Keväällä 2024 tarjolla on alla listatut verkko-opintoina toteutettavat kielikurssit. Kurssitietoja päivitetään tarvittaessa. Luethan alla olevat ohjeet huolellisesti!

 • Ilmoittautuminen on päättynyt!
 • Kursseille pääsijät arvotaan, joten ilmoittautumisnopeudella ei ole merkitystä.
 • Kurssit on tarkoitettu KiVANET-verkoston korkeakoulujen opiskelijoille. Kurssipaikkoja on tarjolla suhteessa kunkin verkostokorkeakoulun lukuvuosittain itse tarjoamiin verkostokursseihin. 
 • Ilmoittautujan tulee tarpeen mukaan selvittää kotikorkeakoulussaan opintojen soveltuvuus tutkintoonsa.
 • Tutustu myös Opiskelijalle-osioon, josta löydät tietoa kurssien saavutettavuudesta, kielten opiskelusta verkosta, kurssien tavoitetasoista ja suoritusten siirrosta omaan korkeakouluun.
 • Kurssille pääsystä ilmoitetaan kaikille ilmoittautuneille sähköpostitse viikon 3 aikana.
 • Kurssit ajoittuvat alempana olevien kurssikuvausten yhteydessä ilmoitetulla tavalla viikkojen 4 ja 22 välillä.
 • Teknisistä syistä kurssien aikataulut voivat muuttua ilmoitetuista ja pakottavissa tapauksissa yksittäisiä kursseja voidaan joutua peruuttamaan tai siirtämään myöhemmäksi.

Vastaamme ilmoittautumisaikana kysymyksiin sähköpostitse: kivanet(at)haaga-helia.fi

ILMOITTAUDU KURSSEILLE TÄSTÄ.

ENROL FOR COURSES HERE.

Englanninkielisellä ilmoittautumislomakkeella on tarjolla vain ne kurssit, joiden tukikielenä on englanti tai valittu kieli. Koko kurssitarjonta löytyy suomenkieliseltä lomakkeelta, jonne voit siirtyä englanninkieliseltä lomakkeelta vasemman yläkulman Suomeksi -linkistä.

On the English enrolment form you can find courses offered in English or the target language. All courses can be found on the Finnish form. You can change between the languages on the top left corner of the form.

For enrolment instructions, find them here: Enrolment and courses

KURSSITARJONTA (klikkaa kielen nimeä nähdäksesi kurssit) /
COURSE SELECTION (click the name of the language to see courses)

Chinese & Chinese Characters 1 (5 cr) / University of Helsinki

Timing:  22.1.–12.4.2024
Online meetings: Four meetings as follows:

 • 26.1 Friday 14:30–15:15 Course Kick-off Meeting 
 • 1.3 Friday 14:30–15:15 Provide feedback on a few assignments
 • 5.4 Friday 14:30–15:30 Course review 
 • 12.4 Friday 14:30–16:00 Pinyin Exam 

CEFR-level: Starting level 0 > Target Level A1.2 
Prerequisites: 0-levelThere are no prerequisites for this course.  

Course Objectives: After successful completion of the course, the student will become familiar with the whole Mandarin Pinyin transliteration system and the fundamentals of the Chinese writing system. The student is able to manage in short superficial everyday communication situations. The student will have a deeper-than-usual understanding of Chinese culture and the Chinese ways of thinking and behavior as well, and obtain a solid knowledge for further study in Chinese language and culture.  
Course Content: 

 • the four main tones and the 5th toneless  
 • all the consonants and vowels of the Pinyin transliteration system  
 • vocabulary and sentence types from everyday conversation  
 • grammar rules on adjectives, verbs, tenses and sentence structure, etc. 
 • different areas of Chinese culture 
 • over 100 Chinese characters

Learning Materials: All learning materials can be found from the digital learning platform. 
Teaching and Assessment Methods: The student will learn and practice independently with the help of teaching videos, recordings, texts and various exercises on the learning platform. The student is required to complete independently different learning tasks and assignments, which will be evaluated as well. The course includes voluntary online consulting- and learning sessions, where pronunciation and conversations are practiced. 
Grading Criteria: Pass/Fail 
Amount of work by implementation method: 

 • Independent study (includes learning tasks) 115-125 h  
 • Voluntary on-line consulting- and learning sessions or study the recorded teaching videos independently at the student’s own pace 10h 
 • Exam assignment 5 h 
 • A total of 135 h. One credit corresponds to 27 h of student work (5 x 27 h = 135 h). 

ENROL

Espanja 1 (3 op) / SAMK 

Ajoitus: 29.1.–5.4.2024
Verkkotapaamiset: Ei tapaamisia.

Espanja 1 (3 op) / Savonia-ammattikorkeakoulu

Ajoitus: 5.2.–19.4.2024
Verkkotapaamiset: Ei tapaamisia.

CEFR-taso Lähtötaso 0 > tavoitetaso A1.1  
Esitiedot : Opiskelijalta ei vaadita aikaisempaa espanjan osaamista. 

Sisältö: 
¡Hola! ¡Bienvenidos a estudiar español!  
Tervetuloa aloittamaan espanjan kielen opintosi verkkokurssilla itsenäisten ja monipuolisten tehtävien avulla! Opit esittelemään itsesi, juttelemaan small-talk -tilanteissa, kertomaan opinnoistasi, työstäsi, kysymään tietä ja asioimaan hotellissa. Tutustut Espanjaan ja valmistaudut käyttämään kieltä maahan matkustaessasi. Opit myös tilaamaan juomia ja ruokia kahvilassa.  

 • ääntäminen, sanapaino ja intonaatio
 • aakkoset ja oman nimen tavaaminen 
 • itsestä, omista opinnoista ja työstä kertominen  
 • kahvilassa asioiminen, matkustaminen ja kulkuneuvot, hotellissa asiointi 
 • tutustuminen maahan ja sen kulttuuriin (maiden nimien ja kansalaisuuksien käyttö) 
 • kielen perusrakenteet: substantiivien ja adjektiivien taipuminen, olla-verbien erot ja säännöllisten verbien preesenstaivutus, artikkelien käyttö, tavallisimpien epäsäännöllisten verbien taivutus nykyajassa 
 • kysymyssanat  
 • tavallisimmat prepositiot 
 • lukusanat 1-100, järjestysluvut 1-10 
 • lähitulevaisuuden ilmaiseminen 

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen osaat: 

 • käyttää kielelle ja kulttuurille tyypillisimpiä kohteliaisuuden ilmauksia kaikkein rutiininomaisimmissa arki- ja työelämän suullisissa viestintätilanteissa 
 • kirjoittaa ja ääntää ymmärrettävästi yksittäisiä sanoja ja lyhyitä lauseita 
 • huomioida paremmin kulttuurista monimuotoisuutta ja kielitietoisuutta sekä suunnitella tulevia, seuraavan tason kieliopintoja. 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla 
Opetus- ja arviointimenetelmät : Opetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla. Arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin: 

 • videotehtävät
 • joitakin palautettavia kirjallisia tehtäviä  
 • lopputentti

Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty 
Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Hyväksytty-arvosanan saamiseksi kaikki vaaditut tehtävät pitää suorittaa hyväksytysti aikataulun mukaisesti. Lisäksi opintojakson lopputentti tulee suorittaa hyväksytysti. 

Työmäärä toteutustavoittain:  

 • itsenäinen opiskelu 79 h
 • lopputentti 2h
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h). 
ILMOITTAUDU

Espanja 2 (3 op) / JAMK

Ajoitus: 5.2.–14.4.2024
Verkkotapaamiset: Ei pakollisia verkkotapaamisia.

CEFR-taso : Lähtötaso A1.1 > tavoitetaso A1.2   
Esitiedot : Opintojakso edellyttää KiVANETin Espanja 1 suorittamista tai vastaavaa osaamista espanjan kielessä (taitotaso A1.1).  

SisältöOpintojaksolla opitaan lisää espanjan perusrakenteita ja -sanastoa sekä vahvistetaan kuullun ymmärtämistä ja puheen tuottamista tavallisimmissa viestintätilanteissa. Kurssilla tutustutaan myös espanjankielisen maailman kulttuuriin ja tapoihin.   

 • perheestä kertominen 
 • retkikohteen kuvaileminen ja harrastukset 
 • sääilmaukset, vuodenajat ja kuukaudet 
 • ravintolassa asiointi ja ostoksilla käynti, lentokentällä asiointi 
 • viikon tapahtumista kertominen   
 • yksinkertaisten sähköpostiviestin laatiminen 
 • diftongi- eli vokaalimuutosverbien taivutus 
 • gustar- ja muiden vastaavien datiiviverbien käyttö 
 • kaikki lukusanat, kysymyssanat  
 • perfektin muodostaminen ja sen käyttö 
 • paikan prepositioyhdistelmiä 

Osaamistavoitteet : Tämän opintojakson jälkeen osaat:  

 • selviytyä erilaisissa työ-, opiskelu- ja vapaa-ajan matkailuun liittyvissä jokapäiväisissä puhetilanteissa. 
 • tilata syötävää ja juotavaa ravintoloissa 
 • kertoa säästä ja ymmärtää säätiedotuksia espanjaksi 
 • toimia lentokentällä virkailijoiden kanssa espanjaksi 
 • laatia lyhyen sähköpostiviestin 

Oppimateriaali :Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla  
Opetus- ja arviointimenetelmät:Opetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla. Arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin: 

 • videotehtävät 
 • joitakin palautettavia kirjallisia tehtäviä  
 • lopputentti

Arvosteluasteikko ja arviointikriteeritHyväksytty/hylätty  
Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Hyväksytty-arvosanan saamiseksi kaikki vaaditut tehtävät pitää palauttaa ajoissa. Lisäksi kurssin lopputentti tulee suorittaa hyväksytysti. 

Työmäärä toteutustavoittain:  

 • itsenäinen opiskelu 79h
 • lopputentti 2h
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h). 

ILMOITTAUDU

Espanja 3 (3 op) / XAMK

Ajoitus: 22.1.–6.3.2024
Verkkotapaamiset: Kahdesti viikossa: tiistaisin klo 16:3018:00 ja keskiviikkoisin klo 17:0018:00. Tentti 6.3.

CEFR-taso: Lähtötaso A1.2 > tavoitetaso A2.1 

Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANETin Espanja 1-2 suorittamista tai vastaa osaamista espanjan kielessä (taitotaso A1.2). 

Sisältö: Espanja 3 –verkko-opintojaksolla syvennät espanjan kielen perustietojasi ja -taitojasi. Aihepiiri liittyy matkailuun Latinalaisessa Amerikassa, erityisesti Etelä-Amerikan Argentiinassa. Opiskelet enimmäkseen itsenäisesti etänä, mutta opintojaksoon kuuluu myös kolme etätapaamista. Kielen rakenteissa keskitytään verbioppiin (preesens ja perfekti) ja tavanomaisiin lauserakenteisiin. Opintojaksolla opitaan myös persoonapronominien objekti- ja datiivimuodot yhdessä ja erikseen käytettyinä (esimerkkilause suomeksi: ‘Annatko sen minulle?’).  

 • Matkailu, asuminen 
 • Etelä-Amerikan espanjan erityispiirteet, Argentiina ja Buenos Aires 

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen:  

 • ymmärrät helppoa, erityisesti matkailuun liittyvää sanastoa sekä selkeitä (ilmaisuja ja) tekstejä 
 • pystyt vaihtamaan ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä tilanteissa 
 • pystyt kirjallisesti kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itsellesi tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa 
 • olet syventänyt espanjankielisen maailman kulttuurin tuntemustaan
 • tunnistat Etelä-Amerikassa puhutun espanjan erityispiirteitä. 

Oppimateriaali: Oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.  
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla. 
Arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin: 

 • videotehtävät 
 • joitakin palautettavia kirjallisia tehtäviä  
 • kolme yhteistä tapaamista etänä 
 • lopputentti

Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit : Hyväksytty/hylätty 
Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.  Hyväksytty-arvosanan saamiseksi kaikki vaaditut tehtävät sekä lopputentti tulee suorittaa hyväksytysti toteutuksen aikataulun mukaisesti. 
Työmäärä toteutustavoittain  

 • itsenäinen opiskelu 38h 
 • tehtävät 35h 
 • yhteiset verkkotapaamiset 6h 
 • lopputentti 2h 
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).

ILMOITTAUDU

Espanja 4 (3 op) / JAMK

Ajoitus: 5.2.–5.5.2024
Verkkotapaamiset: Kolme etätapaamista Zoomissa klo 17:00–18:30 tiistaisin 20.2., 26.3. ja 23.4.

CEFR-taso: Lähtötaso A2.1 > tavoitetaso A2.2
Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANET Espanja 1-3 suorittamista tai vastaa osaamista espanjan kielessä (taitotaso A2.1). 

Sisältö: Espanja 4 –verkko-opintojakso valmistaa sinua pärjäämään arkipäivän tilanteissa espanjaksi. Aihepiiri sijoittuu vaihto-opiskelijan ensi askeliin Espanjassa. Opiskelet enimmäkseen itsenäisesti verkossa, mutta opintojaksoon kuuluu myös kolme etätapaamista, jolloin työskennellään pareittain ja pienryhmissä opettajan ohjeiden mukaan. Rakenteissa keskitytään menneisiin aikamuotoihin. 
Aihepiiri liittyy opiskelijavaihtoon espanjankielisessä maassa: 

 • opiskelu ja vapaa-aika 
 • asuminen 
 • liikkuminen 
 • kulttuuri  

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen: 

 • ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta, joka liittyy opiskeluun ja arkielämään 
 • selviydyt rutiininomaisista kohtaamisista opiskelutilanteissa  
 • ymmärrät yksinkertaisen tekstin pääajatukset ja tavallisimmat lauserakenteet 
 • osaat kirjoittaa opiskelukonteksteihin liittyviä yksinkertaisia kirjallisia viestejä 
 • osaat viestiä menneistä tapahtumista espanjaksi 
 • tunnet syvemmin espanjankielisen maailman kulttuuria ja tapoja.  

Oppimateriaali: Oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla. Tekstit, sanastot sekä rakenteet ovat tulostettavissa omaan käyttöön.  
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla. Arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin: 

 • videotehtävät 
 • joitakin palautettavia kirjallisia tehtäviä  
 • lopputentti 
 • kaksi tai kolme yhteistä tapaamista etänä 
Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty 
Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Hyväksytty-arvosanan saamiseksi kaikki vaaditut tehtävät sekä lopputentti tulee suorittaa hyväksytysti toteutuksen aikataulun mukaisesti.  
Työmäärä toteutustavoittain:
 • itsenäinen opiskelu 38h
 • tehtävät 35h 
 • yhteiset verkkotapaamiset 6h 
 • lopputentti 2h 
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h). 

Espanja 5 (3 op) / Laurea-ammattikorkeakoulu

Ajoitus: 1.3.–23.5.2024
Verkkotapaamiset: Ei verkkotapaamisia.

CEFR-taso: Lähtötaso A2.2 > tavoitetaso B1.1 
Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANETin Espanja 1-4 suorittamista tai vastaavaa osaamista espanjan kielessä (taitotaso A2.2). 

Sisältö: Espanja 5 –verkko-opintojaksolla opiskelet espanjaa työelämää varten. Aiheita ovat esimerkiksi oma alasi sekä työ- tai harjoittelupaikan haku espanjankielisestä maasta. Sisältö painottuu liiketalousalaan, mutta se sopii myös muiden alojen opiskelijoille. Opiskelet verkossa aikataulutuksen mukaisesti enimmäkseen itsenäisesti, mutta myös parin kanssa. Toteutuksen aikana voidaan järjestää 1-2 etätapaamista. Rakenteissa käsitellään käsky- ja kieltomuodot (imperatiivi ja subjunktiivin preesens), ehtolauseet sekä tulevaisuuden ilmaiseminen. 
Aihepiirit liittyvät työelämän espanjaan:

 • oma opinala ja tuleva ammatti, työnhaku ja työhaastattelu 
 • yrityksen organisaatiorakenne ja työtehtävät, tavanomaisia työelämään liittyviä tilanteita 

 Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen: 

 • ymmärrät pääasiat ja joitakin yksityiskohtia selkeästä ja lähes normaalitempoisesta yleiskielisestä puheesta tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä  
 • pystyt viestimään, osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan mielipiteitäsi melko vaivattomasti jokapäiväisissä työhön liittyvissä viestintätilanteissa 
 • selviydyt työhön liittyvistä, rutiininomaisista kohtaamisista ja osaat ottaa vuorovaikutuksessaan huomioon kulttuurisiin käytänteisiin liittyviä näkökohtia
 • osaat kertoa ydinkohdat ja myös yksityiskohtia omaan ammattiisi liittyvistä aiheista 
 • osaat käyttää melko laajaa sanastoa ja rakennevalikoimaa sekä joitakin yleisiä fraaseja ja idiomeja 
 • tunnet syvemmin espanjankielisen maailman työkulttuuria ja tapoja. 

Oppimateriaali: Oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.  
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla. Arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin: 

 • kaksi videotehtävää parin kanssa 
 • joitakin palautettavia kirjallisia tehtäviä  
 • lopputentti 

Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty 
Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Hyväksytty-arvosanan saamiseksi vaaditut tehtävät videoineen ja lopputentti tulee suorittaa hyväksytysti toteutuksen aikataulun mukaisesti.  
Työmäärä toteutustavoittain:

 • itsenäinen opiskelu 35-40h 
 • tehtävät 35-40h 
 • paritehtävät 2h 
 • lopputentti 2h 
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h). 

ILMOITTAUDU

Espanja 6 (3 op) / LAB-ammattikorkeakoulu

Ajoitus: 11.3.–26.5.2024
Verkkotapaamiset: Zoom-tapaamiset pidetään ke 27.3. klo 1012 ja ke 24.4. klo 1012

CEFR-taso: Lähtötaso B1.1 > tavoitetaso B1.2  
Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANETin Espanja 1-5 suorittamista tai vastaa osaamista espanjan kielessä (taitotaso B1.1). 

Sisältö: Espanja 6 -verkko-opintojaksolla opiskellaan espanjaa Latinalaisen Amerikan kontekstissa. Aiheita ovat Latinalaisen Amerikan yhteiskunta ja talouselämä, matkailu, ympäristö, kestävä kehitys sekä Etelä-Amerikan vapaakauppaliitto Mercosur Argentiinan, Brasilian, Uruguayn ja Paraguayn välillä.
Aihepiirit liittyvät Etelä-Amerikassa, nimenomaan Argentiinassa, käytettyyn espanjan kielen varianttiin ja seuraaviin rakenteisiin:  

 • indikatiivin menneen ajan aikamuotojen kertaus 
 • subjunktiivin menneen ajan aikamuodot 
 • ehtolauseet (päälauseessa konditionaali ja sivulauseessa subjunktiivin menneen ajan aikamuodot) 
 • voseo-ilmiö (Río de La Platan alueella erityisesti Argentiinassa ja Uruguayssa käytössä oleva sinuttelupersoona) 

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen: 

 • pystyt osallistumaan sujuvasti keskusteluun ja ilmaisemaan itseäsi yhteiskuntaan ja talouselämään liittyvissä aiheissa   
 • osaat poimia keskustelusta sekä pääviestin että yksityiskohdat  
 • kykenet lukemaan ja ymmärtämään ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä vaativia tekstejä, esim. talouselämä, politiikka, yhteiskunnalliset muutokset jne.  
 • pystyt kirjoittamaan artikkelin Latinalaisen Amerikan yhteiskuntaa ja talouselämää käsittelevistä aiheista 
 • olet syventänyt Latinalaisen Amerikan kulttuurin tuntemustasi.  

Oppimateriaali: Oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.   

Opetus- ja arviointimenetelmät: Opetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla.
Arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin:

 • videotehtävät 
 • joitakin palautettavia kirjallisia tehtäviä  
 • lopputentti 

Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0-5 toteutuksen mukaan.
Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Hyväksytty-arvosanan saamiseksi vaaditut tehtävät videoineen ja lopputentti tulee suorittaa hyväksytysti toteutuksen aikataulun mukaisesti sekä osallistua Zoom-tunteihin ennalta ilmoitetun aikataulun mukaan. 
Työmäärä toteutustavoittain:

 • itsenäinen opiskelu 40h  
 • tehtävät 30h  
 • 3 x à 3h = yht. 9h tapaamisia Zoomissa 
 • lopputentti 2h  
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).  

ILMOITTAUDU

Italia 1 (3 op) / XAMK 

Ajoitus: 22.1.–8.3.2024
Verkkotapaamiset: klo 17:30–18:30 torstaisin (25.1., 1.2., 8.2., 15.2., 22.2. ja 7.3.).
Tentti 8.3. (auki klo 8:00–23:59, yksi suorituskerta, johon aikaa yksi tunti).

CEFR-taso: Lähtötaso 0 > tavoitetaso A1.1 
Esitiedot: Ei edeltäviä italian opintoja. Opintojakso on tarkoitettu vasta-alkajille. 

Sisältö: Opintojaksolla opit kommunikoimaan italiaksi yksinkertaisissa viestintätilanteissa, kuten esimerkiksi itsensä esitteleminen, työstä ja opinnoista puhuminen, ruuan ja juomien tilaaminen sekä asiointi eri kaupoissa. Opintojakso koostuu kolmesta kokonaisuudesta: 

 1. Piacere di conoscerti! > tervehtiminen, itsensä esittäminen: nimi, ikä, asuinpaikka, kansallisuus, kielitaito, opiskelu/työ. 
 2. Il conto, per favore. > asiakkaana kahvilassa ja ravintolassa, kahvilan ja ravintolan sanasto, Italian ruokakulttuuri. 
 3. Acquisti in città. > asiointi eri kaupoissa, esim. ruokakauppa, apteekki, tupakkakauppa; italialaiset myymälätyypit. 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuasi 

 1. tunnet italian kielen perusrakenteet 
 2. tunnet italian kielen ääntämisen peruslainalaisuudet 
 3. ymmärrät ja tuotat lyhyitä lauseita ja tekstejä, jotka kertovat itsestäsi ja elinympäristöstäsi 
 4. osaat kommunikoida yksinkertaisissa, arkielämän tutuissa tilanteissa 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaalit ovat digitaalisella oppimisalustalla ja päämoduulit on laadittu Kivanet/Kivako-hankkeen puitteissa. Materiaalit koostuvat lyhyistä videoista, interaktivisista tehtävistä ja PDF-muodossa olevista tulostettavista materiaaleista.
Opetus ja arviointimenetelmät: Opintojaksolla työskentelet itsenäisesti melko vapaalla tahdilla. Lisäksi suullista kielitaitoa harjoitellaan verkkotapaamisissa kerran viikossa. 
Opiskelijan työkuorma: 1 op =  27 tuntia opiskelijan itsenäistä työtä, yhteensä 3 x 27 = 81t. 
Arviointi: hyväksytty/hylätty 
Opintojakson arviointikriteerit avataan tarkemmin opintojakson alussa. 

ILMOITTAUDU

Italia 2 (3 op) / XAMK 

Ajoitus: 11.3.–26.4.2024
Verkkotapaamiset: Zoomissa torstaisin klo 17:3018:30. Tentti 26.4.

CEFR-taso: Lähtötaso A1.1 > tavoitetaso A1.2 
Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANET: italia 1 –opintojakson suorittamista tai vastaavia opintoja italian kielessä (CEFR A1). Jos italian opinnoista on kulunut paljon aikaa, tämä opintojakso sopii myös kertaukseen.  

Sisältö: Opintojaksolla jatketaan italian kielen perusrakenteiden ja –sanaston tarkastelua. Opit kertomaan enemmän itsestäsi, perheestäsi, harrastuksistasi ja arkielämästäsi. Lisäksi opit kommunikoimaan sellaisissa viestintätilanteissa, jotka voisivat tulla vastaan, jos vierailet matkailijana Italiassa. 
Opintojakso koostuu kolmesta kokonaisuudesta: 

 1. La mia vita quotidiana > arkielämästä, harrastuksista ja perheestä kertominen. 
 2. Destinazione paradiso > matkustaminen Italiaan: lentokentällä, rautatieasemalla, hotellissa. 
 3. Turisti per caso > matkailijana italialaisessa kaupungissa: tien neuvominen, julkiset kulkuvälineet, nähtävyyksiä. 

 Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuasi:  

 1. tunnet italian kielen perusrakenteet ja osaat käyttää niitä yksinkertaisissa lauseissa sekä suullisessa että kirjallisessa muodossa 
 2. ymmärrät yksinkertaisia, hitaasti lausuttuja kysymyksiä tutuista aiheista kuten perheestä, vapaa-ajasta ja arkielämästä ja osaat vastata kysymyksiin yksinkertaisilla lauseilla 
 3. osaat toimia erilaisissa viestintätilanteissa italiaksi, jotka voivat tulla vastaan vieraillessa Italiassa 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaalit ovat digitaalisella oppimisalustalla ja päämoduulit on laadittu Kivanet/Kivako-hankkeen puitteissa. Materiaalit koostuvat lyhyistä videoista, interaktiivisista tehtävistä ja PDF-muodossa olevista tulostettavista materiaaleista. 
Opetus ja arviointimenetelmät: Opintojaksolla työskentelet itsenäisesti melko vapaalla tahdilla. Lisäksi suullista kielitaitoa harjoitellaan verkkotapaamisissa kerran viikossa. 
Arviointi: hyväksytty/hylätty 
Opintojakson arviointikriteerit avataan tarkemmin opintojakson alussa. 
Opiskelijan työkuorma: 1 op x 27 tuntia opiskelijan itsenäistä työtä, yhteensä 3 x 27 = 81t. 

ILMOITTAUDU

Italia 3 (3 op) / Lapin yliopisto

Ajoitus: 11.3.–16.5.2024
Verkkotapaamiset: Ajat ilmoitetaan myöhemmin.

CERF-taso: Lähtötaso A1 > tavoitetaso A2.2 
Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANET: italia 1 ja KiVANET: italia 2 –opintojaksojen suorittamista tai vastaavia opintoja italian kielessä (CEFR A1). Opintojakso ei sovi vasta-alkajille, eikä italiaa äidinkielenä tai toisena kielenä puhuville. 

Sisältö: Tällä opintojaksolla opiskelija lähtee kuvitteellisesti vierailemaan Italiassa ja kohtaa hieman haastavampia arkielämän vuorovaikutustilanteita, kuten vaatteiden ostaminen, asiointi pankissa, postitoimistossa sekä lääkärin vastaanotolla. Opiskelija oppii kertomaan lisää itsestään, mm. mieltymyksistä, terveydestä sekä lapsuusmuistoista. Lisäksi opintojaksolla harjoitellaan italiankielisen blogin lukemista ja kirjoittamista. 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 1. osaa kommunikoida haastavammissa vuorovaikutustilanteissa ja kertoa enemmän itsestään 
 2. osaa lukea ja ymmärtää erilaisia italiankielisiä tekstejä 
 3. ymmärtää ja osaa käyttää monimutkaisempia lauserakenteita 
 4. tuntee Italian kulttuurin ja arkielämän keskeisimpiä seikkoja 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaalit ovat digitaalisella oppimisalustalla ja päämoduulit on laadittu Kivanet/Kivako-hankkeen puitteissa. 
Materiaalit koostuvat lyhyistä videoista, interaktiivisista tehtävistä ja PDF-muodossa olevista tulostettavista materiaaleista.
Opetus ja arviointimenetelmät: Opintojaksolla opiskelija työskentelee itsenäisesti melko vapaalla tahdilla. Lisäksi suullista kielitaitoa harjoitellaan verkkotapaamisissa kerran viikossa. 
Arviointi: hyväksytty/hylätty 
Opintojakson arviointikriteerit avataan tarkemmin opintojakson alussa. 
Opiskelijan työkuorma: 1 op x 27 tuntia opiskelijan itsenäistä työtä, yhteensä 3 x 27 = 81t. 

ILMOITTAUDU

Japani 2 (3 op) / Aalto-yliopisto

Ajoitus: 25.1.–25.4.2024
Verkkotapaamiset: 12 kertaa torstaisin klo 10:1511:45. Online-tentti opetuksen päätyttyä.

CEFR-taso: Lähtötaso A1.1 > tavoitetaso A1.2 
Esitiedot: Japani 1 tai vastaavat taidot 

Sisältö ja osaamistavoitteet:
Osaamistavoitteet:

 • Osaat kuvailla asioita ja tekemisiä niin menemättömässä ajassa kuin menneessäkin 
 • Pystyt keskustelemaan mieltymyksistä ja taidoista 
 • Kykenet ilmaisemaan halujasi 
 • Osaat kertoa syitä sekä rinnastaa vastakkaisuuksia 
 • Pystyt kysymään ja kertomaan asian sijainnin sekä keskustelemaan paikoista ja sieltä löytyvistä asioista 
 • Tunnistat ja ymmärrät japanilaisen tapakulttuurin erityispiirteitä ja osaa sovittaa omaa toimintaasi näiden mukaisesti 

Kirjoitusmerkit 

 1. 人 子 女 男 生 本 大 小 古 新 好 名 安 高 楽 
 2. 入 出 行 来 見 聞 食 飲 休 会 学 使 書 読 買 
 3. 口 上 下 前 右 左 北 南 東 西 国 山 森 海 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali digitaalisella oppimisalustalla 
Opetus- ja arviointimenetelmät: 

 • Aktiivisuus oppitunneilla 10 % (osoita olevasi läsnä vastaamalla vuorollasi ja tekemällä kotitehtävät)
 • Moduulien tehtäväpaketit 25 % 
 • Käännöslauseet ja näppäimistötehtävä 35 % 
 • Lopputentti 30 % (huom. aineistotentti, joten arvostelu on tiukka) 

Arvosteluasteikko: 0–5 
Työmäärä toteutustavoittain:

 • Online-tunnit 25 % 
 • Itsenäinen opiskelu 30 % 
 • Tehtävät 30 % 
 • Lopputentti 15 % 
 • Yhteensä 81 h eli 3 x 27 työtuntia (45 min)

ILMOITTAUDU

Japani 3 (3 op) / Centria-ammattikorkeakoulu

Ajoitus: 23.1.14.4.2024
Verkkotapaamiset: 6 vapaaehtoista zoom-tuntia joka toinen viikko seuraavasti:

 1. tiistai 23.1. klo 14:15–13:45
 2. tiistai 6.2. klo 14:15–13:45
 3. tiistai 20.2. klo 14:15–13:45
 4. tiistai 5.3. klo 14:15–13:45
 5. tiistai 19.3. klo 14:15–13:45
 6. tiistai 2.4. klo 14:15.–13:45
  vk 15 koeviikko

CEFR-taso: Lähtötaso A1.2 > tavoitetaso A1.3
Esitiedot: Japani 1 ja Japani 2 tai vastaavat taidot

Sisältö ja osaamistavoitteet:
Osaamistavoitteet

 • Selviydyt yksinkertaisessa asiakaspalvelutilanteessa ja tunnistat kunnioittavan rekisterin fraaseja ja perusrakenteita
 • Osaat pyytää kulkuohjeita ja antaa niitä
 • Pystyt selittämään itseäsi, kun sinulla on jokin ongelma
 • Kykenet ilmaisemaan tekemisiäsi entistä sujuvammin hallitsemalla verbien ketjuttamisen
 • Osaat kehua toisen vaatteita
 • Hallitset antamisen ja saamisen verbit
 • Pystyt käymään yksinkertaista keskustelua omasta ja toisen perheestä

Kirjoitusmerkit

 1. 方 客 語 少 店 電 駅 待 曲 角 線 道 階 乗 車
 2. 物 牛 肉 麦 乳 茶 酒 魚 様 薬 手 目 耳 足 頭
 3. 歳 先 何 花 私 家 犬 友 兄 弟 姉 妹 親 父

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali digitaalisella oppimisalustalla
Opetus- ja arviointimenetelmät: 

 • Aktiivisuus oppitunneilla 10 % (osoita olevasi läsnä vastaamalla vuorollasi ja tekemällä kotitehtävät)
 • Moduulien tehtäväpaketit 25 %
 • Käännöslauseet + äänitetehtävä 35 %
 • Lopputentti 30 % (huom. aineistotentti, joten arvostelu on tiukka)

Arvosteluasteikko: 0–5
Työmäärä toteutustavoittain:

 • Oppitunnit verkossa 25 %
 • Itsenäinen opiskelu 30 %
 • Tehtävät 30 %
 • Lopputentti 15 %
 • Yhteensä 81 h eli 3 x 27 työtuntia (45 min)

Korea 2 (3 op) / Turun yliopisto

Ajoitus: 5.2.–14.4.2024
Verkkotapaamiset: Kurssi on jaettu neljään kahden viikon jaksoon. Kurssikielinä ovat korea ja suomi. Opiskelu tapahtuu pääosin itsenäisesti, mutta kurssilla on neljä verkkotapaamista, joissa harjoitellaan suullista kielitaitoa ja samalla kuullun ymmärtämistä. Huom. kurssin suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista vähintään kolmeen verkkotapaamiseen.
Verkkotapaamisten ajankohdat ovat:

 • Ti 13.2. klo 18:30–19:30
 • Ti 27.2. klo 18:30–19:30
 • Ti 12.3. klo 18:30–19:30
 • Ti 26.3. klo 18:30–19:30

CEFR-taso: A1.1
Esitiedot: Opintojakso vaatii noin kahden kuukauden edeltävät opinnot korean kielessä. 

Sisältö: Tervetuloa jatkamaan korean opintoja! Syvennyt opintojaksolla arkipäivän aktiviteetteihin ja opit mm. kertomaan, mitä teet minäkin viikonpäivänä. Opiskelet verbin preesens- ja imperfektitaivutukset ja opit kertomaan, mistä pidät ja mitä haluat tehdä. Harjoittelet myös adjektiivien käyttöä.
Opintojaksolla opit seuraavat asiat: 

 • kellonajat, viikonpäivät ja ajanilmaukset 
 • objektipartikkelin ja toimintaa ilmaisevan partikkelin käyttö  
 • verbin preesenstaivutus  
 • verbin imperfektitaivutus 
 • adjektiivin preesenstaivutus 
 • adjektiivi attribuuttina 
 • pitää jostakin -rakenne 
 • haluta tehdä jotakin -rakenne 
 • sanasto: kotityöt, urheilulajit, hedelmät, perhesanat 

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen osaat:  

 • kertoa, minne menet, mitä teet ja mihin aikaan 
 • kertoa, mistä pidät ja mistä et pidä 
 • kertoa, mitä haluat tehdä 
 • kertoa perheestäsi 
 • kertoa, mistä urheilulajeista pidät ja mitä harrastat 
 • kuvailla asioita adjektiiveilla 

Oppimateriaali:  Kaikki oppimateriaali digitaalisella oppimisalustalla  
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opintojakso on jaettu neljään kahden viikon mittaiseen kokonaisuuteen. Opiskelet itsenäisesti videoiden, äänitteiden, tekstien ja erilaisten harjoitusten avulla oppimisalustalla. Teet itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä, joista saat palautteen. Kunkin kokonaisuuden lopussa on lopputesti. Opintojakso sisältää myös pakollisia verkkotapaamisia, joissa harjoitellaan suullista kielitaitoa. 
Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty  
Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan kaikkiin oppimateriaaleihin tutustuminen ja tehtävien tekeminen, kaikkien palautettavien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen aikataulussa, aktiivinen osallistuminen verkkotapaamisiin sekä jokaisen lopputestin (4 kpl) hyväksytty suoritus.  
Työmäärä toteutustavoittain:   

 • itsenäinen opiskelu 55h 
 • tehtävät 18h 
 • yhteiset verkkotapaamiset 6h 
 • lopputestit á 30 min, yht. 2h 
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).  

ILMOITTAUDU

Korea 4 (3 op) / Turun yliopisto

Ajoitus: 12.2.–21.4.2024
Verkkotapaamiset: Kurssi on jaettu neljään kahden viikon jaksoon. Kurssikielinä ovat korea ja suomi. Opiskelu tapahtuu pääosin itsenäisesti, mutta kurssilla on neljä verkkotapaamista, joissa harjoitellaan suullista kielitaitoa ja samalla kuullun ymmärtämistä. Huom. kurssin suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista vähintään kolmeen verkkotapaamiseen.
Verkkotapaamisten ajankohdat ovat:

 • Ti 19.2. klo 18:30–19:30
 • Ti 2.3. klo 18:30–19:30
 • Ti 19.3. klo 18:30–19:30
 • Ti 2.4. klo 18:30–19:30

CEFR-taso: A1.3   
Esitiedot: Opintojakso vaatii noin puolen vuoden – kahdeksan kuukauden edeltävät opinnot korean kielessä. 

Sisältö: Tervetuloa syventämään korean kielen taitojasi! Tällä opintojaksolla perehdyt lisää arkielämän korean kieleen. Opit mm. sopimaan tapaamisia, keskustelemaan säästä ja vuodenajoista, kertomaan ruoista ja ruoanlaitosta sekä kodistasi.
Opintojaksolla opit seuraavat asiat: 

 • taidoista kertominen –(으)ㄹ 줄 알다/모르다 -rakenteella 
 • täytymisen ilmaiseminen -아/어야 하다 -rakenteella 
 • myös-partikkelin käyttö 
 • 못-kieltolauseet 
 • -지요-rakenne puhekielessä 
 • syyn kertominen -아/어서-rakenteella 
 • kokemuksista kertominen -아/어 봤어요-rakenteella 
 • aikomuksista kertominen –(으)려고 하다-rakenteella 
 • kohteliaiden pyyntöjen muodostaminen ja niihin vastaaminen 
 • sanasto: liikunta, soittimet, vuodenajat, sää, ruoka, maut

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen osaat:  

 • kertoa taidoistasi monipuolisesti 
 • ehdottaa ja sopia tapaamisia 
 • kertoa säästä ja ymmärtää säätiedotuksia 
 • keskustella ruoasta ja ruoanlaitosta 
 • selviytyä erilaisissa arkielämän tilanteissa 
 • kertoa kokemuksistasi 
 • kertoa terveydentilastasi ja asioida lääkärissä 
 • käyttää kohteliasta muodollista tyyliä oikeissa tilanteissa

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali digitaalisella oppimisalustalla  
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opintojakso on jaettu neljään kahden viikon mittaiseen kokonaisuuteen. Opiskelet itsenäisesti videoiden, äänitteiden, tekstien ja erilaisten harjoitusten avulla oppimisalustalla. Teet itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä, joista saat palautteen. Kunkin kokonaisuuden lopussa on lopputesti. Opintojakso sisältää myös pakollisia verkkotapaamisia, joissa harjoitellaan suullista kielitaitoa. 
Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty  
Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan kaikkiin oppimateriaaleihin tutustuminen ja tehtävien tekeminen, kaikkien palautettavien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen aikataulussa, aktiivinen osallistuminen verkkotapaamisiin sekä jokaisen lopputestin (4 kpl) hyväksytty suoritus.
Työmäärä toteutustavoittain: 

 • itsenäinen opiskelu 55h  
 • tehtävät 18h 
 • yhteiset verkkotapaamiset 6h  
 • lopputestit á 30 min, yht. 2h  
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).  

ILMOITTAUDU

Portugali 2 (3 op) / SeAMK

Ajoitus: 29.1.–22.4.2024
Verkkotapaamiset: klo 12:1513:00 maanantaisin 29.1, 4.3. ja 15.4.

CEFR-taso: Lähtötaso A1.1 > tavoitetaso A1.2 
Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANETin Portugali 1 -opintojakson suorittamista tai vastaavaa osaamista portugalin kielessä (taitotaso A1.1). 

Sisältö: Olá! Tudo bem? Bem-vindo ao curso de português! Tervetuloa Portugali 2 -verkko-opintojaksolle, missä opitaan lisää portugalin perussanastoa ja -rakenteita sekä vahvistetaan kuullun ymmärtämistä ja puheen tuottamista tavallisimmissa viestintätilanteissa. Opintojakso on laadittu Brasilian portugaliksi, mutta välillä esitellään ja käytetään myös Portugalin portugalia. 

 • viikon ohjelmasta ja vapaa-ajasta kertominen   
 • tapaamisen sopiminen 
 • tien kysyminen ja kulkuneuvot  
 • matkoilla, hotellissa majoittuminen 
 • ravintolassa asioiminen 
 • sääilmaukset 
 • ostoksilla, värit ja vaatesanastoa 
 • adjektiivien komparatiivi- ja superlatiivimuodot 
 • epäsäännöllisten verbien preesensmuotoja 
 • verbien mennen ajan muotoja 

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen osaat: 

 • selviytyä arkisissa puhetilanteissa 
 • kirjoittaa lyhyitä viestejä 
 • keskustella vapaa-ajan vietosta, matkakohteista ja säästä 
 • asioida kaupoissa, ravintolassa ja hotellissa 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla ja sen linkkien kautta avautuvissa lähteissä. 
Opetus- ja arviointimenetelmät : Arviointi perustuu lopputenttiin sekä palautettuihin kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin.  
Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Asteikolla hyväksytty/hylätty tai 0–5. 
Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteissa ja toteutustavoissa esiteltyihin asioihin. Hyväksytty-arvosanan saamiseksi on osallistuttava verkkotapaamisiin sekä suoritettava kaikki vaaditut tehtävät hyväksytysti ja aikataulun mukaisesti. Lisäksi opintojakson lopputentti tulee suorittaa hyväksytysti. 
Työmäärä toteutustavoittain:

 • itsenäinen opiskelu 38 t  
 • tehtävät 35 t
 • yhteiset verkkotapaamiset 6 t  
 • lopputentti 2 t
 • Yhteensä 81 t. Yksi opintopiste vastaa 27 t opiskelijan työtä (3 x 27 t = 81 t). 

ILMOITTAUDU

Ranska 1 (3 op) / Itä-Suomen yliopisto

Ajoitus: 2.2.–3.5.2024
Verkkotapaamiset: perjantaisin klo 10:00–12:00 (2.2., 9.2., 16.2., 23.2., 1.3., 8.3, 15.3., 22.3., 5.4., 12.4., 19.4., 26.4., 3.5.)

CEFR-taso: Lähtötaso 0 – tavoitetaso A.1. 
Esitiedot: Opintojakson suorittaminen ei vaadi aiempia ranskan opintoja. 
 

Sisältö: Opintojaksolla opit ranskan kielen perusasiat. Opit kertomaan itsestäsi ja perheestäsi sekä tervehtimään ranskaksi. Opit kysymään tietä ja neuvomaan reitin. Opit keskustelemaan opinnoistasi ja harrastuksistasi. Opit puhumaan säästä ja asioimaan kahvilassa. 

 • ääntäminen ja kirjoitusasu 
 • verbitaivutus preesensissä 
 • substantiivien suku ja luku 
 • määräinen ja epämääräinen artikkeli 
 • persoona- ja omistuspronominit 
 • puhuttelumuodot 
 • numerot 0-100 
 • kysymyssanoja 

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen osaat 

 • kirjoittaa ja ääntää ymmärrettävästi yksittäisiä sanoja ja lyhyitä lauseita 
 • soveltaa ranskan keskeisimpiä kielioppisääntöjä 
 • esitellä itsesi ja kertoa perheestäsi 
 • kertoa opinnoistasi 
 • keskustella harrastuksista, säästä ja lähitulevaisuuden suunnitelmista 
 • asioida kahvilassa   

Opiskelumateriaali: Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla. 
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opiskelet itsenäisesti tekstien, nauhoitteiden, videoiden ja interaktiivisten harjoitusten avulla oppimisalustalla ja harjoittelet oppimaasi viikoittaisissa verkkotapaamisissa. Arviointi perustuu yhteen tai useampaan kokeeseen sekä palautettuihin kirjallisiin ja suullisiin harjoituksiin.   
Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0-5 toteutuksen mukaan. Harjoitukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Työmäärä toteutustavoittain: 

 • itsenäinen opiskelu 30h  
 • tehtävät 20h  
 • verkkotapaamiset 13 x 2h = 26h  
 • Välikokeet 5 h   
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).  

ILMOITTAUDU

Ranska 2 (3 op) / Metropolia-ammattikorkeakoulu

Ajoitus: 9.2.19.4.2024
Verkkotapaamiset: perjantaisin klo 11:0012:30 (9.2., 16.2., 23.2., 1.3., 15.3., 22.3., 12.4. ja 19.4.)

CEFR-taso: A1.1. – A1.2. 
Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANETin Ranska 1 suorittamista tai vastaavaa osaamista ranskan kielessä (taitotaso A1.1.). 

Sisältö: Opintojaksolla opitaan lisää ranskan kielen ääntämistä, perusrakenteita ja -sanastoa sekä vahvistetaan kuullun ymmärtämistä ja puheen tuottamista tavallisimmissa viestintätilanteissa. Opintojaksolla tutustutaan myös ranskalaiseen kulttuuriin ja tapoihin. 

 • ajanilmaukset ja suuret lukusanat 
 • refleksiiviverbit 
 • aikamuotojen muodostus ja käyttö: lähifutuuri (aller + infinitiivi), kestopreesens (être en train de + infinitiivi), lähimenneisyys (venir de + infinitiivi), menneen ajan aikamuodon passé composé 
 • partitiivi ja määränilmaukset
 • adjektiivit 
 • modaalisten apuverbien vouloir, pouvoir, devoir ja savoir taivutus ja käyttö 
 • avoir besoin de – rakenne 
 • kysymysten muodostaminen 

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen osaat mm:  

 • kertoa tavallisesta päivästäsi sekä menneistä ja tulevista tapahtumista 
 • kirjoittaa lyhyitä viestejä 
 • asioida kahvilassa ja ravintolassa 
 • kuvailla henkilöitä ja heidän vaatetustaan 
 • selvittää pieniä ongelmatilanteita ja esittää kysymyksiä 
 • kertoa, mitä tarvitset 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.  
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opiskelet itsenäisesti tekstien, nauhoitteiden, videoiden ja interaktiivisten harjoitusten avulla oppimisalustalla ja harjoittelet oppimaasi viikoittaisissa verkkotapaamisissa. Arviointi perustuu yhteen tai useampaan kokeeseen sekä palautettuihin kirjallisiin ja suullisiin harjoituksiin.    
Arviointiasteikko ja arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0-5 toteutuksen mukaan. Harjoitukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.  
Työmäärä toteutustavoittain:

 • itsenäinen opiskelu 29 h 
 • tehtävät 28 h  
 • yhteiset verkkotapaamiset 20 h 
 • Tentit 3 kpl 4 h  
 • Yhteensä 81 h. Yksi opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä (3 x 27 h = 81 h).  

ILMOITTAUDU

Ranska 4 (3 op) / Metropolia-ammattikorkeakoulu

Ajoitus: 24.1.–24.4.2024
Verkkotapaamiset: Keskiviikkoisin. Ensimmäinen tapaaminen 24.1. klo 16:00–17:30. Muut tapaamiset 31.1., 14.2., 28.2., 13.3., 3.4. ja 24.4. klo 16:0017:20. Yhteensä 7 kertaa.

CEFR-taso: Lähtötaso A2.1 > tavoitetaso A2.2 
EsitiedotOpintojakso edellyttää KiVANET Ranska 1-3 suorittamista tai vastaavaa osaamista ranskan kielessä (taitotaso A2.1).  
 

Sisältö ja osaamistavoitteet: Ranska 4 -opintojaksolla opit taitoja, joita tarvitset erilaisissa vaihto-opiskeluun liittyvissä viestintätilanteissa suullisesti ja kirjallisesti. Opintojakson suoritettuasi osaat sopia tapaamisesta puhelimessa, kertoa Suomen koulutusjärjestelmästä, Suomesta sekä omista opinnoistasi ja vertailla Suomen ja Ranskan korkeakouluopintoja. Tutustut ranskankieliseen maailmaan, ranskalaisen työelämän tapakulttuuriin ja osaat harjoittelupaikan hakemisessa tarvittavaa sanastoa ja fraaseja.   

 • tapaamisesta sopiminen puhelimitse 
 • Suomen ja Ranskan koulutusjärjestelmät 
 • omasta koulutuksesta ja korkeakouluopinnoista kertominen 
 • Suomesta kertominen ranskaksi 
 • ranskankielinen maailma 
 • haastattelu harjoittelupaikkaa hakiessa  

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla. 
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opiskelet enimmäkseen itsenäisesti tekstien, nauhoitteiden, videoiden ja interaktiivisten harjoitusten avulla digitaalisella oppimisalustalla. Lisäksi harjoittelet oppimaasi ja osoitat osaamistasi suullisesti viikoittaisissa verkkotapaamisissa. 
Arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin:  

 • interaktiiviset tehtävät oppimisalustalla  
 • osallistuminen verkkotapaamisiin 
 • joitakin palautettavia kirjallisia ja suullisia tehtäviä   
 • lopputentti 

Arviointiasteikko ja arviointikriteerit: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.  
Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Hyväksytty-arvosanan saamiseksi vaaditut tehtävät ja lopputentti tulee suorittaa hyväksytysti toteutuksen aikataulun mukaisesti sekä osallistua verkkotapaamisiin ennalta ilmoitetun aikataulun mukaan.  
Työmäärä toteutustavoittain: 

 • itsenäinen opiskelu 35h  
 • tehtävät 27h  
 • verkkotapaamiset 9 x 2h = 18h  
 • lopputentti 1h   
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).   

French 5 (3 op) / University of Vaasa

Timing: 31.1.–10.4.2024
Online meetings: 1 online meeting per every other week during 11 weeks on Wednesdays at 12:151:45. Dates of the online meetings: 31.1. ; 14.2. ; 28.2. ; 13.3. ; 27.3. ; 10.4.
Language of teaching on the course is French and when necessary English. Some exercises on the digital learning platform have also Finnish as a support language.

CEFR level: Starting level A 2.2 > Target level B 1.1
Prerequisites: This course requires the completion of KiVANET French 1-4 or equivalent knowledge of French (level A2.2). 

Content and learning objectives: In KiVANET French 5 you will learn the skills you need if you are planning an exchange, work placement or summer job in a French-speaking country. After completing the course, you will be able to search for job advertisements in French, write a formal email and prepare a CV and cover letter in accordance with language and cultural conventions, describe a job, present a company or organisation and a product or service, and deal with internal communication situations. 

 • searching for job advertisements
 • writing a CV in French, presenting your strengths
 • presenting the company and the product
 • drafting a formal e-mail
 • presenting problems and proposed solutions
 • expressing your opinion

Study material: All learning material is on a digital learning platform.
Teaching and assessment methods: The teaching and exercises are on the digital learning platform. 
Continuous assessment based on oral presentations and weekly written or video assignments. Depending on the type of assignment, the following will be assessed (total score = 5):

 • compliance with the assignment
 • grammatical accuracy
 • correct use of vocabulary
 • pronunciation

Assessment scale and criteria: 0-5 / Coursework will be graded on a pass-fail scale
The assessment criteria are based on what is stated in the learning objectives and delivery methods. In order to obtain a pass mark, you must successfully complete the required tasks in accordance with the implementation timetable and attend the online meetings according to the pre-announced timetable. 
Workload by delivery mode:

 • independent study 36h 
 • assignments 27h 
 • online meetings 9 x 2h = 18h
 • Total 81h. One credit corresponds to 27h of student work (3 x 27h = 81h).

ENROL

Ranska 6 (3 op) / Helsingin yliopisto

Ajoitus: 14.2.24.4.2024
Verkkotapaamiset: Zoomissa klo 14:15–15:45 keskiviikkoisin 14.2., 28.2., 20.3. ja 17.4.
Tämän lisäksi tuutorivastaanotto zoomissa keskiviikkoina 27.3. ja 10.4. klo 15–16.
 
 CEFR-taso: Lähtötaso B 1.1 > tavoitetaso B 1.2 
Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANETin Ranska 1-5 suorittamista tai vastaavaa osaamista ranskan kielessä (taitotaso B1.1).  
 

Sisältö ja osaamistavoitteet: Ranska 6 -opintojaksolla seuraat ranskalaisen Biotout-yrityksen henkilökunnan valmistautumista yrityksen tuotteiden esittelyyn messuilla ja messujen jatkotoimiin saadun asiakaspalautteen pohjalta.  
Opintojakson suoritettuasi selviät ranskaksi työelämän tyypillisissä tilanteissa: osaat osallistua aktiivisesti kokouksiin ja työtehtävien jakamiseen, kertoa yrityksen toiminnasta ja tuotteista sekä projektista, sen tavoitteista sekä esteistä ja esittää tutkimuksen tuloksia kaavioiden avulla päätöksenteon pohjaksi.  

 • työelämän tilanteisiin sopiva puhuttelu 
 • kokoukseen osallistuminen 
 • muodollisen viestin laatiminen 
 • ongelmasta ja sen ratkaisusta keskusteleminen 
 • tuotteen ja valmistusprosessin esittely 
 • kaavioiden ja tilastojen kuvaaminen 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali ovat digitaalisella oppimisalustalla. 
Opetus- ja arviointimenetelmät: Työskentelet enimmäkseen itsenäisesti digitaalisella oppimisalustalla verkossa, lisäksi osallistut yhteisiin verkkotapaamisiin noin kahden viikon välein. 
Arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin: 

 • osallistuminen verkkotapaamisiin 
 • interaktiiviset tehtävät sekä opettajalle palautettavat kirjalliset tehtävät 
 • kolme välikoetta

Arviointiasteikko ja arviointikriteerit: Opintojakso arvioidaan asteikolla 5–0.  
Hyväksytty-arvosanan saamiseksi vaaditut tehtävät ja tentit tulee suorittaa hyväksytysti toteutuksen aikataulun mukaisesti sekä sinun tulee osallistua verkkotapaamisiin ennalta ilmoitetun aikataulun mukaan. 
Työmäärä toteutustavoittain: 

 • itsenäinen opiskelu 36h 
 • tehtävät 25h  
 • verkkotapaamiset 7 x à 2h = 14h  
 • välikokeet 6h   
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).

Ranskan ääntämiskurssi (3 op) / Itä-Suomen yliopisto

Ajoitus: 29.1.–15.5.2024
Verkkotapaamiset: Ei verkkotapaamisia.

CEFR-taso: Lähtötaso A1-A2 > tavoitetaso A1-A2. 
Esitiedot: Kurssin suorittaminen ei välttämättä vaadi aiempia ranskan opintoja, mutta eniten opintojaksosta hyödyt, jos olet opiskellut ranskaa vähintään alkeisopintojakson verran. 

Sisältö: Ranskan ääntämisen opintojaksolla opit keskeisimmät oikeinkirjoituksen ja ääntämisen väliset vastaavuudet sekä tuottamaan ranskan kielen äänteet. Opit kysymys- ja väitelauseen intonaation, oikean painotuksen ja puherytmin sekä keskeisimmät sidontaa koskevat säännöt. 

 • aakkoset ja foneettiset aakkoset 
 • ranskan äänteet ja oikeinkirjoitus 
 • sana- ja lausepaino 
 • verbien aikamuotojen ääntäminen 
 • sidonta 
 • intonaatio 
 • lukusanojen ääntäminen 

Osaamistavoitteet: Osaat 

 • tuottaa ranskan äänteet 
 • oikeinkirjoituksen ja ääntämisen väliset vastaavuudet 
 • kysymys- ja väitelauseen intonaation 
 • keskeisimmät sidontaa koskevat säännöt ja soveltaa niitä 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla. 
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opiskelet itsenäisesti opintojakson Moodle-alustalla olevien tekstien, äänitteiden, videoiden sekä interaktiivisten tehtävien avulla ja lähetät opettajalle arvioitavaksi kolme ääntämistehtävää. 
Arviointi perustuu interaktiivisiin tehtäviin ja opettajalle palautettaviin ääntämistehtäviin. 
Arviointiasteikko ja arviointikriteerit: Hyväksytty/Hylätty 
Hyväksytty-arvosanan saamiseksi kaikkien oppimisalustalla olevien tehtävien tulee olla hyväksytysti suoritettuina viimeistään opintojakson päättymiseen mennessä. Kussakin interaktiivisessa tehtävässä alin hyväksytty arvosana on 1 = 65 % tehtävän maksimipisteistä. Opettajalle palautettavat ääntämistehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.  
Työmäärä toteutustavoittain:

 • itsenäinen opiskelu ja ääntämisen harjoittelu 48 t  
 • interaktiiviset tehtävät 30 t  
 • opettajalle palautettavat tehtävät 3 t  
 • Yhteensä 81 t. Yksi opintopiste vastaa 27 t opiskelijan työtä (3 x 27 t = 81 t). 

German 1 (3 cr) / University of Eastern Finland

Timing: 29.1.–21.4.2024
Online meetings: Voluntary meetings on Wednesdays 7.2., 14.2., 13.3., 10.4. and 17.4. at 13:00–14:00. Retake exam 6.12.5.

CEFR level: Starting level 0, target level A1.   
Prerequisite: Completing the course does not require previous knowledge in German.  

Course contents: In German 1 course, the students will learn the basics of the German language. They will learn how to pronounce German and how to use some greetings and introduce people to each other. They will learn how to communicate in simple everyday situations.  
The course has three modules: 

 • Getting to know each other / Kennenlernen 
 • In the student cafeteria / In der Mensa 
 • Studies/ Studium 

Vocabulary: numbers, greetings, time, week days, months, seasons, food and drink, study 
Grammar topics: verb conjugation in present tense, personal pronouns, question words, words with der, die and das articles, the use of definite and indefinite articles, nominative and accusative cases, asking questions, word order in questions and main clause  

Learning outcomes: Student will be   

 • able to communicate in various everyday situations. 
 • able to write simple messages. 
 • familiar with culture and everyday life in German-speaking Europe.
 • able to talk about their country in German. 

Study material: All the materials are available in a digital learning environment.  
Teaching and evaluation methods: The course assessment consists of: 

 • actively completed assignments, 
 • active participation in the webinars, 
 • assignments returned and passed. 

The total course grade takes into account the final assignment points and the points of the module based returned assignments. 
For the lowest grade you need at least 50 % of the points, for grade 3 the limit is to get at least 70% of the points, and for grade 5 you need at least 90% of the points.  

Grading scale and evaluation criteria: Pass/Fail or 0-5 depending on the implementation. Amount of work depending on modes of study. 
81 hours. One credit corresponds to 27 h of student’s work.   

ENROL

Saksa 1 (3 op) / SeAMK

Ajoitus: 22.1.–5.4.2024
Verkkotapaamiset: perjantaisin 26.1., 16.2. ja 22.3. klo 10:00–12:00

CEFR-taso: Lähtötaso 0 > tavoitetaso A1.1 
Esitiedot: Opintojaksolla ei edellytetä esitietoja.  

Sisältö: Saksa 1 opintojaksolla opiskelija oppii saksan ääntämisen perusteet ja oppii käyttämään tavallisimpia tervehdyksiä, esittäytymään ja esittelemään henkilöitä toisilleen saksaksi. Hän oppii toimimaan arkitilanteissa, joissa tilataan ruokaa ja juomaa ja puhutaan opinnoista. 
Opintojakso koostuu kolmesta yhden opintopisteen moduulista:  

 • Tutustuminen / Kennenlernen 
 • Opiskelijaravintolassa / In der Mensa 
 • Opinnot / Studium 
Sanastoteemat: lukusanoja, tervehdyksiä, kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, ruoka- ja juomasanastoa, opiskelusanastoa 
Rakenneteemat: verbin taivutusta preesensissä, persoonapronomineja, kysymyssanoja, der-, die- ja das-sukuisia sanoja, epämääräisen ja määräisen artikkelin käyttö, sijamuotojen nominatiivi ja akkusatiivi käyttö, kysymysten esittäminen, kysymyslauseen sanajärjestys, päälauseen sanajärjestys 
 
Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen opiskelija:  
 • osaa saksan ääntämisen perusteet 
 • osaa tavallisimmat tervehdykset, esittäytyä ja esitellä henkilöitä toisilleen.  
 • osaa tilata ja ostaa ruokaa. 
 • osaa ilmaista mistä pitää ja mitä haluaisi. 
 • osaa esittää kysymyksiä arkeen ja opintoihin liittyvistä asioista. 
 • osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä arkielämän ja opiskelun tarpeita varten. 
 • tutustuu saksankielisen Euroopan kulttuuriin ja arkielämään.  
 • osaa toimia luontevasti tavallisimmissa tilanteissa, joissa kulttuurieroilla on merkitystä.  
 • osaa kertoa Suomesta saksaksi. 

Oppimateriaali: Oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.   
Opetus- ja arviointimenetelmät: Harjoitustehtävät digitaalisella alustalla.  
Opintojakson suoritus koostuu: 

 • aktiivisesti suoritetuista harjoituksista
 • aktiivisesta osallistumisesta webinaareihin 
 • hyväksytysti suoritetuista palautettavista tehtävistä 
Lopputehtävän arvioinnissa pääpaino on opituissa rakenteissa ja sanoissa, mutta myös kielen oikeanlaisessa tilannekäytössä ja kulttuurintuntemuksessa. 
Opintojakson kokonaisarvosanassa huomioidaan lopputehtävien pisteiden lisäksi myös moduulikohtaisten palautettavien tehtävien pisteet. 
Alimpaan arvosanaan tarvitaan vähintään 50 % pisteistä, arvosanan 3 alaraja on 70 % pisteistä ja arvosanan 5 alaraja on 90 % pisteistä.  
 
 Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Opintojaksosuoritus arvostellaan asteikolla 0 – 5 
Työmäärä toteutustavoittain: 81 h itsenäistä opiskelua; sis. tehtävät ja moduulitentit
Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).  
ILMOITTAUDU

Saksa 2 (3 op) / HAMK

Ajoitus: 4.3.–28.4.2024

Verkkotapaamiset: Zoomissa seuraavasti:

 • tiistai 5.3. klo 8:30–9:15
 • tämän jälkeen joka torstai klo 8:30–9:15

CEFR-taso: Lähtötaso A.1.1 > tavoitetaso A1.2  
EsitiedotOpintojakso edellyttää KiVANETin Saksa 1 opintojakson suorittamista tai vastaavaa osaamista saksan kielessä (taitotaso A1.1).  

SisältöSaksa 2 –verkko-opintojaksolla opiskelija oppii käyttämään saksaa arkitilanteissa, matkustustilanteissa, onnitellakseen jotakuta ja asiakaspalvelutilanteissa. Opintojakso koostuu kolmesta yhden opintopisteen moduulista.  
Sanastoteemat: perhe, vapaa-aika, asuminen, small talk, harrastukset. majoittuminen, matkaliput, tienneuvonta, nähtävyydet, sää, kauppa, ravintola, konserttiliput. 
Rakenneteemat: vahvat verbit, possessiivipronominit, genetiivi, sivulauseet (dass, weil, wenn), modaaliverbit, eriävät yhdysverbit, substantiivin datiivi  + prepositiot, man-pronomini, persoonapronominien datiivimuodot,  perfekti (sein + haben), imperfekti haben ja sein 

OsaamistavoitteetTämän opintojakson jälkeen opiskelija:   

 • osaa käyttää kielen perusrakenteita ja perussanastoa 
 • osaa viestiä yksinkertaisissa tilanteissa 
 • osaa kirjoittaa yksinkertaisia ohjattuja viestejä 
 • tunnistaa kielialueen kulttuuria ja erityispiirteitä. 

OppimateriaaliOppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.  
Opetus- ja arviointimenetelmätOpetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla. Opintojakson arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin:  

 • Arviointi Hylätty/ 1 – 5 
 • Kirjallinen tentti, painoarvo 40 % 
 • Suullinen tentti, painoarvo 40 % 
 • Moduulitesti,  painoarvo 20 % 

Opintojakso on hyväksytysti suoritettu, kun sekä kirjallinen ja suullinen tentti että moduulitestit ovat hyväksytysti suoritettu. 
Moduulitestit ovat hyväksytysti suoritettu, kun vähintään 50 % on oikein. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan lisäksi, että kaikki Moodlessa olevat tehtävät ovat suoritettu. 
Osallistuminen verkkoluennoille on vapaaehtoista, mutta jokaisesta osallistumiskerrasta saa yhden pisteen suulliseen tenttiin. 
Arvosteluasteikko ja arviointikriteeritOpintojaksosuoritus arvostellaan asteikolla 0-5    
Työmäärä toteutustavoittain

 • itsenäinen opiskelu + tehtävät 81 h 
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).
ILMOITTAUDU

Saksa 3 (3 op) / OAMK

Ajoitus: 11.3.–3.5.2024
Verkkotapaamiset: Zoomissa pe 15.3., to 28.3., pe 12.4. ja pe 26.4. klo 10:00–11:30.

Saksa 3 (3 op) / TAMK

Ajoitus: TBA
Verkkotapaamiset: TBA
 
CEFR-taso: Lähtötaso A1.2 > tavoitetaso A2 
Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANETin Saksa 1-2 suorittamista tai vastaavaa osaamista saksan kielessä. Opiskelija on saavuttanut taitotason A1.2 aikaisemmissa opinnoissaan.  
 

Sisältö: Saksa 3 –verkko-opintojaksolla opiskelija syventää saksan kielen taitojaan. Teemana opintojaksolla ovat opinnot, opiskelija-arkeen liittyvät tilanteet, erilaiset asiakaspalvelutilanteet sekä lääkärissä  ja apteekissa käynti. 
Opintojakso koostuu kolmesta yhden opintopisteen moduulista:  

 • Das Studium / Opinnot 
 • Der Alltag / Arkipäivän tilanteet 
 • Beim Arzt / Lääkärissä 
Sanastoteemat: Opiskelu, asiakaspalvelu, lääkäri- ja apteekkitilanteet, hyvinvointi 
Rakenneteemat: Perfektin kertaus, vaihtoprepositiot ja imperatiivi, päivämäärät ja järjestysluvut, adjektiivien vertailu, modaaliverbien imperfekti, suomen konditionaalin vastineita, sollen-verbin käyttö, refleksiiviverbit, adjektiivin taivutus alustavasti 
 

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen opiskelija:  

 • Osaa kertoa opinnoistaan ja asumisestaan. 
 • osaa toimia arkipäivän tilanteissa (esim. ostoksilla, lippuautomaatilla, ravintolassa, postissa, itsepalvelupesulassa, leipomossa, kampaajalla/parturissa ja apteekissa asiointi). 
 • osaa sopia tapaamisesta. 
 • osaa tehdä ajanvarauksen lääkärille ja viestiä vastaanotolla. 
 • osaa käyttää maantieteellisiä nimiä saksan kielellä. 
 • osaa vertailla adjektiiveja ja adverbeja, käyttää imperatiivia ja refleksiiviverbejä, osaa suomen konditionaalin vastineet saksassa ja on tutustunut vaihtoprepositioihin. 
Oppimateriaali: Oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.   
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla.  
Kussakin moduulissa on 1-2 moduulitestiä. Opintojakson päätteeksi on loppukoe. 
Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Opintojaksosuoritus arvostellaan asteikolla 0-5 
Opintojakson harjoitukset/ harjoitustentit täytyy suorittaa hyväksytysti. Harjoituksissa hyväksymisraja on 50 %. 
Moduulikohtaisissa tenteissä arviointi on 0-3 p. Näistä saadut pisteet lasketaan osaksi lopputentin arviointia eli maksimissaan opiskelija voi moduulikohtaisilla tenteillä kerätä kokeeseen jo 5 x 3 = 15 pistettä. 
Lopputentissä alimpaan hyväksyttyyn arvosanaan tarvitaan vähintään 50 % pisteistä, arvosanan 3 alaraja on 70 % pisteistä ja arvosanan 5 alaraja on 90 % pisteistä. 
Työmäärä toteutustavoittain: Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).   

ILMOITTAUDU

Saksa 4 (3 op) / Itä-Suomen yliopisto

Ajoitus: 5.2.–28.4.2024
Verkkotapaamiset: klo 9:00–10:00 tiistaisin 13.2., 27.2., 26.3. ja 9.4. sekä perjantaina 12.4. Uusintatentti 6.12.5.2024.

CEFR-taso: Lähtötaso A2.1 > tavoitetaso A2.2 

Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANETin Saksa 1-3 suorittamista tai vastaavaa osaamista saksan kielessä (taitotaso A2.1).  

Sisältö: Saksa 4 –verkko-opintojakso tarjoaa opiskelijalle valmiuksia, joita hän tarvitsee hakeutuessaan vaihtoon saksankieliseen maahan, hakiessaan työtä saksaksi tai toimiessaan saksankielisten asiakkaiden kanssa. 
Opintojakso koostuu kolmesta yhden opintopisteen moduulista: 

 • Deutschland: Saksa 
 • Österreich: Itävalta 
 • Schweiz: Sveitsi 

Sanastoteemat: lyhyet viestit, auton vuokraus, harrastukset, festarit, juhlapyhät ja maantuntemus. 
Rakenneteemat: konjunktiot, sivulauseet, johdanto relatiivilauseisiin, epäsuorat kysymyslauseet, genetiivi, demonstratiivipronominit, passiivin preesens,   infinitiivirakenteet ja pronominaaliadverbit   

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen opiskelija:  

 • osaa kirjoittaa sähköpostiviestin yöpymispaikkaan ja neuvotella yöpymisen ehdoista 
 • löytää itselleen vuokra-auton valikoimasta ja osaa hoitaa autonvuokrauksen netissä ja paikan päällä. 
 • osaa täydentää aiheeseen liittyviä yksinkertaisia lomakkeita.  
 • osaa kertoa omista harrastuksistaan ja mielenkiinnon kohteistaan sekä ymmärtää muiden harrastusten ja vapaa-ajantoimintojen nimityksiä  
 • löytää tarpeellista tietoa saksankielisiltä festareiden nettisivuilta ja osaa ostaa liput festareille netistä.   
 • ymmärtää paremmin saksankielisiä kulttuureja, ja tunnistaa eroja saksankielisien maiden välillä  

Oppimateriaali: Oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.   
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla.  
Opintojakson arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin: 

 • palautettaviin kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin   
 • hyväksytysti suoritettuihin Moodle-harjoituksiin (min. 50%)
 • kirjallisiin ja suullisiin moduulitesteihin sekä lopputenttiin  

Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Opintojaksosuoritus arvostellaan asteikolla 0-5    
Työmäärä toteutustavoittain: 

 • itsenäinen opiskelu + tehtävät 74-75 h  
 • yhteiset verkkotapaamiset 3-4 h 
 • lopputentti 2 h 
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).  
ILMOITTAUDU

Saksa 6 (3 op) / Helsingin yliopisto

Ajoitus: 22.1.–29.4.2024
Verkkotapaamiset: Zoomissa perjantaisin 26.1., 16.2., 23.2., 22.3., 5.4. ja 26.4. klo 12:15–13:45.

CEFR-taso: Lähtötaso B1.1 > tavoitetaso B2.1  
Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANETin Saksa 1-5 suorittamista tai vastaavaa osaamista saksan kielessä. Opiskelija on saavuttanut taitotason B1.1 aikaisemmissa opinnoissaan.  

Sisältö: Saksa 6 –verkko-opintojakso tarjoaa opiskelijalle valmiuksia, joita hän tarvitsee hakeutuessaan vaihtoon saksankieliseen maahan, hakiessaan työtä saksaksi tai toimiessaan saksankielisten asiakkaiden kanssa. 
Opintojakso koostuu kolmesta yhden opintopisteen moduulista:  

 • Kundendienst und Produkte vorstellen / Asiakaspalvelu ja tuote-esittely 
 • Firmenbesuch / Yritysvierailu 
 • Wohlbefinden / Hyvinvointi  

Sanastoteemat: Sähköposti- ja puhelinfraasit, ajan ilmaisuja, asikaspalvelutilanteet hotellissa ja autonvuokraamossa, liikenne, yritysesittely, hyvinvointi, matkustus, liikunta ja ravinto, lääkärikäynti 
Rakenneteemat: adjektiivien heikko ja vahva taivutus, kertaus substantiivien suvuista ja eriävistä verbeistä, kaksoisinfinitiivi 

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen opiskelija:   

 • osaa kirjoittaa sähköpostiviestin saksaksi.  
 • osaa viestiä hotellin vastaanotossa ja autovuokraamossa. 
 • osaa pitää esitelmän ja yritysesittelyn. 
 • selviää puhelintilanteista. 
 • osaa kertoa prokrastinaatiosta ja stressistä / liikunnasta / ravinnosta.  
 • osaa viestiä lääkärin vastaanotolla.  
 • osaa taivuttaa adjektiiveja ja käyttää kaksoisinfinitiiviä.  

Oppimateriaali: Oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.   
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla.  
Opintojakson arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin:  

 • palautettaviin kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin   
 • hyväksytysti suoritettuihin kirjallisiin ja suullisiin moduulitentteihin (min. 50%) 

Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Opintojaksosuoritus arvostellaan asteikolla 0-5 
Työmäärä toteutustavoittain: Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).

ILMOITTAUDU

Saksa 8 (3 op) / Tampereen yliopisto

Ajoitus: 6.2.–23.4.2024
Verkkotapaamiset: Zoom-tapaamiset tiistaisin klo 9:0010:00. Tapaamisissa tehdään suulliset harjoitukset.

CEFR-taso: Lähtötaso B2.2 > tavoitetaso B2.2  
Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANETin Saksa 1-7 suorittamista tai vastaavaa osaamista saksan kielessä (taitotaso B2.2).  

Sisältö: Saksa 8 –verkko-opintojakso koostuu kolmesta moduulista:  

 • Nachhaltigkeit: kestävä kehitys 
 • Deutsch in mehrsprachigen Arbeitskontexten: saksa monikielisissä työhön liittyvissä asiayhteyksissä 
 • Meine Branche: toimialani. Voit valita yhden seuraavista moduuleista:  
 1. Technik und Umwelt: tekniikka ja ympäristö,  
 2. Betriebswirtschaft: liiketalous tai  
 3. Tourismus und Gastronomie: turismi ja gastronomia.

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen opiskelija:   

 • on saanut valmiuksia selittää kuvien ja kaavojen avulla, miten kiertotalous toimii ja reflektoida omia tapojaan
 • pystyy selittämään vision tulevaisuuden kaupungeista oman alan näkökulmasta ja antaa vertaispalautetta
 • osaa selittää myös suullisesti, miten oman alan yritys edustaa kiertotalouden periaatteita 
 • pystyy seuraamaan omaa toimintaympäristöään ja analysoimaan sekä raportoimaan siitä suullisesti ja kirjallisesti 
 • tuntee alansa tärkeimmät toimijat, taloudellisen tilanteen, muutosvoimat ja globaalit megatrendit 
 • on saanut valmiuksia toimia kansainvälisissä työkonteksteissa ja tiimeissä tilanteissa, jotka vaativat monikielisyystaitoja  
 • osaa välittää olennaisimman tiedon suullisissa ja kirjallisissa konteksteissa eri kielillä

Oppimateriaali: Oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.   
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla.  
Opintojakson arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin:  

 • kirjallisiin ja suullisiin esityksiin/tehtäviin 
 • pitsaukseen Leijonan luolassa   

 Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Opintojaksosuoritus arvostellaan asteikolla 0-5 
Työmäärä toteutustavoittain:

 • itsenäinen opiskelu, parityöt ja muut tehtävät 75-77 h
 • yhteiset verkkotapaamiset  4-6 h 
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).

Unkari 1 (3 op) / Taideyliopisto

Ajoitus: 24.1.–24.4.2024
Verkkotapaamiset: klo 16–19 keskiviikkoisin 31.1., 14.2., 6.3. ja 27.3.

CEFR-taso: Lähtötaso A0 > tavoitetaso A 1.1. 
Esitiedot: Opintojakso ei edellytä aiempia unkarin opintoja. 

Sisältö ja osaamistavoitteet: Opintojakson materiaali koostuu 12 kokonaisuudesta, joilla kullakin on oma teemansa. Opintojaksolla opetellaan mm. kertomaan itsestä, ostamaan sisäänpääsy- ja matkalippuja sekä asioimaan kaupassa, ravintolassa, hotellissa ja lääkärissä unkariksi. Kukin kokonaisuus sisältää noin 5–6 tuntia itsenäistä opiskelua, ja tehtävien tekemiseen on varattu noin viikko. Etätapaamisissa harjoitellaan yhteisesti asioita, joita siihen mennessä on itsenäisesti opiskeltu. Opintojakson suorittanut opiskelija pystyy toimimaan yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa unkariksi, tietää verbien ja substantiivien yleisimmät taivutusmuodot, hallitsee unkarin ääntämyksen perusteet ja tuntee Unkarin maantieteen pääpiirteissään. 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla. 
Opetus- ja arviointimenetelmät: Itsenäistä työskentelyä ja palautustehtäviä oppimisalustalla. 
4 yhteistä tapaamista, joissa mm. harjoitellaan suullisesti pienryhmissä. 
Arviointiasteikko ja arviointikriteerit: Arviointiasteikko: hyväksytty – hylätty 
Opintojakso on suoritettu, kun opiskelija on palauttanut hyväksytysti kaikki tehtävät ja osallistunut tapaamisiin, joissa on 50 % läsnäolovelvollisuus. 
Työmäärä toteutustavoittain: 

 • 3 opintopistettä = 81 tuntia opiskelua 
 • 69 tuntia itsenäistä työskentelyä  
 • 12 tuntia opetusta 

ILMOITTAUDU

Russian 1 (3 op) / University of Eastern Finland

Timing: 29.1.–21.4.2024
Online meetings: At 16:00–18:00 on Thu 15.2., Thu 29.2., Thu 14.3., Tue 26.3. and Thu 11.4. Retake exam 6.9.5.2024.

CEFR-level: Starting level 0 > Target level A1.2 
Prerequisities: There are no prerequisites for this course.  

Content and Course Objectives: In this course, you will begin to study Russian from the very basics, i.e., the alphabet. You will become familiar with Russian Cyrillic letters through a variety of exercises and recordings. In additions to this, you will learn:

 • to say hello and introduce yourself
 • to ask and tell how everything is going in life
 • to tell about yourself and your family
 • to visit and have conversation in a coffee shop
 • to understand the Russian name system
 • to have simple phone conversations
 • to tell the time and days of the week
 • numbers 0–100

From the structures you will learn: 

 • personal and possessive pronouns
 • from cases the prepositional form
 • the present tense of verbs

After this course you will be able to:

 • have the basics of Russian pronunciation
 • speak and write words and simple sentences
 • get by in the most common language use situations

Learning materials: All learning materials can be found from the digital learning platform.
Teaching and Assessment Methods: You will practice independently with texts, recordings, and interactive exercises on the learning platform. Depending on the implementation, the course may include voluntary online lessons
The assessment is based on:

 • returnable oral and written assignments 40 % 
 • exams 60 %

Grading scale and evaluation criteria: Pass/Fail or 0–5 depending on the implementation.
Amount of work depending on modes of study: 

 • independent study 99 h
 • returnable assignments 20 h
 • joint online meetings or correspondingly independent study 10h
 • exams 6 h
 • In total 135 h. One credit corresponds to 27 h of students work (5 x 27 h = 135 h). 

ENROL

Venäjä 2 (3 op) / JAMK

Ajoitus: 5.2.–5.5.2024.  
Verkkotapaamiset: Kurssiin kuuluu kuusi verkkotapaamista, joiden avulla kehität suullisia valmiuksiasi.
Sinun odotetaan osallistuvan aktiivisesti näihin verkkotapaamisiin, joiden ajankohdat ovat 9.2. klo 13:30
14:15 (yksi tunti), 23.2, 8.3, 22.3, 5.4 ja 19.4. klo 13:30–15:00 (kaksi tuntia).
Huomaa, että verkkotapaamisia varten tarvitset kameralla ja mikrofonilla varustetun tietokoneen tai tabletin.

CEFR-taso: Lähtötaso A1.2 > tavoitetaso A1.3  
Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANETin Venäjä 1 suorittamista tai vastaavaa osaamista venäjän kielessä (taitotaso A1.2). 

Sisältö: Venäjä 2 -opintojaksolla jatkat tutustumista venäjän kielen alkeisiin ja kulttuuriin.
Tällä opintojaksolla opit: 

 • kertomaan itsestä ja perheestä sekä harrastuksista ja vapaa-ajan vietosta  
 • kertomaan viikon tapahtumista 
 • toimimaan rajanylitystilanteissa 
 • tilaamaan taksin 
 • asioimaan hotellissa, kahvilassa ja ravintolassa 
 • käymään puhelinkeskusteluja 
 • kysymään ja kertomaan säästä   
 • tekemään ostoksia  

Rakenteet: 

 • Adjektiivit ja adverbit 
 • Akkusatiivi 
 • Substantiivien ja adjektiivien monikkomuoto 

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen osaat: 

 • soveltaa oppimaasi kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä 
 • toimia venäläisen kulttuurin normien edellyttämällä tavalla tavanomaisissa asiointitilanteissa  

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla. 
Opetus- ja arviointimenetelmät: Harjoittelet itsenäisesti tekstien, äänitteiden, videoiden ja interaktiivisten harjoitusten avulla oppimisalustalla. Opintojakso voi sisältää toteutuksesta riippuen vapaaehtoisia verkko-oppitunteja. Arviointi perustuu palautettuihin kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin sekä kirjallisiin ja suullisiin kokeisiin. 
Arvosteluasteikko: Arviointi tehdään oppilaitoskohtaisesti asteikolla 0-5 tai hyväksytty/hylätty.   
Työmäärä toteutustavoittain:

 • itsenäinen opiskelu 84 h  
 • palautettavat tehtävät 34 h  
 • yhteiset verkkotapaamiset tai asioiden opiskelu itsenäisesti 11h  
 • kaksi kirjallista tenttiä 4 h  
 • suullinen lopputentti 2 h 
 • Yhteensä 135 h. Yksi opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä (5 x 27 h = 135 h).

ILMOITTAUDU

Ryska 3 (3 sp) / Hanken Svenska handelshögskolan

Tidpunkt: 22.1.–26.5.2024
Onlinemöten: Börjar kl 16.00 på torsdagar 15.2., 7.3., 21.3., 18.4. och 16.5.

CEFR-nivå: Startnivå A1.3 > Målnivå A2.1
Förkunskapskrav: Denna kurs kräver att du har slutfört KiVANET Ryska 1-2 eller har motsvarande kunskaper i ryska (kompetensnivå A1.3)

InnehållI Ryska 3 fortsätter du att skaffa dig kunskap om ryska språket och kulturen.
I den här kursen kommer du att lära dig:

 • att beskriva en semesterdestination
 • att beskriva en affärsresa
 • att fråga efter vägen
 • att skriva en reserapport 
 • att samtala på telefon
 • grundläggande fraser för e-postkommunikation

Strukturer:

 • rörelseverb
 • dåtid och framtid
 • ackusativ, genitiv och instrumentalis
 • ordningstal

Kompetensmål: Efter denna kurs kommer du att kunna:

 • uttala ryska bättre
 • tillämpa det du har lärt dig och agera i enlighet med kulturella normer i en mängd olika vardagliga situationer och i kundserviceinteraktioner

Studiematerial: Allt läromedel finns på den digitala läroplattformen.
Undervisnings- och bedömningsmetoder: Du kommer att öva självständigt med hjälp av texter, ljud, videor och interaktiva övningar på läroplattformen. Beroende på lärosätenas upplägg kan kursen innehålla valfria online-lektioner. Bedömningen baseras på inlämning av skriftliga och muntliga uppgifter samt skriftliga och muntliga tentamina.  
Betygsskala: Bedömningen görs på en skala från 0-5 eller godkänd/underkänd beroende på den skola där kursen hålls.
Arbetstimmar och typ av arbete:

 • självständigt arbete 85 h
 • inlämningsuppgifter 38 h
 • gemensamma möten online eller självständigt arbete 7,5 h
 • sluttentamen 2h
 • muntligt prov 2 h
 • tester av ordförråd och struktur 2,5 
 • Totalt 135 h. En poäng motsvarar 27 h studentarbete (5 x 27 h = 135 h).

ENROL/ANMÄLA

Venäjä 5 (3 op) / Savonia-ammattikorkeakoulu

Ajoitus: 5.219.4.2024
Verkkotapaamiset: Ei verkkotapaamisia.

CEFR-taso: Lähtötaso A2.2 > tavoitetaso B1.1
Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANETin Venäjä 1-4 suorittamista tai vastaavaa osaamista venäjän kielessä (taitotaso A2.2). 

Sisältö: Tällä opintojaksolla opit: 

 • kertomaan työstä ja työtehtävistä  
 • esittelemään yritystä ja tuotteita messuilla  
 • toimimaan matkustustilanteissa ja hoitamaan matkajärjestelyjä 

Rakenteet: 

 • verbien aspektit ja aikamuodot  
 • prepositionaali; adjektiivien taivutus yksikössä, substantiivien ja adjektiivien monikko, persoonapronominit 
 • datiivi; adjektiivien taivutus yksikössä ja monikossa, persoonapronominit 
 • vertailuasteet; komparatiivi ja superlatiivi 
 • konditionaali 
 • omistuspronominit; taivutus sijamuodoissa 

Tämän opintojakson jälkeen osaat: 

 • viestiä suullisesti ja kirjallisesti työhön sekä matkustamiseen liittyvissä tilanteissa  
 • ilmaista mielipiteesi 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.    
Opetus- ja arviointimenetelmät: Harjoittelet itsenäisesti tekstien, äänitteiden ja interaktiivisten harjoitusten avulla oppimisalustalla.
Opintojakso voi sisältää pakollisia verkkotapaamisia. 
Arviointimenetelminä ovat kirjalliset ja suulliset tehtävät ja tentit.  
Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Arviointi tehdään oppilaitoskohtaisesti asteikolla 0-5 tai hyväksytty/hylätty. 
Arvioinnin perustana ovat:

 • palautettavat tehtävät 50%  
 • tentit 50% 

Työmäärä toteutustavoittain:

 • verkkotapaamiset 0-8 h
 • itsenäinen opiskelu + tehtävät 71 h  
 • tentit 2 h   
 • Yhteensä 81 h. Yksi opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä. 

ILMOITTAUDU 

Viittomakieli 1 (3 op) / HUMAK

Ajoitus: 22.1.–31.5.2024
Verkkotapaamiset: Vapaaehtoiset tapaamiset, joissa lyhyitä luentoja ja yhteisiä harjoituksia. Kahden viikon välein seuraavasti:

 • ma 22.1. klo 16:00–17:30
 • ma 5.2. klo 16:00–17:30
 • ma 19.2. klo 16:00–17:30
 • ma 4.3. klo 16:00–17:30
 • ma 18.3. klo 16:00–17:30
 • ti 2.4. klo 16:00–17:30 (poikkeuksellinen aika pääsiäisen takia)
 • ma 15.4. klo 16:00–17:30
 • ma 29.4. klo 16:00–17:30
 • ma 13.5. klo 16:00–17:30
 • ma 27.5. klo 16:00–17:30

CEFR-taso: Kurssin suoritettuasi saavutat eurooppalaisen viitekehyksen tason A1. Lähtötaso 0 => Tavoitetaso A1 
Esitiedot: Opiskelijalta ei vaadita aikaisempaa viittomakielen osaamista. 

Sisältö ja osaamistavoitteet: Tällä verkko-opintojaksolla tutustut visuaaliseen kieleen, joka koostuu suomalaisen viittomakielen viittomista, ilmeistä ja eleistä sekä vartalon liikkeistä. Opintojaksolla opiskelet arkitilanteisiin liittyviä perusviittomia ja opit muodostamaan lauseita suomalaisella viittomakielellä. Opintojaksolla harjoittelet ymmärtämään perusilmaisuja ja kuvailevia ilmaisuja hitaasta ja selkeästä viittomisesta. Opintojaksolla käydään läpi myös perusasioita kuurojen kulttuurista.  
Opintojakso koostuu kolmesta osiosta:

 • Minä ja lähiympäristö
 • Kodin arkea ja viittomakielinen tapakulttuuri  
 • Arkielämä ja asiointi   

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.   
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opetuskielet ovat suomen kieli ja suomalainen viittomakieli. Viittomakielentulkkausta järjestetään aina tarpeen mukaan. Verkkotapaamisissa opiskellaan viittomia, lauseiden muodostamista, kielioppia sekä harjoitellaan viittomakielistä keskustelua.  
Arviointiasteikko ja arviointikriteerit: Opintojakso sisältää itsenäisiä tehtäviä, jotka arvioidaan numeerisesti (0-5).
Työmäärä toteutustavoittain: Opetus jaksottuu itsenäiseen työskentelyyn, tapaamisiin verkossa sekä arvioitaviin tehtäviin. Opintojakso on 3 op:n laajuinen eli tarkoittaa 3 x 27 tuntia opiskelijan työtä. Vapaaehtoisia tapaamisia järjestetään yhteensä 10 kertaa (1,5 h/kerta) etäyhteyden välityksellä (Zoom).  

ILMOITTAUDU

Viro 1 (5 op) / Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Ajoitus: 29.1.26.4.2024
Verkkotapaamiset: Zoom-tunnit maanantaisin klo 15:3017:00 seuraavina päivinä: 29.1., 12.2., 4.3., 18.3. ja 8.4. Lopputentti perjantaina 26.4.

CEFR-tasoLähtötaso 0 > tavoitetaso A1.3
EsitiedotOpiskelijalta ei vaadita aikaisempaa viron osaamista. 

SisältöTere tulemast õppima eesti keelt! Tervetuloa opiskelemaan viroa!  
Tällä opintojaksolla opit: 

 • viron aakkoset ja ääntämisen perusteet 
 • viron ja suomen yhteistä sanastoa sekä ns. pulmasanoja 
 • esittäytymään ja kertomaan itsestäsi, läheisistäsi, asuinpaikasta, opinnoista, työstä, kielitaidosta ja matkoista  
 • lukusanat, ajanilmauksia, vaate- ja ruokasanastoa sekä kulkuvälineitä 
 • asioimaan kahvilassa ja tekemään ostoksia viroksi 
 • muodostamaan kysymyksiä ja ilmaisemaan mielipiteesi 
 • Viron maatietoutta ja tapakulttuuria 

OsaamistavoitteetTämän opintojakson jälkeen osaat:  

 • ymmärtää, puhua ja kirjoittaa yksinkertaisia lauseita  
 • selviytyä arkisissa puhetilanteissa ja kirjoittaa lyhyitä viestejä 
 • kielen perussanastoa ja -rakenteita 
 • tunnistaa viron ja suomen keskeisimmät yhtäläisyydet ja erot sanastossa ja rakenteissa 

OppimateriaaliKaikki oppimateriaali digitaalisella oppimisalustalla. 
Opetus- ja arviointimenetelmätHarjoittelet itsenäisesti tekstien, äänitteiden, videoiden ja interaktiivisten harjoitusten avulla oppimisalustalla. Teet itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä, jotka arvioidaan. Opintojakso sisältää vapaaehtoisia verkko-oppitunteja. Kurssi sisältää pakollisia paritehtäviä, joiden ajankohdasta opiskelijat sopivat parin kanssa. 
Arviointimenetelmät ovat oppilaitoskohtaiset. Arviointi perustuu toteutuksesta riippuen suppeampiin oppimistehtäviin ja lopputenttiin tai laajempiin oppimistehtäviin. 

Arviointiasteikko ja arviointikriteeritHyväksytty/hylätty tai asteikolla 0-5 toteutuksen mukaan. 
Työmäärä toteutustavoittain

 • Itsenäinen työskentely (sisältää oppimistehtävät) 125 h 
 • Vapaaehtoiset oppitunnit tai vastaavasti asioiden opiskelu itsenäisesti 10 h
 • Yhteensä 135 h. Yksi opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä (5 x 27 h = 135 h).

ILMOITTAUDU

Viro 2 (5 op) / Laurea-ammattikorkeakoulu

Ajoitus: 12.2.5.5.2024 
Verkkotapaamiset: klo 13:30–15:30 seuraavina päivinä: ke 28.2., ke 13.3., ke 27.3., ke 10.4. ja to 25.4.   

CEFR-taso: Lähtötaso A1.3 > tavoitetaso A2.2 
Esitiedot: Opiskelija on saavuttanut taitotason A1.3 aiemmissa opinnoissaan. 

Sisältö: Tere tulemast jätkama eesti keele õpinguid! Tervetuloa jatkamaan viron opintoja! Tällä opintojaksolla opit: 

 • kertomaan kodista ja asumisesta 
 • kertomaan opiskelualastasi ja tekemään video-CV:n 
 • kysymään ja neuvomaan tietä 
 • varaamaan pöydän ja asioimaan ravintolassa 
 • varaamaan ajan ja asioimaan mm. lääkärissä, parturissa/kampaajalla ja apteekissa 
 • ymmärtämään sääennusteita sekä keskustelemaan säästä 
 • varaamaan hotellihuoneen ja kirjautumaan hotelliin 
 • kertomaan vapaa-ajasta ja harrastuksista 
 • luonto- ja eläinsanastoa 
 • lisää Viron maatietoutta ja tapakulttuuria 

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen osaat:  

 • selviytyä monenlaisista yksinkertaisista viestintätilanteista arjessa, opinnoissa ja työssä 
 • ymmärtää yksinkertaisen puheen tai tekstin pääajatukset  
 • kirjoittaa opintojakson aihepiiriin liittyviä lyhyitä tekstejä 
 • lisää kielen perussanastoa ja –rakenteita 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali digitaalisella oppimisalustalla. 
Opetus- ja arviointimenetelmät: Harjoittelet itsenäisesti tekstien, äänitteiden, videoiden ja interaktiivisten harjoitusten avulla oppimisalustalla. Teet itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä, jotka arvioidaan. Opintojakso sisältää vapaaehtoisia verkko-oppitunteja. Opintojaksoon voi myös sisältyä toteutuksesta riippuen paritehtäviä, jotka tehdään parin kanssa erikseen sovittuina ajankohtina. 
Arviointimenetelmät ovat oppilaitoskohtaiset. Arviointi perustuu toteutuksesta riippuen suppeampiin oppimistehtäviin ja lopputenttiin tai laajempiin oppimistehtäviin. 
Arviointiasteikko ja arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0-5 toteutuksen mukaan. 
Työmäärä toteutustavoittain: 

 • Itsenäinen työskentely (sisältää oppimistehtävät) 115-125 h 
 • Vapaaehtoiset oppitunnit tai vastaavasti asioiden opiskelu itsenäisesti 10 h 
 • Toteutuksesta riippuen paritehtävät 0-10 h 
 • Yhteensä 135 h. Yksi opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä (5 x 27 h = 135 h).  

ILMOITTAUDU

Kevätlukukaudella 2024 on tarjolla myös monikielistä UniTandem-opiskelua: lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät täältä

Multilingual UniTandem studies are also available in the spring of 2024: further information and enrolment instructions are available here.