Kesällä 2023 tarjolla on alla listatut verkko-opintoina toteutettavat kielikurssit. Kurssitietoja päivitetään kevätlukukauden aikana. Luethan alla olevat ohjeet huolellisesti!

 • Ilmoittautumisaika 27.3.–10.4.2023
 • Kursseille pääsijät arvotaan, joten ilmoittautumisnopeudella ei ole merkitystä.
 • Kurssit on tarkoitettu KiVANET-verkoston korkeakoulujen opiskelijoille. Kurssipaikkoja on tarjolla suhteessa kunkin verkostokorkeakoulun lukuvuosittain itse tarjoamiin verkostokursseihin. 
 • Ilmoittautujan tulee tarpeen mukaan selvittää kotikorkeakoulussaan opintojen soveltuvuus tutkintoonsa.
 • Tutustu myös Opiskelijalle-osioon, josta löydät tietoa kurssien saavutettavuudesta, kielten opiskelusta verkosta, kurssien tavoitetasoista ja suoritusten siirrosta omaan korkeakouluun.
 • Kurssille pääsystä ilmoitetaan kaikille ilmoittautuneille sähköpostitse viikon 15 aikana.
 • Kurssit ajoittuvat alempana olevien kurssikuvausten yhteydessä ilmoitetulla tavalla viikkojen 17 ja 35 välillä.
 • Teknisistä syistä kurssien aikataulut voivat muuttua ilmoitetuista ja pakottavissa tapauksissa yksittäisiä kursseja voidaan joutua peruuttamaan tai siirtämään myöhemmäksi.

Vastaamme ilmoittautumisaikana kysymyksiin sähköpostitse: kivanet(at)haaga-helia.fi

ILMOITTAUDU KURSSEILLE TÄSTÄ.

ENROL FOR COURSES HERE.

For enrolment instructions, find them here: Enrolment and courses

KURSSITARJONTA (klikkaa kielen nimeä nähdäksesi kurssit) /
COURSE SELECTION (click the name of the language to see courses)

Espanja 1 (3 op) / SAMK 

Ajoitus: 24.4.–8.6.2023 (intensiivikurssi)
Verkkotapaamiset: Ei tapaamisia.

CEFR-taso Lähtötaso 0 > tavoitetaso A1.1  
Esitiedot : Opiskelijalta ei vaadita aikaisempaa espanjan osaamista. 

Sisältö: 
¡Hola! ¡Bienvenidos a estudiar español!  
Tervetuloa aloittamaan espanjan kielen opintosi verkkokurssilla itsenäisten ja monipuolisten tehtävien avulla! Opit esittelemään itsesi, juttelemaan small-talk -tilanteissa, kertomaan opinnoistasi, työstäsi, kysymään tietä ja asioimaan hotellissa. Tutustut Espanjaan ja valmistaudut käyttämään kieltä maahan matkustaessasi. Opit myös tilaamaan juomia ja ruokia kahvilassa.  

 • ääntäminen, sanapaino ja intonaatio
 • aakkoset ja oman nimen tavaaminen 
 • itsestä, omista opinnoista ja työstä kertominen  
 • kahvilassa asioiminen, matkustaminen ja kulkuneuvot, hotellissa asiointi 
 • tutustuminen maahan ja sen kulttuuriin (maiden nimien ja kansalaisuuksien käyttö) 
 • kielen perusrakenteet: substantiivien ja adjektiivien taipuminen, olla-verbien erot ja säännöllisten verbien preesenstaivutus, artikkelien käyttö, tavallisimpien epäsäännöllisten verbien taivutus nykyajassa 
 • kysymyssanat  
 • tavallisimmat prepositiot 
 • lukusanat 1-100, järjestysluvut 1-10 
 • lähitulevaisuuden ilmaiseminen 

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen osaat: 

 • käyttää kielelle ja kulttuurille tyypillisimpiä kohteliaisuuden ilmauksia kaikkein rutiininomaisimmissa arki- ja työelämän suullisissa viestintätilanteissa 
 • kirjoittaa ja ääntää ymmärrettävästi yksittäisiä sanoja ja lyhyitä lauseita 
 • huomioida paremmin kulttuurista monimuotoisuutta ja kielitietoisuutta sekä suunnitella tulevia, seuraavan tason kieliopintoja. 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla 
Opetus- ja arviointimenetelmät : Opetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla. Arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin: 

 • videotehtävät
 • joitakin palautettavia kirjallisia tehtäviä  
 • lopputentti 

Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty 
Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Hyväksytty-arvosanan saamiseksi kaikki vaaditut tehtävät pitää suorittaa hyväksytysti aikataulun mukaisesti. Lisäksi opintojakson lopputentti tulee suorittaa hyväksytysti. 

Työmäärä toteutustavoittain:  

 • itsenäinen opiskelu 79 h
 • lopputentti 2h 
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h). 
ILMOITTAUDU

Espanja 2 (3 op) / SAMK

Ajoitus: 24.4.–8.6.2023 (intensiivikurssi)
Verkkotapaamiset: Ei tapaamisia.

CEFR-taso : Lähtötaso A1.1 > tavoitetaso A1.2   
Esitiedot : Opintojakso edellyttää KiVANETin Espanja 1 suorittamista tai vastaavaa osaamista espanjan kielessä (taitotaso A1.1).  

SisältöOpintojaksolla opitaan lisää espanjan perusrakenteita ja -sanastoa sekä vahvistetaan kuullun ymmärtämistä ja puheen tuottamista tavallisimmissa viestintätilanteissa. Kurssilla tutustutaan myös espanjankielisen maailman kulttuuriin ja tapoihin.   

 • perheestä kertominen 
 • retkikohteen kuvaileminen ja harrastukset 
 • sääilmaukset, vuodenajat ja kuukaudet 
 • ravintolassa asiointi ja ostoksilla käynti, lentokentällä asiointi 
 • viikon tapahtumista kertominen   
 • yksinkertaisten sähköpostiviestin laatiminen 
 • diftongi- eli vokaalimuutosverbien taivutus 
 • gustar- ja muiden vastaavien datiiviverbien käyttö 
 • kaikki lukusanat, kysymyssanat  
 • perfektin muodostaminen ja sen käyttö 
 • paikan prepositioyhdistelmiä 

Osaamistavoitteet : Tämän opintojakson jälkeen osaat:  

 • selviytyä erilaisissa työ-, opiskelu- ja vapaa-ajan matkailuun liittyvissä jokapäiväisissä puhetilanteissa. 
 • tilata syötävää ja juotavaa ravintoloissa 
 • kertoa säästä ja ymmärtää säätiedotuksia espanjaksi 
 • toimia lentokentällä virkailijoiden kanssa espanjaksi 
 • laatia lyhyen sähköpostiviestin 

Oppimateriaali :Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla  
Opetus- ja arviointimenetelmät:Opetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla. Arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin: 

 • videotehtävät 
 • joitakin palautettavia kirjallisia tehtäviä  
 • lopputentti 

Arvosteluasteikko ja arviointikriteeritHyväksytty/hylätty  
Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Hyväksytty-arvosanan saamiseksi kaikki vaaditut tehtävät pitää palauttaa ajoissa. Lisäksi kurssin lopputentti tulee suorittaa hyväksytysti. 

Työmäärä toteutustavoittain:  

 • itsenäinen opiskelu 79h
 • lopputentti 2h 
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h). 

ILMOITTAUDU

Japani 1 (3 op) / Aalto

Ajoitus: 4.5.–16.6.2023
Verkkotapaamiset: klo 15:00–16:30 seuraavina päivinä:

 • 4.5. torstai
 • 9.5. tiistai
 • 11.5. torstai 
 • 16.5. tiistai
 • 23.5. tiistai
 • 25.5. torstai
 • 30.5. tiistai
 • 1.6. torstai
 • 6.6. tiistai
 • 8.6. torstai
 • 13.6. tiistai
 • 15.6. torstai 

CEFR-tasoLähtötaso 0 > tavoitetaso A1.1 
EsitiedotEi edeltäviä opintoja 

Sisältö ja osaamistavoitteet:
Osaamistavoitteet:

 • Hallitset kielen perustervehdyksiä ja -ilmauksia 
 • Osaat esittäytyä yksinkertaisesti 
 • Kykenet viittaamaan ympärilläsi oleviin asioihin, laskemaan niitä, kysymään niiden hintaa sekä pyytämään niitä itsellesi 
 • Pystyt kertomaan tekemisistäsi yleisellä tasolla, menneisyydessä ja tulevaisuudessa 
 • Tunnistat ja ymmärrät japanilaisen tapakulttuurin erityispiirteitä ja osaa sovittaa omaa toimintaasi näiden mukaisesti 

Kirjoitusmerkit:

 • Hiraganat 
 • Katakanat 
 • 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 百 千 万 円 日 月 火 水 木 金 土 時 

OppimateriaaliKaikki oppimateriaali digitaalisella oppimisalustalla 
Opetus- ja arviointimenetelmätAktiivisuus oppitunneilla 10 % (osoita olevasi läsnä vastaamalla vuorollasi ja tekemällä kotitehtävät), Moduulien tehtäväpaketit 30 %, Käännöstehtävät 30 %, Lopputentti 30 % (huom. aineistotentti, joten arvostelu on tiukka)
Arvosteluasteikko0–5 
Työmäärä toteutustavoittain

 • Oppitunnit verkossa 25 % 
 • Itsenäinen opiskelu 30 % 
 • Tehtävät 30 % 
 • Lopputentti 15 % 
 • Yhteensä 81 h eli 3 x 27 työtuntia (45 min) 

ILMOITTAUDU

Saksa 2 (3 op) / OAMK

Ajoitus: 29.5.6.8.
Verkkotapaamiset: Zoomissa klo 10:00–11:30 perjantaina 2.6. ja torstaina 8.6. Tapaamisissa suullista kielen harjoittelua.

CEFR-tasoLähtötaso A.1.1 > tavoitetaso A1.2  
EsitiedotOpintojakso edellyttää KiVANETin Saksa 1 opintojakson suorittamista tai vastaavaa osaamista saksan kielessä (taitotaso A1.1).  

SisältöSaksa 2 –verkko-opintojaksolla opiskelija oppii käyttämään saksaa arkitilanteissa, matkustustilanteissa, onnitellakseen jotakuta ja asiakaspalvelutilanteissa. Opintojakso koostuu kolmesta yhden opintopisteen moduulista.  
Sanastoteemat: perhe, vapaa-aika, asuminen, small talk, harrastukset. majoittuminen, matkaliput, tienneuvonta, nähtävyydet, sää, kauppa, ravintola, konserttiliput. 
Rakenneteemat: vahvat verbit, possessiivipronominit, genetiivi, sivulauseet (dass, weil, wenn), modaaliverbit, eriävät yhdysverbit, substantiivin datiivi  + prepositiot, man-pronomini, persoonapronominien datiivimuodot,  perfekti (sein + haben), imperfekti haben ja sein 

OsaamistavoitteetTämän opintojakson jälkeen opiskelija:   

 • osaa käyttää kielen perusrakenteita ja perussanastoa 
 • osaa viestiä yksinkertaisissa tilanteissa 
 • osaa kirjoittaa yksinkertaisia ohjattuja viestejä 
 • tunnistaa kielialueen kulttuuria ja erityispiirteitä. 

OppimateriaaliOppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.  
Opetus- ja arviointimenetelmätOpetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla. Opintojakson arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin:  

 • Arviointi Hylätty/ 1 – 5 
 • Kirjallinen tentti, painoarvo 40 % 
 • Suullinen tentti, painoarvo 40 % 
 • Moduulitesti,  painoarvo 20 % 

Opintojakso on hyväksytysti suoritettu, kun sekä kirjallinen ja suullinen tentti että moduulitestit ovat hyväksytysti suoritettu. 
Moduulitestit ovat hyväksytysti suoritettu, kun vähintään 50 % on oikein. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan lisäksi, että kaikki Moodlessa olevat tehtävät ovat suoritettu. 
Osallistuminen verkkoluennoille on vapaaehtoista, mutta jokaisesta osallistumiskerrasta saa yhden pisteen suulliseen tenttiin. 
Arvosteluasteikko ja arviointikriteeritOpintojaksosuoritus arvostellaan asteikolla 0-5    
Työmäärä toteutustavoittain

 • itsenäinen opiskelu + tehtävät 81 h 
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).
ILMOITTAUDU

Viro 1 (5 op) / Laurea

Ajoitus: 1.6.–31.8.
Verkkotapaamiset: klo 15:00-16:30 tiistaisin 6.6., 20.6., 8.8. ja 22.8. Heinäkuu itsenäisesti.

CEFR-tasoLähtötaso 0 > tavoitetaso A1.3
EsitiedotOpiskelijalta ei vaadita aikaisempaa viron osaamista. 

SisältöTere tulemast õppima eesti keelt! Tervetuloa opiskelemaan viroa!  
Tällä opintojaksolla opit: 

 • viron aakkoset ja ääntämisen perusteet 
 • viron ja suomen yhteistä sanastoa sekä ns. pulmasanoja 
 • esittäytymään ja kertomaan itsestäsi, läheisistäsi, asuinpaikasta, opinnoista, työstä, kielitaidosta ja matkoista  
 • lukusanat, ajanilmauksia, vaate- ja ruokasanastoa sekä kulkuvälineitä 
 • asioimaan kahvilassa ja tekemään ostoksia viroksi 
 • muodostamaan kysymyksiä ja ilmaisemaan mielipiteesi 
 • Viron maatietoutta ja tapakulttuuria 

OsaamistavoitteetTämän opintojakson jälkeen osaat:  

 • ymmärtää, puhua ja kirjoittaa yksinkertaisia lauseita  
 • selviytyä arkisissa puhetilanteissa ja kirjoittaa lyhyitä viestejä 
 • kielen perussanastoa ja -rakenteita 
 • tunnistaa viron ja suomen keskeisimmät yhtäläisyydet ja erot sanastossa ja rakenteissa 

OppimateriaaliKaikki oppimateriaali digitaalisella oppimisalustalla. 
Opetus- ja arviointimenetelmätHarjoittelet itsenäisesti tekstien, äänitteiden, videoiden ja interaktiivisten harjoitusten avulla oppimisalustalla. Teet itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä, jotka arvioidaan. Opintojakso sisältää vapaaehtoisia verkko-oppitunteja. Kurssi sisältää pakollisia paritehtäviä, joiden ajankohdasta opiskelijat sopivat parin kanssa. 
Arviointimenetelmät ovat oppilaitoskohtaiset. Arviointi perustuu toteutuksesta riippuen suppeampiin oppimistehtäviin ja lopputenttiin tai laajempiin oppimistehtäviin. 

Arviointiasteikko ja arviointikriteeritHyväksytty/hylätty tai asteikolla 0-5 toteutuksen mukaan. 
Työmäärä toteutustavoittain

 • Itsenäinen työskentely (sisältää oppimistehtävät) 125 h 
 • Vapaaehtoiset oppitunnit tai vastaavasti asioiden opiskelu itsenäisesti 10 h
 • Yhteensä 135 h. Yksi opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä (5 x 27 h = 135 h).

ILMOITTAUDU