantaisin klo 10.00–12.00

 • 3.2., 10.2., 17.2., 24.2., 3.3., 10.3., 17.3., 24.3., 31.3., 14.4., 21.4., 28.4., 5.5., 12.5.
 • Uusintatentti kurssin Moodlessa ma 22.5.–pe
  26.5.2023
CEFR-tasoLähtötaso 0 – tavoitetaso A.1. 
EsitiedotOpintojakson suorittaminen ei vaadi aiempia ranskan opintoja. 
 

 SisältöOpintojaksolla opit ranskan kielen perusasiat. Opit kertomaan itsestäsi ja perheestäsi sekä tervehtimään ranskaksi. Opit kysymään tietä ja neuvomaan reitin. Opit keskustelemaan opinnoistasi ja harrastuksistasi. Opit puhumaan säästä ja asioimaan kahvilassa. 

 • ääntäminen ja kirjoitusasu 
 • verbitaivutus preesensissä 
 • substantiivien suku ja luku 
 • määräinen ja epämääräinen artikkeli 
 • persoona- ja omistuspronominit 
 • puhuttelumuodot 
 • numerot 0-100 
 • kysymyssanoja 

OsaamistavoitteetTämän opintojakson jälkeen osaat 

 • kirjoittaa ja ääntää ymmärrettävästi yksittäisiä sanoja ja lyhyitä lauseita 
 • soveltaa ranskan keskeisimpiä kielioppisääntöjä 
 • esitellä itsesi ja kertoa perheestäsi 
 • kertoa opinnoistasi 
 • keskustella harrastuksista, säästä ja lähitulevaisuuden suunnitelmista 
 • asioida kahvilassa   

OpiskelumateriaaliKaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla. 
Opetus- ja arviointimenetelmätOpiskelet itsenäisesti tekstien, nauhoitteiden, videoiden ja interaktiivisten harjoitusten avulla oppimisalustalla ja harjoittelet oppimaasi viikoittaisissa verkkotapaamisissa. Arviointi perustuu yhteen tai useampaan kokeeseen sekä palautettuihin kirjallisiin ja suullisiin harjoituksiin.   
Arvosteluasteikko ja arviointikriteeritHyväksytty/hylätty tai asteikolla 0-5 toteutuksen mukaan. Harjoitukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 
Työmäärä toteutustavoittain:

 • itsenäinen opiskelu 30h  
 • tehtävät 20h  
 • verkkotapaamiset 13 x 2h = 26h  
 • välikokeet 5 h   
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).
ILMOITTAUDU

Ranska 2 (3 op) / Metropolia

Ajoitus: 15.2.-26.4.
Verkkotapaamiset: keskiviikkoisin klo 10.00–11.30

CEFR-tasoA1.1.A1.2. 
EsitiedotOpintojakso edellyttää KiVANETin Ranska 1 suorittamista tai vastaavaa osaamista ranskan kielessä (taitotaso A1.1.). 

SisältöOpintojaksolla opitaan lisää ranskan kielen ääntämistä, perusrakenteita ja -sanastoa sekä vahvistetaan kuullun ymmärtämistä ja puheen tuottamista tavallisimmissa viestintätilanteissa. Opintojaksolla tutustutaan myös ranskalaiseen kulttuuriin ja tapoihin. 

 • ajanilmaukset ja suuret lukusanat 
 • refleksiiviverbit 
 • aikamuotojen muodostus ja käyttö: lähifutuuri (aller + infinitiivi), kestopreesens (être en train de + infinitiivi), lähimenneisyys (venir de + infinitiivi), menneen ajan aikamuodon passé composé 
 • partitiivi ja määränilmaukset 
 • adjektiivit  
 • modaalisten apuverbien vouloir, pouvoir, devoir ja savoir taivutus ja käyttö 
 • avoir besoin de – rakenne 
 • kysymysten muodostaminen 

OsaamistavoitteetTämän opintojakson jälkeen osaat mm:  

 • kertoa tavallisesta päivästäsi sekä menneistä ja tulevista tapahtumista 
 • kirjoittaa lyhyitä viestejä 
 • asioida kahvilassa ja ravintolassa 
 • kuvailla henkilöitä ja heidän vaatetustaan 
 • selvittää pieniä ongelmatilanteita ja esittää kysymyksiä 
 • kertoa, mitä tarvitset 

OppimateriaaliKaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.  
Opetus- ja arviointimenetelmätOpiskelet itsenäisesti tekstien, nauhoitteiden, videoiden ja interaktiivisten harjoitusten avulla oppimisalustalla ja harjoittelet oppimaasi viikoittaisissa verkkotapaamisissa. Arviointi perustuu yhteen tai useampaan kokeeseen sekä palautettuihin kirjallisiin ja suullisiin harjoituksiin.    
Arviointiasteikko ja arviointikriteeritHyväksytty/hylätty tai asteikolla 0-5 toteutuksen mukaan. Harjoitukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.     
Työmäärä toteutustavoittain:

 • itsenäinen opiskelu 29 h 
 • tehtävät 28 h 
 • yhteiset verkkotapaamiset 20 h 
 • tentit 3 kpl 4 h  
 • Yhteensä 81 h. Yksi opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä (3 x 27 h = 81 h). 

ILMOITTAUDU

Ranska 5 (3 op) / Vaasan yliopisto

Ajoitus: 8.2.–19.4.2023
Verkkotapaamiset: Keskiviikkoisin 12.15–13.45

CEFR-tasoLähtötaso A 2.2 > tavoitetaso B 1.1 
EsitiedotOpintojakso edellyttää KiVANETin Ranska 1-4 suorittamista tai vastaavaa osaamista ranskan kielessä (taitotaso A2.2).  

Sisältö ja osaamistavoitteetKivanet Ranska 5 -opintojaksolla opit taitoja, joita tarvitset, jos suunnittelet vaihto-opiskelua, työharjoittelua tai kesätöitä ranskankielisessä maassa. Opintojakson suoritettuasi osaat etsiä ranskankielisiä työpaikkailmoituksia, kirjoittaa muodollisen sähköpostiviestin sekä laatia CV:n ja hakukirjeen kieli- ja kulttuurikohtaisia konventioita noudattaen, kuvailla työtehtäviä, esitellä yrityksen tai organisaation ja tuotteen tai palvelun, sekä toimia yrityksen sisäisissä viestintätilanteissa.  

 • työpaikkailmoitusten etsiminen 
 • CV:n laatiminen ranskaksi, omien vahvuuksien esittely 
 • yrityksen ja tuotteen esittely 
 • muodollisen sähköpostin laatiminen 
 • ongelmien ja ratkaisuehdotusten esittäminen 
 • mielipiteen ilmaiseminen 

OppimateriaaliKaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla. 
Opetus- ja arviointimenetelmätOpetus- ja harjoitustehtävät ovat digitaalisella oppimisalustalla.  
Jatkuva arviointi, joka perustuu suullisiin esityksiin ja viikoittain palautettaviin kirjallisiin tai videotehtäviin. Tehtävissä arvioidaan seuraavia asioita tehtävätyypistä riippuen (kokonaispistemäärä = 5): 

 • tehtävänannon noudattaminen 
 • oikeakielisyys 
 • sanaston asianmukainen käyttö 
 • ääntäminen 

Arviointiasteikko ja arviointikriteerit0-5 / Opintojaksosuoritus arvostellaan asteikolla hyväksytty – hylätty   
Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Hyväksytty-arvosanan saamiseksi vaaditut tehtävät tulee suorittaa hyväksytysti toteutuksen aikataulun mukaisesti sekä sinun tulee osallistua verkkotapaamisiin ennalta ilmoitetun aikataulun mukaan.  
Työmäärä toteutustavoittain:

 • itsenäinen opiskelu 36h  
 • tehtävät 27h  
 • verkkotapaamiset 9 x 2h = 18h  
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).   
ILMOITTAUDU

German 1 (3 cr) / Itä-Suomen yliopisto

Timing: 30.1.–23.4.2023
Online meetings: Voluntary. Wednesdays at 16.00–17.00 on 8.2., 15.2., 15.3., 5.4., and 19.4. Retake exam 8.–14.5.

CEFR-levelStarting level 0, target level A1.   
PrerequisiteCompleting the course does not require previous knowledge in German.  

Course contentsIn German 1 course, the students will learn the basics of the German language. They will learn how to pronounce German and how to use some greetings and introduce people to each other. They will learn how to communicate in simple everyday situations.  
The course has three modules: 

 • Getting to know each other / Kennenlernen 
 • In the student cafeteria / In der Mensa 
 • Studies/ Studium 

Vocabulary: numbers, greetings, time, week days, months, seasons, food and drink, study 
Grammar topics: verb conjugation in present tense, personal pronouns, question words, words with der, die and das articles, the use of definite and indefinite articles, nominative and accusative cases, asking questions, word order in questions and main clause  

Learning outcomesStudent will be   

 • able to communicate in various everyday situations. 
 • able to write simple messages.  
 • familiar with culture and everyday life in German-speaking Europe. 
 • able to talk about their country in German. 

Study materialAll the materials are available in a digital learning environment.  
Teaching and evaluation methodsThe course assessment consists of: 

 • actively completed assignments, 
 • active participation in the webinars, 
 • assignments returned and passed. 

The total course grade takes into account the final assignment points and the points of the module based returned assignments. 
For the lowest grade you need at least 50 % of the points, for grade 3 the limit is to get at least 70% of the points, and for grade 5 you need at least 90% of the points.  
Grading scale and evaluation criteriaPass/Fail or 0-5 depending on the implementation. 
Amount of work depending on modes of study81 hours. One credit corresponds to 27 h of student’s work.   

ENROL

Saksa 1 (3 op) / OAMK

Ajoitus: 13.3.–26.5.2023
Verkkotapaamiset: Etätapaamiset Zoomissa perjantaisin 17.3., 7.4., 28.4, 12.5 ja 26.5.

ILMOITTAUDU

Saksa 1 (3 op) / Vaasan yliopisto

Ajoitus: 30.1.–21.4.2023 
Verkkotapaamiset: Tiistaisin klo 8.159.45, ajalla 31.1.–11.4.2023

CEFR-tasoLähtötaso 0 > tavoitetaso A1.1 
EsitiedotOpintojaksolla ei edellytetä esitietoja.  

SisältöSaksa 1 opintojaksolla opiskelija oppii saksan ääntämisen perusteet ja oppii käyttämään tavallisimpia tervehdyksiä, esittäytymään ja esittelemään henkilöitä toisilleen saksaksi. Hän oppii toimimaan arkitilanteissa, joissa tilataan ruokaa ja juomaa ja puhutaan opinnoista. 
Opintojakso koostuu kolmesta yhden opintopisteen moduulista:  

 • Tutustuminen / Kennenlernen 
 • Opiskelijaravintolassa / In der Mensa 
 • Opinnot / Studium 

Sanastoteemat: lukusanoja, tervehdyksiä, kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, ruoka- ja juomasanastoa, opiskelusanastoa 
Rakenneteemat: verbin taivutusta preesensissä, persoonapronomineja, kysymyssanoja, der-, die- ja das-sukuisia sanoja, epämääräisen ja määräisen artikkelin käyttö, sijamuotojen nominatiivi ja akkusatiivi käyttö, kysymysten esittäminen, kysymyslauseen sanajärjestys, päälauseen sanajärjestys 

OsaamistavoitteetTämän opintojakson jälkeen opiskelija:  

 • osaa saksan ääntämisen perusteet 
 • osaa tavallisimmat tervehdykset, esittäytyä ja esitellä henkilöitä toisilleen  
 • osaa tilata ja ostaa ruokaa
 • osaa ilmaista mistä pitää ja mitä haluaisi
 • osaa esittää kysymyksiä arkeen ja opintoihin liittyvistä asioista
 • osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä arkielämän ja opiskelun tarpeita varten
 • tutustuu saksankielisen Euroopan kulttuuriin ja arkielämään
 • osaa toimia luontevasti tavallisimmissa tilanteissa, joissa kulttuurieroilla on merkitystä
 • osaa kertoa Suomesta saksaksi 

OppimateriaaliOppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.   
Opetus- ja arviointimenetelmätHarjoitustehtävät digitaalisella alustalla. Opintojakson suoritus koostuu: 

 • aktiivisesti suoritetuista harjoituksista 
 • aktiivisesta osallistumisesta webinaareihin 
 • hyväksytysti suoritetuista palautettavista tehtävistä 

Lopputehtävän arvioinnissa pääpaino on opituissa rakenteissa ja sanoissa, mutta myös kielen oikeanlaisessa tilannekäytössä ja kulttuurintuntemuksessa. 
Opintojakson kokonaisarvosanassa huomioidaan lopputehtävien pisteiden lisäksi myös moduulikohtaisten palautettavien tehtävien pisteet. 
Alimpaan arvosanaan tarvitaan vähintään 50 % pisteistä, arvosanan 3 alaraja on 70 % pisteistä ja arvosanan 5 alaraja on 90 % pisteistä.  
Arvosteluasteikko ja arviointikriteeritOpintojaksosuoritus arvostellaan asteikolla 0 – 5    
 Työmäärä toteutustavoittain:

 • 81 h itsenäistä opiskelua; sis. tehtävät ja moduulitentit 
 • Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).
ILMOITTAUDU

Saksa 2 (3 op) / HAMK

Ajoitus: 30.1.–30.4.2023
Verkkotapaamiset: Keskiviikkoisin klo 8.30–9.30 Zoomissa

CEFR-tasoLähtötaso A.1.1 > tavoitetaso A1.2  
EsitiedotOpintojakso edellyttää KiVANETin Saksa 1 opintojakson suorittamista tai vastaavaa osaamista saksan kielessä (taitotaso A1.1).  

SisältöSaksa 2 –verkko-opintojaksolla opiskelija oppii käyttämään saksaa arkitilanteissa, matkustustilanteissa, onnitellakseen jotakuta ja asiakaspalvelutilanteissa. Opintojakso koostuu kolmesta yhden opintopisteen moduulista.  
Sanastoteemat: perhe, vapaa-aika, asuminen, small talk, harrastukset. majoittuminen, matkaliput, tienneuvonta, nähtävyydet, sää, kauppa, ravintola, konserttiliput. 
Rakenneteemat: vahvat verbit, possessiivipronominit, genetiivi, sivulauseet (dass, weil, wenn), modaaliverbit, eriävät yhdysverbit, substantiivin datiivi  + prepositiot, man-pronomini, persoonapronominien datiivimuodot,  perfekti (sein + haben), imperfekti haben ja sein 

OsaamistavoitteetTämän opintojakson jälkeen opiskelija:   

 • osaa käyttää kielen perusrakenteita ja perussanastoa 
 • osaa viestiä yksinkertaisissa tilanteissa 
 • osaa kirjoittaa yksinkertaisia ohjattuja viestejä 
 • tunnistaa kielialueen kulttuuria ja erityispiirteitä. 

OppimateriaaliOppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.  
Opetus- ja arviointimenetelmätOpetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla. Opintojakson arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin:  

 • Arviointi Hylätty/ 1 – 5 
 • Kirjallinen tentti, painoarvo 40 % 
 • Suullinen tentti, painoarvo 40 % 
 • Moduulitesti,  painoarvo 20 % 

Opintojakso on hyväksytysti suoritettu, kun sekä kirjallinen ja suullinen tentti että moduulitestit ovat hyväksytysti suoritettu. 
Moduulitestit ovat hyväksytysti suoritettu, kun vähintään 50 % on oikein. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan lisäksi, että kaikki Moodlessa olevat tehtävät ovat suoritettu. 
Osallistuminen verkkoluennoille on vapaaehtoista, mutta jokaisesta osallistumiskerrasta saa yhden pisteen suulliseen tenttiin. 
Arvosteluasteikko ja arviointikriteeritOpintojaksosuoritus arvostellaan asteikolla 0-5    
Työmäärä toteutustavoittain

 • itsenäinen opiskelu + tehtävät 81 h 
 • Sis. kuusi vapaaehtoista verkkotapaamista (2 tapaamista / moduuli).  
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).
ILMOITTAUDU

 Saksa 3 (3 op) / TAMK

Ajoitus: 20.1.–4.4.2023 
Verkkotapaamiset: Etätapaamiset Zoomissa perjantaisin (20.1., 3.2., 17.2., 17.3. ja 31.3.) klo 11–12

CEFR-tasoLähtötaso A1.2 > tavoitetaso A2 
EsitiedotOpintojakso edellyttää KiVANETin Saksa 1-2 suorittamista tai vastaavaa osaamista saksan kielessä. Opiskelija on saavuttanut taitotason A1.2 aikaisemmissa opinnoissaan.  

SisältöSaksa 3 –verkko-opintojaksolla opiskelija syventää saksan kielen taitojaan. Teemana opintojaksolla ovat opinnot, opiskelija-arkeen liittyvät tilanteet, erilaiset asiakaspalvelutilanteet sekä lääkärissä  ja apteekissa käynti. 
Opintojakso koostuu kolmesta yhden opintopisteen moduulista:  

 • Das Studium / Opinnot 
 • Der Alltag / Arkipäivän tilanteet 
 • Beim Arzt / Lääkärissä 

Sanastoteemat: Opiskelu, asiakaspalvelu, lääkäri- ja apteekkitilanteet, hyvinvointi 
Rakenneteemat: Perfektin kertaus, vaihtoprepositiot ja imperatiivi, päivämäärät ja järjestysluvut, adjektiivien vertailu, modaaliverbien imperfekti, suomen konditionaalin vastineita, sollen-verbin käyttö, refleksiiviverbit, adjektiivin taivutus alustavasti 

OsaamistavoitteetTämän opintojakson jälkeen opiskelija:  

 • Osaa kertoa opinnoistaan ja asumisestaan. 
 • osaa toimia arkipäivän tilanteissa (esim. ostoksilla, lippuautomaatilla, ravintolassa, postissa, itsepalvelupesulassa, leipomossa, kampaajalla/parturissa ja apteekissa asiointi). 
 • osaa sopia tapaamisesta.  
 • osaa tehdä ajanvarauksen lääkärille ja viestiä vastaanotolla. 
 • osaa käyttää maantieteellisiä nimiä saksan kielellä.
 • osaa vertailla adjektiiveja ja adverbeja, käyttää imperatiivia ja refleksiiviverbejä, osaa suomen konditionaalin vastineet saksassa ja on tutustunut vaihtoprepositioihin. 

OppimateriaaliOppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.   
Opetus- ja arviointimenetelmätOpetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla. Kussakin moduulissa on 1-2 moduulitestiä. Opintojakson päätteeksi on loppukoe. 
Arvosteluasteikko ja arviointikriteeritOpintojaksosuoritus arvostellaan asteikolla 0-5 
Opintojakson harjoitukset/ harjoitustentit täytyy suorittaa hyväksytysti. Harjoituksissa hyväksymisraja on 50 %. 
Moduulikohtaisissa tenteissä arviointi on 0-3 p. Näistä saadut pisteet lasketaan osaksi lopputentin arviointia eli maksimissaan opiskelija voi moduulikohtaisilla tenteillä kerätä kokeeseen jo 5 x 3 = 15 pistettä. 

Lopputentissä alimpaan hyväksyttyyn arvosanaan tarvitaan vähintään 50 % pisteistä, arvosanan 3 alaraja on 70 % pisteistä ja arvosanan 5 alaraja on 90 % pisteistä. 
Työmäärä toteutustavoittainYhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).

ILMOITTAUDU

Saksa 4 (3 op) / SeAMK

Ajoitus: 23.1.–16.4.2023
Verkkotapaamiset: perjantaisin 27.1., 10.2., 17.2. ja 14.4. klo 10.00–11.00 

CEFR-tasoLähtötaso A2.1 > tavoitetaso A2.2  
EsitiedotOpintojakso edellyttää KiVANETin Saksa 1-3 suorittamista tai vastaavaa osaamista saksan kielessä (taitotaso A2.1).  

SisältöSaksa 4 –verkko-opintojakso tarjoaa opiskelijalle valmiuksia, joita hän tarvitsee hakeutuessaan vaihtoon saksankieliseen maahan, hakiessaan työtä saksaksi tai toimiessaan saksankielisten asiakkaiden kanssa. Opintojakso koostuu kolmesta yhden opintopisteen moduulista:  

 • Deutschland: Saksa 
 • Österreich: Itävalta 
 • Schweiz: Sveitsi 

Sanastoteemat: lyhyet viestit, auton vuokraus, harrastukset, festarit, juhlapyhät ja maantuntemus. 
Rakenneteemat: konjunktiot, sivulauseet, johdanto relatiivilauseisiin, epäsuorat kysymyslauseet, genetiivi, demonstratiivipronominit, passiivin preesens, infinitiivirakenteet ja pronominaaliadverbit   

OsaamistavoitteetTämän opintojakson jälkeen opiskelija:  

 • osaa kirjoittaa sähköpostiviestin yöpymispaikkaan ja neuvotella yöpymisen ehdoista 
 • löytää itselleen vuokra-auton valikoimasta ja osaa hoitaa autonvuokrauksen netissä ja paikan päällä. 
 • osaa täydentää aiheeseen liittyviä yksinkertaisia lomakkeita.  
 • osaa kertoa omista harrastuksistaan ja mielenkiinnon kohteistaan sekä ymmärtää muiden harrastusten ja vapaa-ajantoimintojen nimityksiä  
 • löytää tarpeellista tietoa saksankielisiltä festareiden nettisivuilta ja osaa ostaa liput festareille netistä.   
 • ymmärtää paremmin saksankielisiä kulttuureja, ja tunnistaa eroja saksankielisien maiden välillä  

OppimateriaaliOppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.   
Opetus- ja arviointimenetelmätOpetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla. Opintojakson arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin: 

 • palautettaviin kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin   
 • hyväksytysti suoritettuihin Moodle-harjoituksiin (min. 50%) 
 • kirjallisiin ja suullisiin moduulitesteihin sekä lopputenttiin  

Arvosteluasteikko ja arviointikriteeritOpintojaksosuoritus arvostellaan asteikolla 0-5    

Työmäärä toteutustavoittain

 • itsenäinen opiskelu + tehtävät 74-75 h 
 • yhteiset verkkotapaamiset 3-4 h  
 • lopputentti 2 h 
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).  
ILMOITTAUDU

Saksa 7 (3 op) / Tampereen yliopisto

Ajoitus: TBA
Verkkotapaamiset: TBA

CEFR-tasoLähtötaso B2.1 > tavoitetaso B2.2  
EsitiedotOpintojakso edellyttää KiVANETin Saksa 1-6 suorittamista tai vastaavaa osaamista saksan kielessä (taitotaso B2.1).  

SisältöSaksa 7 –verkko-opintojakso tarjoaa opiskelijalle valmiuksia, joita hän tarvitsee hakeutuessaan vaihtoon saksankieliseen maahan, hakiessaan työtä saksaksi tai toimiessaan saksankielisten asiakkaiden kanssa. Opintojakso koostuu kolmesta moduulista:  

 • Studieren auf Deutsch: korkeakoulujärjestelmä, opiskelukulttuuri sekä työmenetelmät ja -taidot
 • Erfolgreich bewerben: työnhaku saksaksi 
 • Professioneller Umgang mit Kunden: asiakaspalvelu ja myyntitilanteet 

OsaamistavoitteetTämän opintojakson jälkeen opiskelija:   

 • on tutustunut saksalaisen korkeakoulujärjestelmän tärkeimpiin aspekteihin 
 • pystyy reflektoimaan perusteellisesti Saksan ja Suomen välisiä kulttuurieroja sekä koulutusjärjestelmien eroavaisuuksia 
 • osaa käyttää sopivia strategioita tekstin ymmärtämiseen 
 • osaa käyttää opiskelun aihepiiriin sopivaa sanastoa ja tunnistaa tilanteita, jotka ovat keskeisiä opiskelun kannalta 
 • on saanut valmiuksia etsiä työpaikkaa saksankieliseltä alueelta 
 • osaa tuottaa työnhakudokumentteja (Lebenslauf) ja käydä työhaastattelun suullisesti sekä hakijan että haastattelijan roolissa 
 • osaa kuvata sekä kirjallisesti että suullisesti omaa työvalmiutta 
 • on saanut valmiuksia kohdata saksankielisiä asiakkaita ja yhteistyökumppaneita 
 • osaa viestiä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa perinteisissä ja digitaalisissa asiakaspalvelu-, osto- ja myyntitilanteissa suullisesti ja kirjallisesti 
 • osaa toimia kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla 

OppimateriaaliOppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.   
Opetus- ja arviointimenetelmätOpetus ja harjoitustehtävät ovat digitaalisella alustalla. Opintojakson arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin:  

 • videointeihin, äänityksiin ja esitelmiin 
 • palautettaviin kirjallisiin tehtäviin   
 • hyväksytysti suoritettuihin Moodle-harjoituksiin (läpäisy min. 50%)  

Arvosteluasteikko ja arviointikriteeritOpintojaksosuoritus arvostellaan asteikolla 0-5    
Työmäärä toteutustavoittain:

 • itsenäinen opiskelu + tehtävät  74 h 
 • yhteiset verkkotapaamiset  5 h 
 • kirjallinen ja suullinen tentti 2 h 
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h). 
ILMOITTAUDU

Unkari 1 (3 op) / Taideyliopisto

Ajoitus: 31.1.–2.5.2023
Verkkotapaamiset4 kertaa
 • ti 14.2. klo 15:00–18:00
 • ti 7.3. klo 15:00–18:00
 • ti 28.3. klo 15:00–18:00
 • ti 25.4. klo 15:00–18:00

CEFR-tasoLähtötaso A0 > tavoitetaso A 1.1. 
EsitiedotOpintojakso ei edellytä aiempia unkarin opintoja. 

 
Sisältö- ja osaamistavoitteetOpintojakson materiaali koostuu 12 kokonaisuudesta, joilla kullakin on oma teemansa. Opintojaksolla opetellaan mm. kertomaan itsestä, ostamaan sisäänpääsy- ja matkalippuja sekä asioimaan kaupassa, ravintolassa, hotellissa ja lääkärissä unkariksi. Kukin kokonaisuus sisältää noin 5–6 tuntia itsenäistä opiskelua, ja tehtävien tekemiseen on varattu noin viikko. Etätapaamisissa harjoitellaan yhteisesti asioita, joita siihen mennessä on itsenäisesti opiskeltu. Opintojakson suorittanut opiskelija pystyy toimimaan yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa unkariksi, tietää verbien ja substantiivien yleisimmät taivutusmuodot, hallitsee unkarin ääntämyksen perusteet ja tuntee Unkarin maantieteen pääpiirteissään. 
 

OppimateriaaliKaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla. 
Opetus- ja arviointimenetelmätItsenäistä työskentelyä ja palautustehtäviä oppimisalustalla. 4 yhteistä tapaamista, joissa mm. harjoitellaan suullisesti pienryhmissä. 
Arviointiasteikko ja arviointikriteeritArviointiasteikko: hyväksytty – hylätty 
Opintojakso on suoritettu, kun opiskelija on palauttanut hyväksytysti kaikki tehtävät ja osallistunut tapaamisiin, joissa on 50 % läsnäolovelvollisuus. 
Työmäärä toteutustavoittain:
3 opintopistettä = 81 tuntia opiskelua 

 • 69 tuntia itsenäistä työskentelyä  
 • 12 tuntia opetusta 
ILMOITTAUDU

 

Russian 1 (3 op) / Itä-Suomen yliopisto

Timing: 30.1.–23.4.2023
Online meetings: at 16.00–18.00 on Tuesdays 14.2., 28.2., 14.3., 28.3. and Thursday 13.4. The first Zoom-lecture is compulsory, but the other Zoom-lectures are optional.

CEFR-levelStarting level 0, target level A1.1.   
PrerequisiteCompleting the course does not require previous knowledge in Russian.  

Learning outcomes: After completing this course, the student is able to read and write using Cyrillic alphabet and knows the common grammatic rules of Russian pronunciation.
The student is familiar with the script and common expressions of politeness and can use Russian to say hello and goodbye, introduce themselves, ask questions, order at a café, ask and give directions, and talk about themselves, their family and studies. The student is able to use the relevant Russian structures in the above situations.

Course contentStudents practice the communicative situations listed in the learning outcomes and their relevant vocabulary, phrases and structures: question sentences, gender of nouns, prohibition words нÐμÑ‚ and нÐμ, personal and possessive pronouns, numbers 1-100, clock times and days of the week.
The student learns how to use the nominative and prepositional cases. The student gets familiar with the present tense of verbs.

Study materialOnline material. 
Teaching and evaluation methods: Online teaching. The course progresses rapidly, and learning requires regular, independent study. The course is mostly independent study in Moodle and pair exercises but there are Zoom-lectures too. Approved completion of the course and participation in final exam require the completion of the assignments and exams within the approved schedule.
Grading scale and evaluation criteriaThe final grade of the course consists of the exams, assignments and attending to Zoom-lectures. The weight of the final exam of the course final grade is 40%. The weight of the intermediate exams 40% and the oral and written assignments 20%. Completing course assignments, exercises and exams. The exams are graded numerically 0-5, with a lowest passable score of 50% of the maximum score. The final exam can be retaken twice.
Amount of work depending on modes of study81 hours. One credit corresponds to 27 h of student’s work.   

ENROL

Venäjä 2 (3 op) / JAMK

Ajoitus: 6.2.–7.5.2023
Verkkotapaamiset: 6 verkkotapaamista

 • pe 10.2. klo 13.30–14.15
 • pe 24.2. klo 13.30–15.00
 • pe 10.3. klo 13.30–15.00
 • pe 24.3. klo 13.30–15.00
 • pe 14.4. klo 13.30–15.00
 • pe 28.4. klo 13.30–15.00
CEFR-tasoLähtötaso A1.2 > tavoitetaso A1.3  
EsitiedotOpintojakso edellyttää KiVANETin Venäjä 1 suorittamista tai vastaavaa osaamista venäjän kielessä (taitotaso A1.2). 
 

SisältöVenäjä 2 -opintojaksolla jatkat tutustumista venäjän kielen alkeisiin ja kulttuuriin. Tällä opintojaksolla opit: 

 • kertomaan itsestä ja perheestä sekä harrastuksista ja vapaa-ajan vietosta  
 • kertomaan viikon tapahtumista 
 • toimimaan rajanylitystilanteissa 
 • tilaamaan taksin 
 • asioimaan hotellissa, kahvilassa ja ravintolassa 
 • käymään puhelinkeskusteluja 
 • kysymään ja kertomaan säästä   
 • tekemään ostoksia  

Rakenteet: 

 • Adjektiivit ja adverbit 
 • Akkusatiivi 
 • Substantiivien ja adjektiivien monikkomuoto 

OsaamistavoitteetTämän opintojakson jälkeen osaat: 

 • soveltaa oppimaasi kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä 
 • toimia venäläisen kulttuurin normien edellyttämällä tavalla tavanomaisissa asiointitilanteissa  

OppimateriaaliKaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla. 
Opetus- ja arviointimenetelmätHarjoittelet itsenäisesti tekstien, äänitteiden, videoiden ja interaktiivisten harjoitusten avulla oppimisalustalla. Opintojakso voi sisältää toteutuksesta riippuen vapaaehtoisia verkko-oppitunteja. Arviointi perustuu palautettuihin kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin sekä kirjallisiin ja suullisiin kokeisiin. 
ArvosteluasteikkoArviointi tehdään oppilaitoskohtaisesti asteikolla 0-5 tai hyväksytty/hylätty.   
Työmäärä toteutustavoittain

 • itsenäinen opiskelu 84 h  
 • palautettavat tehtävät 34 h  
 • yhteiset verkkotapaamiset tai asioiden opiskelu itsenäisesti 11h  
 • kaksi kirjallista tenttiä 4 h  
 • suullinen lopputentti 2 h 
 • Yhteensä 135 h. Yksi opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä (5 x 27 h = 135 h).
ILMOITTAUDU

Venäjä 3 (3 op) / XAMK

Ajoitus: TBA
Verkkotapaamiset: TBA

CEFR-tasoLähtötaso A1.3 > tavoitetaso A2.1 
EsitiedotOpintojakso edellyttää KiVANETin Venäjä 1-2 suorittamista tai vastaavaa osaamista venäjän kielessä (taitotaso A1.3). 

SisältöVenäjä 3 -opintojaksolla jatkat toimivan venäjän kielen taidon hankkimista ja venäläiseen kulttuuriin tutustumista. Tällä opintojaksolla opit: 

 • kuvailemaan lomakohdetta 
 • kertomaan työmatkasta 
 • kysymään tietä 
 • laatimaan matkaraportin  
 • käymään puhelinkeskusteluja 
 • sähköpostiviestinnän perusilmaukset 

Rakenteet: 

 • liikeverbit 
 • mennyt ja tuleva aikamuoto 
 • akkusatiivi, genetiivi ja instrumentaali 
 • järjestysluvut 

OsaamistavoitteetTämän opintojakson jälkeen osaat: 

 • ääntää venäjän kieltä paremmin 
 • soveltaa oppimaasi ja toimia kulttuurinmukaisten normien edellyttämällä tavalla erilaisissa arkielämän- ja asiakaspalvelun vuorovaikutustilanteissa 

OppimateriaaliKaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla   
Opetus- ja arviointimenetelmätHarjoittelet itsenäisesti tekstien, äänitteiden, videoiden ja interaktiivisten harjoitusten avulla oppimisalustalla. Opintojakso voi sisältää toteutuksesta riippuen vapaaehtoisia verkko-oppitunteja. Arviointi perustuu palautettaviin kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin sekä kirjallisiin ja suullisiin kokeisiin. 
ArvosteluasteikkoArviointi tehdään oppilaitoskohtaisesti asteikolla 0-5 tai hyväksytty/hylätty.
Työmäärä toteutustavoittain:

 • itsenäinen opiskelu 85 h 
 • palautettavat tehtävät 38 h 
 • yhteiset verkkotapaamiset tai asioiden opiskelu itsenäisesti 7,5 h  
 • lopputentti 2 h  
 • suullinen koe, sanasto- ja rakennekokeet 2,5 h
 • Yhteensä 135 h. Yksi opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä (5 x 27 h = 135 h).
ILMOITTAUDU

Venäjä 4 (3 op) / XAMK

Ajoitus: TBA
Verkkotapaamiset: TBA

CEFR-tasoLähtötaso A2.1 > tavoitetaso A2.2
EsitiedotOpintojakso edellyttää KiVANETin Venäjä 1-3 suorittamista tai vastaavaa osaamista venäjän kielessä (taitotaso A2.1). 

Sisältö ja osaamistavoitteetTällä opintojaksolla opit: 

 • mökkeilyyn ja luontoon liittyvää sanastoa 
 • pitämään pieniä maljapuheita 
 • asioimaan lääkärissä ja apteekissa sekä kertomaan kehosta ja terveydestä 
 • esittelemään yrityksen ja keskustelemaan yrityksen toiminnasta 

Rakenteet:  

 • datiivin yksikkö sekä instrumentaalin ja genetiivin monikko 
 • modaaliverbit можно, нужно, нельзя 

Tämän opintojakson jälkeen osaat: 

 • ymmärtää selkeää yleiskielistä puhetta tai tekstejä, jotka liittyvät opintojakson aihepiireihin 
 • viestiä suullisesti ja kirjallisesti opintojakson teemoista  
 • syvemmin venäläistä kulttuuria ja tapoja 

OppimateriaaliKaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla. 
Opetus- ja arviointimenetelmätHarjoittelet itsenäisesti tekstien, äänitteiden, videoiden ja interaktiivisten harjoitusten avulla oppimisalustalla. Opintojakso voi sisältää toteutuksesta riippuen vapaaehtoisia tai pakollisia verkko-oppitunteja. Arviointi perustuu palautettaviin tehtäviin ja kirjallisiin sekä suulliseen tenttiin. Arvioinnin perustana ovat:  
palautettavat tehtävät ja välitentit 50 %  

 • suullinen lopputentti 20 % 
 • kirjallinen lopputentti 30 % 

Arviointiasteikko ja arviointikriteeritHyväksytty/hylätty tai asteikolla 0-5 toteutuksen mukaan. 
Työmäärä toteutustavoittain:

 • itsenäinen opiskelu 52 h   
 • palautettavat tehtävät 15 h 
 • yhteiset verkkotapaamiset tai asioiden opiskelu itsenäisesti 8 h   
 • tentit 6 h  
 • Yhteensä 81 h. Yksi opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä (3 x 27 h = 81 h). 
ILMOITTAUDU

Venäjä 5 (3 op) / Savonia

Ajoitus: 6.2.–16.4.2023
Verkkotapaamiset: Ei tapaamisia.

CEFR-tasoLähtötaso A2.2 > tavoitetaso B1.1   
EsitiedotOpintojakso edellyttää KiVANETin Venäjä 1-4 suorittamista tai vastaavaa osaamista venäjän kielessä (taitotaso A2.2). 

SisältöTällä opintojaksolla opit: 

 • kertomaan työstä ja työtehtävistä  
 • esittelemään yritystä ja tuotteita messuilla  
 • toimimaan matkustustilanteissa ja hoitamaan matkajärjestelyjä 

Rakenteet

 • verbien aspektit ja aikamuodot  
 • prepositionaali; adjektiivien taivutus yksikössä, substantiivien ja adjektiivien monikko, persoonapronominit 
 • datiivi; adjektiivien taivutus yksikössä ja monikossa, persoonapronominit 
 • vertailuasteet; komparatiivi ja superlatiivi 
 • konditionaali 
 • omistuspronominit; taivutus sijamuodoissa 

Tämän opintojakson jälkeen osaat: 

 • viestiä suullisesti ja kirjallisesti työhön sekä matkustamiseen liittyvissä tilanteissa 
 • ilmaista mielipiteesi 

OppimateriaaliKaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.    
Opetus- ja arviointimenetelmätHarjoittelet itsenäisesti tekstien, äänitteiden ja interaktiivisten harjoitusten avulla oppimisalustalla. Opintojakso voi sisältää pakollisia verkkotapaamisia. Arviointimenetelminä ovat kirjalliset ja suulliset tehtävät ja tentit.  
Arvosteluasteikko ja arviointikriteeritArviointi tehdään oppilaitoskohtaisesti asteikolla 0-5 tai hyväksytty/hylätty. Arvioinnin perustana ovat: 

 • palautettavat tehtävät 50%  
 • tentit 50% 

Työmäärä toteutustavoittain:

 • verkkotapaamiset 0-8 h 
 • itsenäinen opiskelu + tehtävät 71 h   
 • tentit 2 h   
 • Yhteensä 81 h. Yksi opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä. 
ILMOITTAUDU

Venäjä 6 (3 op) / XAMK

Ajoitus: TBA
Verkkotapaamiset: TBA

CEFR-tasoLähtötaso B1.1 > tavoitetaso B1.2.     
EsitiedotOpintojakso edellyttää KiVANETin Venäjä 1-5 suorittamista tai vastaavaa osaamista venäjän kielessä (taitotaso B1.1). 

SisältöOpintojakso koostuu kahdesta osiosta, joista ensimmäinen on kaikille yhteinen ja toinen omavalintainen. 
Kaikille yhteisen osion (1 op) teemat ovat: 

 • itsestä kertominen 
 • Suomen ja Venäjän koulutusjärjestelmät 
 • asuminen 
 • venäläinen kulttuuri ja stereotypiat 

Omavalintaisen osion (2 op) teemat ovat: 

 • liiketalous: liiketoiminta Venäjällä ja Suomessa, yrityksen perustaminen, yrityskuvaus 
 • matkailu: luonto- ja aktiivimatkat Suomessa ja Venäjällä, suomalaiset ja venäläiset matkailijoina 
 • sosiaali- ja terveysala: ihmiskeho, ajanvaraus lääkärille, vastaanotolla 

Opintojakson aikana opeteltavat rakenteet: 

 • passiivi, lukusanojen taivutus sijamuodoissa (liiketalous) 
 • monikon genetiivi, lukusanojen taivutus genetiivissä (matkailu) 
 • substantiivien sijamuototaivutus monikossa, aktiivin partisiipin preesens (sosiaali- ja terveysala) 

Tämän opintojakson jälkeen osaat: 

 • kertoa itsestäsi, asumisestasi, Suomen ja Venäjän koulutusjärjestelmästä, venäläisestä kulttuurista ja stereotypioista (yleinen osio) 
 • kertoa yrityksestä ja yritysideastasi venäjäksi (liiketalous) 
 • kertoa luonto- ja aktiivimatkoista, mainostaa niitä ja laatia virkistysohjelman (matkailu) 
 • kertoa voinnistasi, kuvailla oireita tai kipua, varata ajan lääkärille sekä asioida terveyskeskuksessa (sosiaali- ja terveysala) 

OppimateriaaliKaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.    
Opetus- ja arviointimenetelmätHarjoittelet itsenäisesti tekstien, äänitteiden ja interaktiivisten harjoitusten avulla oppimisalustalla. Opintojakso sisältää pakollisia verkko-oppitunteja/verkkotapaamisia. Arviointimenetelminä ovat kirjalliset ja suulliset tehtävät (omavalintainen osio). 
Arvosteluasteikko ja arviointikriteeritOpintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty. 
Hyväksytty: Opiskelijan tiedot ja taidot ovat hyväksyttävällä tasolla opintojakson osaamistavoitteisiin nähden. Opiskelija ymmärtää opintojakson aihealueita koskevaa puhetta ja kirjoitettua tekstiä. Hän osaa viestiä opintojaksolla käsitellyistä aiheista kirjallisesti ja suullisesti. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää myös kaikkien opintojakson tehtävien palauttamista. 
Hylätty: Opiskelija ei hallitse opintojakson sisältöä hyväksytyllä tavalla kirjallisesti eikä suullisesti eikä palauta kaikkia opintojakson tehtäviä.  

Työmäärä toteutustavoittain

 • verkkotapaamiset 6 h (yhteinen osio) 
 • itsenäinen opiskelu + tehtävät 75 h (omavalintainen osio) 
 • Yhteensä 81 h. Yksi opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä.
ILMOITTAUDU

Viittomakieli 1 (3 op) / HUMAK

Ajoitus: 9.1.–15.5.2022
Verkkotapaamiset: Vapaaehtoiset tapaamiset Zoomissa etäyhteydellä.
Klo 16.0017.30 maanantaisin kahden viikon välein (poikkeus vk 18, jolloin tunti tiistaina).

 • maanantait 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 15.5.
 • tiistai 2.5.

CEFR-taso: Kurssin suoritettuasi saavutat eurooppalaisen viitekehyksen tason A1.  Lähtötaso 0 => Tavoitetaso A1 

EsitiedotOpiskelijalta ei vaadita aikaisempaa viittomakielen osaamista. 

Sisältö ja osaamistavoitteetTällä verkko-opintojaksolla tutustut visuaaliseen kieleen, joka koostuu suomalaisen viittomakielen viittomista, ilmeistä ja eleistä sekä vartalon liikkeistä. Opintojaksolla opiskelet arkitilanteisiin liittyviä perusviittomia ja opit muodostamaan lauseita suomalaisella viittomakielellä. Opintojaksolla harjoittelet ymmärtämään perusilmaisuja ja kuvailevia ilmaisuja hitaasta ja selkeästä viittomisesta. Opintojaksolla käydään läpi myös perusasioita kuurojen kulttuurista.  

Opintojakso koostuu kolmesta osiosta.   

 • Minä ja lähiympäristö  
 • Kodin arkea ja viittomakielinen tapakulttuuri  
 • Arkielämä ja asiointi  
OppimateriaaliKaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.   

Opetus- ja arviointimenetelmätOpetuskielet ovat suomen kieli ja suomalainen viittomakieli. Viittomakielentulkkausta järjestetään aina tarpeen mukaan. Verkkotapaamisissa opiskellaan viittomia, lauseiden muodostamista, kielioppia sekä harjoitellaan viittomakielistä keskustelua.  
Arviointiasteikko ja arviointikriteeritOpintojakso sisältää itsenäisiä tehtäviä, jotka arvioidaan numeerisesti (0-5).  
Työmäärä toteutustavoittainOpetus jaksottuu itsenäiseen työskentelyyn, tapaamisiin verkossa sekä arvioitaviin tehtäviin. Opintojakso on 3 op:n laajuinen eli tarkoittaa 3 x 27 tuntia opiskelijan työtä.

Viro 1 (5 op) / Haaga-Helia

Ajoitus: 23.1.–21.4.
Verkkotapaamiset: Zoomissa tiistaisin klo 15.00–16.30 seuraavina päivinä: 24.1., 7.2., 28.2., 14.3. ja 28.3. Oppitunnit ovat vapaaehtoisia ja ne nauhoitetaan. Lopputentti pe 21.4. 

CEFR-tasoLähtötaso 0 > tavoitetaso A1.3
EsitiedotOpiskelijalta ei vaadita aikaisempaa viron osaamista. 

SisältöTere tulemast õppima eesti keelt! Tervetuloa opiskelemaan viroa!  
Tällä opintojaksolla opit: 

 • viron aakkoset ja ääntämisen perusteet 
 • viron ja suomen yhteistä sanastoa sekä ns. pulmasanoja 
 • esittäytymään ja kertomaan itsestäsi, läheisistäsi, asuinpaikasta, opinnoista, työstä, kielitaidosta ja matkoista  
 • lukusanat, ajanilmauksia, vaate- ja ruokasanastoa sekä kulkuvälineitä 
 • asioimaan kahvilassa ja tekemään ostoksia viroksi 
 • muodostamaan kysymyksiä ja ilmaisemaan mielipiteesi 
 • Viron maatietoutta ja tapakulttuuria 

OsaamistavoitteetTämän opintojakson jälkeen osaat:  

 • ymmärtää, puhua ja kirjoittaa yksinkertaisia lauseita  
 • selviytyä arkisissa puhetilanteissa ja kirjoittaa lyhyitä viestejä 
 • kielen perussanastoa ja -rakenteita 
 • tunnistaa viron ja suomen keskeisimmät yhtäläisyydet ja erot sanastossa ja rakenteissa 

OppimateriaaliKaikki oppimateriaali digitaalisella oppimisalustalla. 
Opetus- ja arviointimenetelmätHarjoittelet itsenäisesti tekstien, äänitteiden, videoiden ja interaktiivisten harjoitusten avulla oppimisalustalla. Teet itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä, jotka arvioidaan. Opintojakso sisältää vapaaehtoisia verkko-oppitunteja. Kurssi sisältää pakollisia paritehtäviä, joiden ajankohdasta opiskelijat sopivat parin kanssa. 

Arviointimenetelmät ovat oppilaitoskohtaiset. Arviointi perustuu toteutuksesta riippuen suppeampiin oppimistehtäviin ja lopputenttiin tai laajempiin oppimistehtäviin. 
Arviointiasteikko ja arviointikriteeritHyväksytty/hylätty tai asteikolla 0-5 toteutuksen mukaan. 
Työmäärä toteutustavoittain

 • Itsenäinen työskentely (sisältää oppimistehtävät) 115-125 h 
 • Vapaaehtoiset oppitunnit tai vastaavasti asioiden opiskelu itsenäisesti 10 h 
 • Toteutuksesta riippuen paritehtävät 0-10 h 
 • Yhteensä 135 h. Yksi opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä (5 x 27 h = 135 h).

ILMOITTAUDU

Viro 2 (5 op) / Haaga-Helia

Ajoitus: 6.2.–11.5.
Verkkotapaamiset: Zoomissa klo 15.00–16.30 seuraavina päivinä: to 9.2., to 2.3., ti 21.3., ti 4.4. ja ti 18.4. Oppitunnit ovat vapaaehtoisia ja ne nauhoitetaan. Lopputentti pidetään to 11.5.  

CEFR-tasoLähtötaso A1.3 > tavoitetaso A2.2 
EsitiedotOpiskelija on saavuttanut taitotason A1.3 aiemmissa opinnoissaan. 

SisältöTere tulemast jätkama eesti keele õpinguid! Tervetuloa jatkamaan viron opintoja!  
Tällä opintojaksolla opit: 

 • kertomaan kodista ja asumisesta 
 • kertomaan opiskelualastasi ja tekemään video-CV:n 
 • kysymään ja neuvomaan tietä 
 • varaamaan pöydän ja asioimaan ravintolassa 
 • varaamaan ajan ja asioimaan mm. lääkärissä, parturissa/kampaajalla ja apteekissa 
 • ymmärtämään sääennusteita sekä keskustelemaan säästä 
 • varaamaan hotellihuoneen ja kirjautumaan hotelliin 
 • kertomaan vapaa-ajasta ja harrastuksista 
 • luonto- ja eläinsanastoa 
 • lisää Viron maatietoutta ja tapakulttuuria 

OsaamistavoitteetTämän opintojakson jälkeen osaat:  

 • selviytyä monenlaisista yksinkertaisista viestintätilanteista arjessa, opinnoissa ja työssä 
 • ymmärtää yksinkertaisen puheen tai tekstin pääajatukset  
 • kirjoittaa opintojakson aihepiiriin liittyviä lyhyitä tekstejä 
 • lisää kielen perussanastoa ja –rakenteita 

OppimateriaaliKaikki oppimateriaali digitaalisella oppimisalustalla. 
Opetus- ja arviointimenetelmätHarjoittelet itsenäisesti tekstien, äänitteiden, videoiden ja interaktiivisten harjoitusten avulla oppimisalustalla. Teet itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä, jotka arvioidaan. Opintojakso sisältää vapaaehtoisia verkko-oppitunteja. Kurssi sisältää pakollisia paritehtäviä, joiden ajankohdasta opiskelijat sopivat parin kanssa. 
Arviointimenetelmät ovat oppilaitoskohtaiset. Arviointi perustuu toteutuksesta riippuen suppeampiin oppimistehtäviin ja lopputenttiin tai laajempiin oppimistehtäviin. 
Arviointiasteikko ja arviointikriteeritHyväksytty/hylätty tai asteikolla 0-5 toteutuksen mukaan. 
Työmäärä toteutustavoittain:

 • Itsenäinen työskentely (sisältää oppimistehtävät) 115-125 h 
 • Vapaaehtoiset oppitunnit tai vastaavasti asioiden opiskelu itsenäisesti 10 h 
 • Toteutuksesta riippuen paritehtävät 0-10 h 
 • Yhteensä 135 h. Yksi opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä (5 x 27 h = 135 h).
ILMOITTAUDU

Kevätlukukaudella 2023 on tarjolla myös monikielistä UniTandem-opiskelua: lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät UniTandem-verkkosivuilta.
Multilingual UniTandem studies are also available in the spring of 2023: further information and enrolment instructions are available on the UniTandem web pages.