Syksyllä 2023 tarjolla on alla listatut verkko-opintoina toteutettavat kielikurssit. Kurssitietoja päivitetään tarvittaessa. Luethan alla olevat ohjeet huolellisesti!

 • Ilmoittautuminen on auki syksyn kursseille 15.8.–8.9.2023.
 • Kursseille pääsijät arvotaan, joten ilmoittautumisnopeudella ei ole merkitystä.
 • Kurssit on tarkoitettu KiVANET-verkoston korkeakoulujen opiskelijoille. Kurssipaikkoja on tarjolla suhteessa kunkin verkostokorkeakoulun lukuvuosittain itse tarjoamiin verkostokursseihin. 
 • Ilmoittautujan tulee tarpeen mukaan selvittää kotikorkeakoulussaan opintojen soveltuvuus tutkintoonsa.
 • Tutustu myös Opiskelijalle-osioon, josta löydät tietoa kurssien saavutettavuudesta, kielten opiskelusta verkosta, kurssien tavoitetasoista ja suoritusten siirrosta omaan korkeakouluun.
 • Kurssille pääsystä ilmoitetaan kaikille ilmoittautuneille sähköpostitse viikon 37 aikana.
 • Kurssit ajoittuvat alempana olevien kurssikuvausten yhteydessä ilmoitetulla tavalla viikkojen 38 ja 50 välillä.
 • Teknisistä syistä kurssien aikataulut voivat muuttua ilmoitetuista ja pakottavissa tapauksissa yksittäisiä kursseja voidaan joutua peruuttamaan tai siirtämään myöhemmäksi.

Vastaamme ilmoittautumisaikana kysymyksiin sähköpostitse: kivanet(at)haaga-helia.fi

ILMOITTAUDU KURSSEILLE TÄSTÄ.

ENROL FOR COURSES HERE.

For enrolment instructions, find them here: Enrolment and courses

KURSSITARJONTA (klikkaa kielen nimeä nähdäksesi kurssit) /
COURSE SELECTION (click the name of the language to see courses)

Chinese & Chinese Characters 2 (5 cr) / Haaga-Helia

Timing: 18.9.2023–14.11.2023 
Online meetings: Optional online Zoom teaching at 14-15 on Fridays every week.

CEFR-level: Starting level A1.2 > Target Level A2.1 
Prerequisites: KiVANET Chinese 1, or one semester of beginning level Chinese. 

Course Objectives: After successful completion the student will learn diversified vocabularies and grammar skills in spoken language expressions and master the basic skills of reading and writing Chinese characters. The student is able to obtain survival level language skills in everyday life, traveling and work situations with a deeper understanding of Chinese culture and ways of living. The student will be well placed to transfer the studies to business Chinese and apply for a student exchange at a Chinese-speaking university in numerous mega cities in China, Hongkong, Singapore, Malaysia or Taiwan etc. 

Course Content:

 • advanced level learning and practice of the Pinyin system 
 • telling the time, hobbies and everyday routines  
 • telling about one’s family 
 • survival level language skills in everyday life situations in a tee house, café, bar, restaurant, shop, etc. 
 • survival level language skills in traveling situations such as buying train and plane tickets, asking for directions, etc. 
 • grammar rules for creating different types of sentences  
 • different kinds of question sentences and their answers 
 • advanced level understanding and interpreting of complicated Chinese characters  

Learning Materials: All learning materials can be found from the digital learning platform. 
Teaching and Assessment Methods: The student will learn and practice independently with the help of teaching videos, recordings, texts and various exercises on the learning platform. The student is required to complete independently different learning tasks and assignments, which will be evaluated as well. The course includes voluntary online consulting- and learning sessions, where pronunciation, conversations and character-writing are practiced. 
Grading Criteria: Pass/Fail 
Amount of work by implementation method 

 • Independent study (includes learning tasks) 115-125 h  
 • Voluntary on-line consulting- and learning sessions or study the recorded teaching videos independently at the student’s own pace 10h 
 • Exam assignment 5 h 
 • A total of 135 h. One credit corresponds to 27 h of student work (5 x 27 h = 135 h). 

ENROL

Chinese & Chinese Characters 3 (5 cr) / Helsingin yliopisto (University of Helsinki)

Timing: 18.9.–24.11.2023
Online meetings: 

CEFR-level: Starting level A2.1 > Target Level B1.1 
Prerequisites: KiVANET Chinese 2, or at least over one year´s learning of Chinese. 

Course Objectives: The purpose of this course is to learn and practice language skills involving everyday life and basic business situations.
After the course, students will:   

 • achieve the proficiency of the whole Pinyin system  
 • learn basic Chinese business vocabulary and expressions 
 • manage superficial conversations in everyday life and the most common business situations 
 • be able to read and write common characters seen in business places in Chinese-speaking areas 

Course Content: The course prepares students with basic language skills in both common everyday life and simple business situations. Learning materials cover for example the following items:   

 • getting acquainted with a new person  
 • introducing oneself and others 
 • asking about time, schedule, etc. 
 • telling about one’s own home, present life situation, friends and foreign language skills 
 • ways of addressing customers and business partners  
 • business companies, positions, rank and business card 
 • business work unit, location and phone number 
 • advanced level understanding and interpreting of complicated Chinese characters  

Learning Materials: All learning materials can be found from the digital learning platform. 
Teaching and Assessment Methods: The student will learn and practice independently with the help of teaching videos, recordings, texts and various exercises on the learning platform. The student is required to complete independently different learning tasks and assignments, which will be evaluated as well. The course includes voluntary online consulting- and learning sessions, where pronunciation, conversations and character-writing are practiced. 
Grading Criteria: Pass/Fail 
Amount of work by implementation method: 

 • Independent study (includes learning tasks) 115-125 h  
 • Voluntary on-line consulting- and learning sessions or study the recorded teaching videos independently at the student’s own pace 10h 
 • Exam assignment 5 h 
 • A total of 135 h. One credit corresponds to 27 h of student work (5 x 27 h = 135 h). 

ENROL

Espanja 1 (3 op) / SAMK 

Ajoitus: 25.9–1.12.2023
Verkkotapaamiset: Ei tapaamisia.

CEFR-taso Lähtötaso 0 > tavoitetaso A1.1  
Esitiedot : Opiskelijalta ei vaadita aikaisempaa espanjan osaamista. 

Sisältö: 
¡Hola! ¡Bienvenidos a estudiar español!  
Tervetuloa aloittamaan espanjan kielen opintosi verkkokurssilla itsenäisten ja monipuolisten tehtävien avulla! Opit esittelemään itsesi, juttelemaan small-talk -tilanteissa, kertomaan opinnoistasi, työstäsi, kysymään tietä ja asioimaan hotellissa. Tutustut Espanjaan ja valmistaudut käyttämään kieltä maahan matkustaessasi. Opit myös tilaamaan juomia ja ruokia kahvilassa.  

 • ääntäminen, sanapaino ja intonaatio
 • aakkoset ja oman nimen tavaaminen 
 • itsestä, omista opinnoista ja työstä kertominen  
 • kahvilassa asioiminen, matkustaminen ja kulkuneuvot, hotellissa asiointi 
 • tutustuminen maahan ja sen kulttuuriin (maiden nimien ja kansalaisuuksien käyttö) 
 • kielen perusrakenteet: substantiivien ja adjektiivien taipuminen, olla-verbien erot ja säännöllisten verbien preesenstaivutus, artikkelien käyttö, tavallisimpien epäsäännöllisten verbien taivutus nykyajassa 
 • kysymyssanat  
 • tavallisimmat prepositiot 
 • lukusanat 1-100, järjestysluvut 1-10 
 • lähitulevaisuuden ilmaiseminen 

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen osaat: 

 • käyttää kielelle ja kulttuurille tyypillisimpiä kohteliaisuuden ilmauksia kaikkein rutiininomaisimmissa arki- ja työelämän suullisissa viestintätilanteissa 
 • kirjoittaa ja ääntää ymmärrettävästi yksittäisiä sanoja ja lyhyitä lauseita 
 • huomioida paremmin kulttuurista monimuotoisuutta ja kielitietoisuutta sekä suunnitella tulevia, seuraavan tason kieliopintoja. 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla 
Opetus- ja arviointimenetelmät : Opetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla. Arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin: 

 • videotehtävät
 • joitakin palautettavia kirjallisia tehtäviä  
 • lopputentti (30.11.–1.12., uusinnat 14.–15.12. ja 11.–12.1)

Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty 
Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Hyväksytty-arvosanan saamiseksi kaikki vaaditut tehtävät pitää suorittaa hyväksytysti aikataulun mukaisesti. Lisäksi opintojakson lopputentti tulee suorittaa hyväksytysti. 

Työmäärä toteutustavoittain:  

 • itsenäinen opiskelu 79 h
 • lopputentti 2h
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h). 
ILMOITTAUDU

Espanja 2 (3 op) / SAMK

Ajoitus: 25.9.–1.12.2023
Verkkotapaamiset: Ei tapaamisia.

CEFR-taso : Lähtötaso A1.1 > tavoitetaso A1.2   
Esitiedot : Opintojakso edellyttää KiVANETin Espanja 1 suorittamista tai vastaavaa osaamista espanjan kielessä (taitotaso A1.1).  

SisältöOpintojaksolla opitaan lisää espanjan perusrakenteita ja -sanastoa sekä vahvistetaan kuullun ymmärtämistä ja puheen tuottamista tavallisimmissa viestintätilanteissa. Kurssilla tutustutaan myös espanjankielisen maailman kulttuuriin ja tapoihin.   

 • perheestä kertominen 
 • retkikohteen kuvaileminen ja harrastukset 
 • sääilmaukset, vuodenajat ja kuukaudet 
 • ravintolassa asiointi ja ostoksilla käynti, lentokentällä asiointi 
 • viikon tapahtumista kertominen   
 • yksinkertaisten sähköpostiviestin laatiminen 
 • diftongi- eli vokaalimuutosverbien taivutus 
 • gustar- ja muiden vastaavien datiiviverbien käyttö 
 • kaikki lukusanat, kysymyssanat  
 • perfektin muodostaminen ja sen käyttö 
 • paikan prepositioyhdistelmiä 

Osaamistavoitteet : Tämän opintojakson jälkeen osaat:  

 • selviytyä erilaisissa työ-, opiskelu- ja vapaa-ajan matkailuun liittyvissä jokapäiväisissä puhetilanteissa. 
 • tilata syötävää ja juotavaa ravintoloissa 
 • kertoa säästä ja ymmärtää säätiedotuksia espanjaksi 
 • toimia lentokentällä virkailijoiden kanssa espanjaksi 
 • laatia lyhyen sähköpostiviestin 

Oppimateriaali :Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla  
Opetus- ja arviointimenetelmät:Opetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla. Arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin: 

 • videotehtävät 
 • joitakin palautettavia kirjallisia tehtäviä  
 • lopputentti (30.11.–1.12., uusinnat 14.–15.12. ja 11.–12.1)

Arvosteluasteikko ja arviointikriteeritHyväksytty/hylätty  
Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Hyväksytty-arvosanan saamiseksi kaikki vaaditut tehtävät pitää palauttaa ajoissa. Lisäksi kurssin lopputentti tulee suorittaa hyväksytysti. 

Työmäärä toteutustavoittain:  

 • itsenäinen opiskelu 79h
 • lopputentti 2h
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h). 

ILMOITTAUDU

Espanja 3 (3 op) / SAMK

Ajoitus: 25.9.–1.12.2023
Verkkotapaamiset: 12.10., 2.11. ja 23.11. klo 17.00–18.30.

CEFR-taso: Lähtötaso A1.2 > tavoitetaso A2.1 

Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANETin Espanja 1-2 suorittamista tai vastaa osaamista espanjan kielessä (taitotaso A1.2). 

Sisältö: Espanja 3 –verkko-opintojaksolla syvennät espanjan kielen perustietojasi ja -taitojasi. Aihepiiri liittyy matkailuun Latinalaisessa Amerikassa, erityisesti Etelä-Amerikan Argentiinassa. Opiskelet enimmäkseen itsenäisesti etänä, mutta opintojaksoon kuuluu myös kolme etätapaamista. Kielen rakenteissa keskitytään verbioppiin (preesens ja perfekti) ja tavanomaisiin lauserakenteisiin. Opintojaksolla opitaan myös persoonapronominien objekti- ja datiivimuodot yhdessä ja erikseen käytettyinä (esimerkkilause suomeksi: ‘Annatko sen minulle?’).  

 • Matkailu, asuminen 
 • Etelä-Amerikan espanjan erityispiirteet, Argentiina ja Buenos Aires 

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen:  

 • ymmärrät helppoa, erityisesti matkailuun liittyvää sanastoa sekä selkeitä (ilmaisuja ja) tekstejä 
 • pystyt vaihtamaan ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä tilanteissa 
 • pystyt kirjallisesti kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itsellesi tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa 
 • olet syventänyt espanjankielisen maailman kulttuurin tuntemustaan
 • tunnistat Etelä-Amerikassa puhutun espanjan erityispiirteitä. 

Oppimateriaali: Oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.  
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla. 
Arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin: 

 • videotehtävät 
 • joitakin palautettavia kirjallisia tehtäviä  
 • kolme yhteistä tapaamista etänä 
 • lopputentti (30.11.–1.12., uusintamahdollisuudet 14.–15.12. ja 11.–12.1.)

Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit : Hyväksytty/hylätty 
Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.  Hyväksytty-arvosanan saamiseksi kaikki vaaditut tehtävät sekä lopputentti tulee suorittaa hyväksytysti toteutuksen aikataulun mukaisesti. 
Työmäärä toteutustavoittain  

 • itsenäinen opiskelu 38h 
 • tehtävät 35h 
 • yhteiset verkkotapaamiset 6h 
 • lopputentti 2h 
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).

ILMOITTAUDU

Espanja 4 (3 op) / Helsingin yliopisto

Ajoitus: 18.9.–15.12.2023
Verkkotapaamiset: 3 tapaamista Zoomissa klo 14.15–15.45 tiistaisin 3.10., 7.11. ja 28.11.

CEFR-taso: Lähtötaso A2.1 > tavoitetaso A2.2
Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANET Espanja 1-3 suorittamista tai vastaa osaamista espanjan kielessä (taitotaso A2.1). 

 

Sisältö: Espanja 4 –verkko-opintojakso valmistaa sinua pärjäämään arkipäivän tilanteissa espanjaksi. Aihepiiri sijoittuu vaihto-opiskelijan ensi askeliin Espanjassa. Opiskelet enimmäkseen itsenäisesti verkossa, mutta opintojaksoon kuuluu myös kolme etätapaamista, jolloin työskennellään pareittain ja pienryhmissä opettajan ohjeiden mukaan. Rakenteissa keskitytään menneisiin aikamuotoihin. 
Aihepiiri liittyy opiskelijavaihtoon espanjankielisessä maassa: 

 • opiskelu ja vapaa-aika 
 • asuminen 
 • liikkuminen 
 • kulttuuri  

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen: 

 • ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta, joka liittyy opiskeluun ja arkielämään 
 • selviydyt rutiininomaisista kohtaamisista opiskelutilanteissa  
 • ymmärrät yksinkertaisen tekstin pääajatukset ja tavallisimmat lauserakenteet 
 • osaat kirjoittaa opiskelukonteksteihin liittyviä yksinkertaisia kirjallisia viestejä 
 • osaat viestiä menneistä tapahtumista espanjaksi 
 • tunnet syvemmin espanjankielisen maailman kulttuuria ja tapoja.  

Oppimateriaali: Oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla. Tekstit, sanastot sekä rakenteet ovat tulostettavissa omaan käyttöön.  
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla. Arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin: 

 • videotehtävät 
 • joitakin palautettavia kirjallisia tehtäviä  
 • lopputentti 
 • kaksi tai kolme yhteistä tapaamista etänä 
Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty 
Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Hyväksytty-arvosanan saamiseksi kaikki vaaditut tehtävät sekä lopputentti tulee suorittaa hyväksytysti toteutuksen aikataulun mukaisesti.  
Työmäärä toteutustavoittain:
 • itsenäinen opiskelu 38h
 • tehtävät 35h 
 • yhteiset verkkotapaamiset 6h 
 • lopputentti 2h 
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h). 

Espanja 5 (3 op) / Laurea-ammattikorkeakoulu

Ajoitus: 18.9.–14.12.2023
Verkkotapaamiset: Ei verkkotapaamisia

CEFR-taso: Lähtötaso A2.2 > tavoitetaso B1.1 
Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANETin Espanja 1-4 suorittamista tai vastaavaa osaamista espanjan kielessä (taitotaso A2.2). 

Sisältö: Espanja 5 –verkko-opintojaksolla opiskelet espanjaa työelämää varten. Aiheita ovat esimerkiksi oma alasi sekä työ- tai harjoittelupaikan haku espanjankielisestä maasta. Sisältö painottuu liiketalousalaan, mutta se sopii myös muiden alojen opiskelijoille. Opiskelet verkossa aikataulutuksen mukaisesti enimmäkseen itsenäisesti, mutta myös parin kanssa. Toteutuksen aikana voidaan järjestää 1-2 etätapaamista. Rakenteissa käsitellään käsky- ja kieltomuodot (imperatiivi ja subjunktiivin preesens), ehtolauseet sekä tulevaisuuden ilmaiseminen. 
Aihepiirit liittyvät työelämän espanjaan:

 • oma opinala ja tuleva ammatti, työnhaku ja työhaastattelu 
 • yrityksen organisaatiorakenne ja työtehtävät, tavanomaisia työelämään liittyviä tilanteita 

 Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen: 

 • ymmärrät pääasiat ja joitakin yksityiskohtia selkeästä ja lähes normaalitempoisesta yleiskielisestä puheesta tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä  
 • pystyt viestimään, osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan mielipiteitäsi melko vaivattomasti jokapäiväisissä työhön liittyvissä viestintätilanteissa 
 • selviydyt työhön liittyvistä, rutiininomaisista kohtaamisista ja osaat ottaa vuorovaikutuksessaan huomioon kulttuurisiin käytänteisiin liittyviä näkökohtia
 • osaat kertoa ydinkohdat ja myös yksityiskohtia omaan ammattiisi liittyvistä aiheista 
 • osaat käyttää melko laajaa sanastoa ja rakennevalikoimaa sekä joitakin yleisiä fraaseja ja idiomeja 
 • tunnet syvemmin espanjankielisen maailman työkulttuuria ja tapoja. 

Oppimateriaali: Oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.  
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla. Arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin: 

 • kaksi videotehtävää parin kanssa 
 • joitakin palautettavia kirjallisia tehtäviä  
 • lopputentti 

Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty 
Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Hyväksytty-arvosanan saamiseksi vaaditut tehtävät videoineen ja lopputentti tulee suorittaa hyväksytysti toteutuksen aikataulun mukaisesti.  
Työmäärä toteutustavoittain:

 • itsenäinen opiskelu 35-40h 
 • tehtävät 35-40h 
 • paritehtävät 2h 
 • lopputentti 2h 
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h). 

ILMOITTAUDU

Italia 1 (3 op) / XAMK 

Ajoitus: 21.9.–26.10.2023
Verkkotapaamiset: Zoomissa klo 17.30–18.30 torstaisin 21.9., 28.9., 5.10., 12.10. ja 19.10. Tentti 26.10.

CEFR-taso: Lähtötaso 0 > tavoitetaso A1.1 
Esitiedot: Ei edeltäviä italian opintoja. Opintojakso on tarkoitettu vasta-alkajille. 

Sisältö: Opintojaksolla opit kommunikoimaan italiaksi yksinkertaisissa viestintätilanteissa, kuten esimerkiksi itsensä esitteleminen, työstä ja opinnoista puhuminen, ruuan ja juomien tilaaminen sekä asiointi eri kaupoissa. Opintojakso koostuu kolmesta kokonaisuudesta: 

 1. Piacere di conoscerti! > tervehtiminen, itsensä esittäminen: nimi, ikä, asuinpaikka, kansallisuus, kielitaito, opiskelu/työ. 
 2. Il conto, per favore. > asiakkaana kahvilassa ja ravintolassa, kahvilan ja ravintolan sanasto, Italian ruokakulttuuri. 
 3. Acquisti in città. > asiointi eri kaupoissa, esim. ruokakauppa, apteekki, tupakkakauppa; italialaiset myymälätyypit. 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuasi 

 1. tunnet italian kielen perusrakenteet 
 2. tunnet italian kielen ääntämisen peruslainalaisuudet 
 3. ymmärrät ja tuotat lyhyitä lauseita ja tekstejä, jotka kertovat itsestäsi ja elinympäristöstäsi 
 4. osaat kommunikoida yksinkertaisissa, arkielämän tutuissa tilanteissa 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaalit ovat digitaalisella oppimisalustalla ja päämoduulit on laadittu Kivanet/Kivako-hankkeen puitteissa. Materiaalit koostuvat lyhyistä videoista, interaktivisista tehtävistä ja PDF-muodossa olevista tulostettavista materiaaleista.
Opetus ja arviointimenetelmät: Opintojaksolla työskentelet itsenäisesti melko vapaalla tahdilla. Lisäksi suullista kielitaitoa harjoitellaan verkkotapaamisissa kerran viikossa. 
Opiskelijan työkuorma: 1 op =  27 tuntia opiskelijan itsenäistä työtä, yhteensä 3 x 27 = 81t. 
Arviointi: hyväksytty/hylätty 
Opintojakson arviointikriteerit avataan tarkemmin opintojakson alussa. 

ILMOITTAUDU

Italia 2 (3 op) / XAMK 

Ajoitus: 2.11.–14.12.2023
Verkkotapaamiset: Zoomissa klo 17.30–18.30 torstaisin 2.11., 9.11., 16.11., 23.11. ja 30.11. Tentti 14.12.

CEFR-taso: Lähtötaso A1.1 > tavoitetaso A1.2 
Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANET: italia 1 –opintojakson suorittamista tai vastaavia opintoja italian kielessä (CEFR A1). Jos italian opinnoista on kulunut paljon aikaa, tämä opintojakso sopii myös kertaukseen.  

Sisältö: Opintojaksolla jatketaan italian kielen perusrakenteiden ja –sanaston tarkastelua. Opit kertomaan enemmän itsestäsi, perheestäsi, harrastuksistasi ja arkielämästäsi. Lisäksi opit kommunikoimaan sellaisissa viestintätilanteissa, jotka voisivat tulla vastaan, jos vierailet matkailijana Italiassa. 
Opintojakso koostuu kolmesta kokonaisuudesta: 

 1. La mia vita quotidiana > arkielämästä, harrastuksista ja perheestä kertominen. 
 2. Destinazione paradiso > matkustaminen Italiaan: lentokentällä, rautatieasemalla, hotellissa. 
 3. Turisti per caso > matkailijana italialaisessa kaupungissa: tien neuvominen, julkiset kulkuvälineet, nähtävyyksiä. 

 Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuasi:  

 1. tunnet italian kielen perusrakenteet ja osaat käyttää niitä yksinkertaisissa lauseissa sekä suullisessa että kirjallisessa muodossa 
 2. ymmärrät yksinkertaisia, hitaasti lausuttuja kysymyksiä tutuista aiheista kuten perheestä, vapaa-ajasta ja arkielämästä ja osaat vastata kysymyksiin yksinkertaisilla lauseilla 
 3. osaat toimia erilaisissa viestintätilanteissa italiaksi, jotka voivat tulla vastaan vieraillessa Italiassa 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaalit ovat digitaalisella oppimisalustalla ja päämoduulit on laadittu Kivanet/Kivako-hankkeen puitteissa. Materiaalit koostuvat lyhyistä videoista, interaktiivisista tehtävistä ja PDF-muodossa olevista tulostettavista materiaaleista. 
Opetus ja arviointimenetelmät: Opintojaksolla työskentelet itsenäisesti melko vapaalla tahdilla. Lisäksi suullista kielitaitoa harjoitellaan verkkotapaamisissa kerran viikossa. 
Arviointi: hyväksytty/hylätty 
Opintojakson arviointikriteerit avataan tarkemmin opintojakson alussa. 
Opiskelijan työkuorma: 1 op x 27 tuntia opiskelijan itsenäistä työtä, yhteensä 3 x 27 = 81t. 

ILMOITTAUDU

 

Japani 1 (3 op) / Aalto

Ajoitus: 19.9.–26.10.2023
Verkkotapaamiset: tiistaisin ja torstaisin klo 10.1511.45

 • ti 19.9.
 • to 21.9.
 • ti 26.9.
 • to 28.9.
 • ti 3.10.
 • to 5.10.
 • ti 10.10.
 • to 12.10.
 • ti 17.10.
 • to 19.10.
 • ti 24.10.
 • to 26.10.
CEFR-tasoLähtötaso 0 > tavoitetaso A1.1 

EsitiedotEi edeltäviä opintoja 

Sisältö ja osaamistavoitteet:
Osaamistavoitteet:

 • Hallitset kielen perustervehdyksiä ja -ilmauksia 
 • Osaat esittäytyä yksinkertaisesti 
 • Kykenet viittaamaan ympärilläsi oleviin asioihin, laskemaan niitä, kysymään niiden hintaa sekä pyytämään niitä itsellesi 
 • Pystyt kertomaan tekemisistäsi yleisellä tasolla, menneisyydessä ja tulevaisuudessa 
 • Tunnistat ja ymmärrät japanilaisen tapakulttuurin erityispiirteitä ja osaa sovittaa omaa toimintaasi näiden mukaisesti 

Kirjoitusmerkit:

 • Hiraganat 
 • Katakanat 
 • 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 百 千 万 円 日 月 火 水 木 金 土 時 

OppimateriaaliKaikki oppimateriaali digitaalisella oppimisalustalla 
Opetus- ja arviointimenetelmätAktiivisuus oppitunneilla 10 % (osoita olevasi läsnä vastaamalla vuorollasi ja tekemällä kotitehtävät), Moduulien tehtäväpaketit 30 %, Käännöstehtävät 30 %, Lopputentti 30 % (huom. aineistotentti, joten arvostelu on tiukka)
Arvosteluasteikko0–5 
Työmäärä toteutustavoittain

 • Oppitunnit verkossa 25 % 
 • Itsenäinen opiskelu 30 % 
 • Tehtävät 30 % 
 • Lopputentti 15 % 
 • Yhteensä 81 h eli 3 x 27 työtuntia (45 min) 

ILMOITTAUDU

Japani 2 (3 op) / Centria

Ajoitus: 18.9.–1.12.2023
Verkkotapaamiset: Zoomissa, aikataulut tulevat myöhemmin kurssitilaan. Tapaamiset viikoilla: 38, 40, 41, 43, 45, 47. Vk 48 loppukokeen tekeminen. Tapaamiset ovat vapaaehtoisia ja ne nauhoitetaan.

CEFR-taso: Lähtötaso A1.1 > tavoitetaso A1.2 
Esitiedot: Japani 1 tai vastaavat taidot 

Sisältö ja osaamistavoitteet:
Osaamistavoitteet:

 • Osaat kuvailla asioita ja tekemisiä niin menemättömässä ajassa kuin menneessäkin 
 • Pystyt keskustelemaan mieltymyksistä ja taidoista 
 • Kykenet ilmaisemaan halujasi 
 • Osaat kertoa syitä sekä rinnastaa vastakkaisuuksia 
 • Pystyt kysymään ja kertomaan asian sijainnin sekä keskustelemaan paikoista ja sieltä löytyvistä asioista 
 • Tunnistat ja ymmärrät japanilaisen tapakulttuurin erityispiirteitä ja osaa sovittaa omaa toimintaasi näiden mukaisesti 

Kirjoitusmerkit 

 1. 人 子 女 男 生 本 大 小 古 新 好 名 安 高 楽 
 2. 入 出 行 来 見 聞 食 飲 休 会 学 使 書 読 買 
 3. 口 上 下 前 右 左 北 南 東 西 国 山 森 海 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali digitaalisella oppimisalustalla 
Opetus- ja arviointimenetelmät: 

 • Aktiivisuus oppitunneilla 10 % (osoita olevasi läsnä vastaamalla vuorollasi ja tekemällä kotitehtävät)
 • Moduulien tehtäväpaketit 25 % 
 • Käännöslauseet ja näppäimistötehtävä 35 % 
 • Lopputentti 30 % (huom. aineistotentti, joten arvostelu on tiukka) 

Arvosteluasteikko: 0–5 
Työmäärä toteutustavoittain:

 • Online-tunnit 25 % 
 • Itsenäinen opiskelu 30 % 
 • Tehtävät 30 % 
 • Lopputentti 15 % 
 • Yhteensä 81 h eli 3 x 27 työtuntia (45 min)

ILMOITTAUDU 

Korea 1 (3 op) / Turun yliopisto

Ajoitus: 2.10.17.12.2023
Verkkotapaamiset: –

CEFR-taso: Lähtötaso 0 > tavoitetaso A1.1   
Esitiedot: Opiskelijalta ei vaadita aikaisempaa korean osaamista.  

Sisältö: Tervetuloa opiskelemaan BTS:n ja Gangnam stylen kieltä! Tällä verkko-opintojaksolla opit lukemaan, kirjoittamaan ja ääntämään koreaa sekä selviytymään yksinkertaisista arkielämän tilanteista koreaksi. Opintojakso sopii esim. Koreaan opiskelijavaihtoon lähteville ja kaikille maasta ja kielestä kiinnostuneille. Auttavastakin kielitaidosta on Koreassa suuri hyöty, sillä englannin kielellä on yhä vaikea pärjätä esimerkiksi ostoksilla ja taksissa.
Opintojaksolla opit seuraavat asiat: 

 • Hangeul-aakkoset ja ääntäminen  
 • oman nimen kirjoittaminen koreaksi  
 • tervehtiminen ja itsensä esittely 
 • teemapartikkelin, subjektipartikkelin ja paikkaa ilmaisevan partikkelin käyttö 
 • demonstratiivipronominit tämä ja tuo 
 • olla-kopulan käyttö 
 • jossakin on jotakin ja minulla on jotakin-rakenteet 
 • natiivikorealaiset numerot 1-20 
 • laskusanat  
 • sinokorealaiset numerot 1-1,000,000 
 • sanasto: erilaiset esineet ja paikat 
 • kahvilassa, ravintolassa ja vaatekaupassa asiointi  

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen osaat:  

 • lukea ja kirjoittaa hangeul-aakkosia 
 • kirjoittaa hangeul-aakkosia tietokoneen näppäimistöllä 
 • tervehtiä ja esitellä itsesi koreaksi 
 • nimetä esineitä ympärilläsi, kysyä ja kertoa, kenen ne ovat 
 • kertoa, missä jokin sijaitsee 
 • kertoa puhelinnumerosi ja syntymäpäiväsi 
 • asioida kahvilassa 
 • asioida ravintolassa 
 • asioida vaatekaupassa 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali digitaalisella oppimisalustalla  
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opiskelet itsenäisesti videoiden, äänitteiden, tekstien ja erilaisten harjoitusten avulla oppimisalustalla. Teet itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä, joista saat palautteen. Opintojakso sisältää myös pakollisia verkkotapaamisia, joissa harjoitellaan lukemista, ääntämistä ja keskusteluja. 
Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty  
Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan kaikkiin oppimateriaaleihin tutustuminen ja tehtävien tekeminen, kaikkien palautettavien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen aikataulussa, aktiivinen osallistuminen verkkotapaamisiin sekä lopputentin hyväksytty suoritus. 
Työmäärä toteutustavoittain: 

 • itsenäinen opiskelu 55h 
 • tehtävät 18h  
 • yhteiset verkkotapaamiset 6h  
 • lopputentti 2h  
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).  

ILMOITTAUDU

Korea 3 (3 op) / Turun yliopisto

Ajoitus: 9.10.17.12.2023
Verkkotapaamiset: –

CEFR-taso: A1.2   
Esitiedot: Opintojakso vaatii noin puolen vuoden edeltävät opinnot korean kielessä. 

Sisältö: Tervetuloa jatkamaan korean opintoja! Tällä opintojaksolla opit kertomaan taidoistasi ja harrastuksistasi. Opit myös kertomaan tapahtumista futuurissa, käyttämään kohteliasta imperatiivia ja yhdistämään lauseita konjunktioilla. Lisäksi perehdyt kohteliaan puheenparren käyttöön eri tilanteissa.
Opintojaksolla opit seuraavat asiat:

 • liikennevälineet ja tien neuvominen 
 • imperatiivi 
 • futuuri 
 • mennä jonnekin tekemään jotakin -rakenne 
 • lauseita yhdistävän ja-lauseenyhdistäjän käyttö 
 • kohtelias muodollinen tyyli, jota käytetään mm. esitelmissä ja puheissa 
 • puheen kohteena olevaa kunnioittava kohtelias tyyli, jota käytetään esim. puhuttaessa vanhemmista ja isovanhemmista  
 • sanasto: matkailu, liikennevälineet, shoppailu, kehosanat, sairastaminen 

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen osaat:  

 • antaa yksinkertaisia reittiohjeita 
 • kertoa taidoistasi 
 • kertoa, mihin haluat matkustaa ja mitä haluat kohteessa tehdä 
 • tehdä ostoksia erilaisissa ympäristöissä 
 • kertoa terveydentilastasi ja asioida lääkärissä 
 • käyttää kohteliasta muodollista tyyliä oikeissa tilanteissa 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali digitaalisella oppimisalustalla  
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opintojakso on jaettu neljään kahden viikon mittaiseen kokonaisuuteen. Opiskelet itsenäisesti videoiden, äänitteiden, tekstien ja erilaisten harjoitusten avulla oppimisalustalla. Teet itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä, joista saat palautteen. Kunkin kokonaisuuden lopussa on lopputesti. Opintojakso sisältää myös pakollisia verkkotapaamisia, joissa harjoitellaan suullista kielitaitoa. 
Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty  
Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan kaikkiin oppimateriaaleihin tutustuminen ja tehtävien tekeminen, kaikkien palautettavien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen aikataulussa, aktiivinen osallistuminen verkkotapaamisiin sekä jokaisen lopputestin (4 kpl) hyväksytty suoritus.
Työmäärä toteutustavoittain:

 • itsenäinen opiskelu 55h  
 • tehtävät 18h  
 • yhteiset verkkotapaamiset 6h  
 • lopputestit á 30 min, yht. 2h 
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).  

ILMOITTAUDU

Portugali 1 (3 op) / SeAMK

Ajoitus: 18.9.–4.12.2023
Verkkotapaamiset: 18.9., 23.10. ja 27.11.2023 klo 12.1513.00

CEFR-taso: Lähtötaso 0 > tavoitetaso A1.1 
Esitiedot: Opiskelijalta ei vaadita aikaisempaa portugalin osaamista. 

Sisältö: Olá! Tudo bem? Bem-vindo ao curso de português! Tervetuloa Portugali 1 -verkko-opintojaksolle, missä opit tervehtimään, kysymään vointia ja esittelemään itsesi sekä kertomaan opinnoistasi, perheestäsi ja arjestasi. Opit myös tilaamaan ruokia ja juomia kahvilassa. Opintojakso on laadittu Brasilian portugaliksi, mutta välillä esitellään ja käytetään myös Portugalin portugalia. 

 • itsestä, omista opinnoista, perheestä ja arkirutiineista kertominen 
 • kahvilassa asioiminen
 • puhelinkeskustelut, tapaamisista sopiminen
 • vuodenajat, viikonpäivät, kellonajat 
 • ääntäminen
 • aakkoset 
 • substantiivin suku ja luku 
 • määräinen ja epämääräinen artikkeli 
 • persoonapronominit, omistuspronominit 
 • puhuttelumuodot 
 • säännöllisten -ar, -er ja -ir-verbien taivutus preesensissä 
 • olla-verbit ser, estar ja ter  
 • tulevaan tekemiseen viittaava ir + infinitiivi -rakenne 
 • numerot 1–100 
 • kysymyssanoja 
 • tavallisimpia prepositioita ja niiden yhdistyminen artikkeleihin 
 • Brasilian ja Portugalin portugalin eroja 

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen osaat:  

 • kirjoittaa ja ääntää ymmärrettävästi yksittäisiä sanoja ja lyhyitä lauseita  
 • soveltaa portugalin kieliopin keskeisimpiä sääntöjä
 • toimia kohteliaasti tavallisimmassa suullisissa viestintätilanteissa
 • esitellä itsesi sekä kysyä toiselta yksinkertaisia kysymyksiä
 • keskustella arkirutiineista, perheestä ja vapaa-ajan vietosta 
 • asioida kahvilassa 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla ja sen linkkien kautta avautuvissa lähteissä. 
Opetus- ja arviointimenetelmät: Arviointi perustuu lopputenttiin sekä palautettuihin kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin.  
Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Asteikolla hyväksytty/hylätty tai 0–5 järjestävän korkeakoulun päätöksen mukaan. 
Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteissa ja toteutustavoissa esiteltyihin asioihin. Hyväksytty-arvosanan saamiseksi on osallistuttava verkkotapaamisiin sekä suoritettava kaikki vaaditut tehtävät hyväksytysti ja aikataulun mukaisesti. Lisäksi opintojakson lopputentti tulee suorittaa hyväksytysti.  
Työmäärä toteutustavoittain:

 • itsenäinen opiskelu 38 t  
 • tehtävät 35 t  
 • yhteiset verkkotapaamiset 6 t  
 • lopputentti 2 t 
 • Yhteensä 81 t. Yksi opintopiste vastaa 27 t opiskelijan työtä (3 x 27 t = 81 t).  

ILMOITTAUDU

French 1 (3 cr) / Vaasan yliopisto (University of Vaasa)

Timing: 18.9.–4.12.2023
Online meetings: 1 online meeting per week during 12 weeks on Mondays from 14 to 16 (2 p.m. to 4 p.m.)
Dates of the online meetings: 18.9. ; 25.9. ; 2.10. ; 9.10. ; 16.10. ; 23.10. ; 30.10. ; 6.10. ; 13.10. ; 20.10. ; 27.10. ; 4.10.

CEFR-level: Starting level 0, target level A1. 
Prerequisite: Completing the course does not require previous knowledge in French. 

Course contents: You will learn the basics of the French language. You will learn to tell about yourself and how to greet people. You will learn how to ask and show the way. You will learn to conjugate verbs and to form negative sentences. You will learn to express time and the vocabulary related to visiting a coffeeshop. You will also learn the correct intonation of affirmative and interrogative sentences 

 • alphabet and phonetic alphabet   
 • French sounds and their spelling 
 • verbal conjugation 
 • gender of the nouns 
 • pronouns 
 • numbers 0-100 

Learning outcomes: You will be able to 

 • introduce yourself and your family 
 • talk about your studies  
 • discuss hobbies, weather and your plans for the near future   
 • use correct intonation in affirmative and interrogative sentences   
 • apply the most central rules of the French grammar 

Study material: All the materials are available in a digital learning environment. 
Teaching and evaluation methods:You will study independently with the help of texts, recordings, videos and interactive exercises in the learning environment and practice what you have learned in the weekly online meetings.
The evaluation is based on the interactive exercises and assignments and three exams.   
Grading scale and evaluation criteria: Pass/Fail or 0-5 depending on the implementation. The assignments are evaluated with the scale pass/fail.    
Amount of work depending on modes of study:

 • Self-study 30h  
 • Exercises 20h
 • Online meetings 13 x 2h = 26h  
 • Exams 5 h   
 •  81 hours. One credit corresponds to 27 h of student’s work (3 x 27h = 81h).   

ENROL

Ranska 1 (3 op) / Itä-Suomen yliopisto

Ajoitus: 18.9.–11.12.2023
Verkkotapaamiset: maanantaisin klo 16.30–18.00

 • 18.9. 16.30–18.00
 • 25.9. 16.30–18.00
 • 2.10. 16.30–18.00
 • 9.10. 16.30–18.00
 • 16.10. 16.30–18.00
 • 23.10. 16.30–18.00
 • 30.10. 16.30–18.00
 • 6.11. 16.30–18.00
 • 13.11. 16.30–18.00
 • 20.11. 16.30–18.00
 • 27.11. 16.30–18.00
 • 4.12. 16.30–18.00
 • 11.12. 16.30–18.00
CEFR-taso: Lähtötaso 0 – tavoitetaso A.1. 
Esitiedot: Opintojakson suorittaminen ei vaadi aiempia ranskan opintoja. 
 

Sisältö: Opintojaksolla opit ranskan kielen perusasiat. Opit kertomaan itsestäsi ja perheestäsi sekä tervehtimään ranskaksi. Opit kysymään tietä ja neuvomaan reitin. Opit keskustelemaan opinnoistasi ja harrastuksistasi. Opit puhumaan säästä ja asioimaan kahvilassa. 

 • ääntäminen ja kirjoitusasu 
 • verbitaivutus preesensissä 
 • substantiivien suku ja luku 
 • määräinen ja epämääräinen artikkeli 
 • persoona- ja omistuspronominit 
 • puhuttelumuodot 
 • numerot 0-100 
 • kysymyssanoja 

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen osaat 

 • kirjoittaa ja ääntää ymmärrettävästi yksittäisiä sanoja ja lyhyitä lauseita 
 • soveltaa ranskan keskeisimpiä kielioppisääntöjä 
 • esitellä itsesi ja kertoa perheestäsi 
 • kertoa opinnoistasi 
 • keskustella harrastuksista, säästä ja lähitulevaisuuden suunnitelmista 
 • asioida kahvilassa   

Opiskelumateriaali: Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla. 
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opiskelet itsenäisesti tekstien, nauhoitteiden, videoiden ja interaktiivisten harjoitusten avulla oppimisalustalla ja harjoittelet oppimaasi viikoittaisissa verkkotapaamisissa. Arviointi perustuu yhteen tai useampaan kokeeseen sekä palautettuihin kirjallisiin ja suullisiin harjoituksiin.   
Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0-5 toteutuksen mukaan. Harjoitukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Työmäärä toteutustavoittain: 

 • itsenäinen opiskelu 30h  
 • tehtävät 20h  
 • verkkotapaamiset 13 x 2h = 26h  
 • Välikokeet 5 h   
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).  

ILMOITTAUDU

Ranska 2 (3 op) / Itä-Suomen yliopisto

Ajoitus: 22.9.–8.12.2023
Verkkotapaamiset: perjantaisin klo 10.00–12.00

 • 22.9. 10.00–12.00
 • 29.9. 10.00–12.00
 • 6.10. 10.00–12.00
 • 13.10. 10.00–12.00
 • 20.10. 10.00–12.00
 • 27.10. 10.00–12.00
 • 3.11. 10.00–12.00
 • 10.11. 10.00–12.00
 • 17.11. 10.00–12.00
 • 24.11. 10.00–12.00
 • 1.12. 10.00–12.00
 • 8.12. 10.00–12.00
CEFR-taso: A1.1. – A1.2. 
Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANETin Ranska 1 suorittamista tai vastaavaa osaamista ranskan kielessä (taitotaso A1.1.). 
 

Sisältö: Opintojaksolla opitaan lisää ranskan kielen ääntämistä, perusrakenteita ja -sanastoa sekä vahvistetaan kuullun ymmärtämistä ja puheen tuottamista tavallisimmissa viestintätilanteissa. Opintojaksolla tutustutaan myös ranskalaiseen kulttuuriin ja tapoihin. 

 • ajanilmaukset ja suuret lukusanat 
 • refleksiiviverbit 
 • aikamuotojen muodostus ja käyttö: lähifutuuri (aller + infinitiivi), kestopreesens (être en train de + infinitiivi), lähimenneisyys (venir de + infinitiivi), menneen ajan aikamuodon passé composé 
 • partitiivi ja määränilmaukset 
 • adjektiivit  
 • modaalisten apuverbien vouloir, pouvoir, devoir ja savoir taivutus ja käyttö 
 • avoir besoin de – rakenne 
 • kysymysten muodostaminen 

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen osaat mm:  

 • kertoa tavallisesta päivästäsi sekä menneistä ja tulevista tapahtumista 
  kirjoittaa lyhyitä viestejä
  asioida kahvilassa ja ravintolassa
  kuvailla henkilöitä ja heidän vaatetustaan
  selvittää pieniä ongelmatilanteita ja esittää kysymyksiä
  kertoa, mitä tarvitset 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.  
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opiskelet itsenäisesti tekstien, nauhoitteiden, videoiden ja interaktiivisten harjoitusten avulla oppimisalustalla ja harjoittelet oppimaasi viikoittaisissa verkkotapaamisissa. Arviointi perustuu yhteen tai useampaan kokeeseen sekä palautettuihin kirjallisiin ja suullisiin harjoituksiin.    
Arviointiasteikko ja arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0-5 toteutuksen mukaan. Harjoitukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.     
Työmäärä toteutustavoittain:

 • itsenäinen opiskelu 29 h
 • tehtävät 28 h  
 • yhteiset verkkotapaamiset 20 h 
 • Tentit 3 kpl 4 h  
 • Yhteensä 81 h. Yksi opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä (3 x 27 h = 81 h).  

Ranska 3 (3 op) / Metropolia

Ajoitus: 20.9.–29.11.2023
Verkkotapaamiset: klo 16.00–17.30 seuraavina päivinä

 • ke 20.9.
 • ke 4.10.
 • ke 11.10.
 • ke 25.10.
 • ke 1.11.
 • ke 15.11.
 • ke 29.11.

CEFR-taso: Lähtötaso A1.2 > tavoitetaso A2.1 
Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANETin Ranska 1-2 suorittamista tai vastaavaa osaamista ranskan kielessä (taitotaso A1.2).  

Sisältö ja osaamistavoitteet: Kivanet Ranska 3 -opintojaksolla opit taitoja, joita tarvitset, jos suunnittelet vaihto-opiskelua ranskankielisessä maassa. Opintojakson suoritettuasi osaat korkeakouluopintoihin liittyvää sanastoa, hankkia tietoa ja puhua opiskeluun liittyvistä käytännön asioista sekä hankkia opintoihin ja vapaa-aikaan liittyvää tietoa eri palveluista ranskankielisiltä verkkosivuilta. 

 • esittäytyminen ja itsestä kertominen ranskaksi 
 • vaihto-opiskelumahdollisuuksiin liittyvien kysymysten esittäminen ohjaajalle   
 • tiedon etsiminen ranskankielisiltä verkkosivuilta 
 • opiskeluun liittyvän tiedon hankkiminen tutor-tapaamisessa vaihto-opiskelun alussa 
 • pankkitilin avaamiseen liittyvät käytänteet Ranskassa 
 • kulttuuri ja vapaa-ajanvietto 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla. 
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opiskelet enimmäkseen itsenäisesti tekstien, nauhoitteiden, videoiden ja interaktiivisten harjoitusten avulla oppimisalustalla ja harjoittelet oppimaasi viikoittaisissa verkkotapaamisissa. 
Arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin:  

 • interaktiiviset tehtävät oppimisalustalla  
 • osallistuminen verkkotapaamisiin
 • joitakin palautettavia kirjallisia ja suullisia tehtäviä   
 • suullinen lopputehtävä ja lopputentti  

Arviointiasteikko ja arviointikriteerit: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.  Loppuarvosana koostuu suullisesta lopputehtävästä ja kirjallisesta lopputentistä  (50%/50%).  
Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Hyväksytty-arvosanan saamiseksi vaaditut tehtävät, suullinen lopputehtävä ja lopputentti tulee suorittaa hyväksytysti toteutuksen aikataulun mukaisesti sekä sinun tulee osallistua verkkotapaamisiin ennalta ilmoitetun aikataulun mukaan.  
Työmäärä toteutustavoittain:

 • itsenäinen opiskelu 35h  
 • tehtävät 24h  
 • verkkotapaamiset 9 x 2h = 18h  
 • suullinen lopputehtävä 2h 
 • lopputentti 2h   
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).   

ILMOITTAUDU

Ranskan ääntämiskurssi (3 op) / Itä-Suomen yliopisto

Ajoitus: 18.9.–13.12.2023
Verkkotapaamiset: ei aikataulutettua opetusta

CEFR-taso: Lähtötaso A1-A2 > tavoitetaso A1-A2. 
Esitiedot: Kurssin suorittaminen ei välttämättä vaadi aiempia ranskan opintoja, mutta eniten opintojaksosta hyödyt, jos olet opiskellut ranskaa vähintään alkeisopintojakson verran. 

Sisältö: Ranskan ääntämisen opintojaksolla opit keskeisimmät oikeinkirjoituksen ja ääntämisen väliset vastaavuudet sekä tuottamaan ranskan kielen äänteet. Opit kysymys- ja väitelauseen intonaation, oikean painotuksen ja puherytmin sekä keskeisimmät sidontaa koskevat säännöt. 

 • aakkoset ja foneettiset aakkoset 
 • ranskan äänteet ja oikeinkirjoitus 
 • sana- ja lausepaino 
 • verbien aikamuotojen ääntäminen 
 • sidonta 
 • intonaatio 
 • lukusanojen ääntäminen 

Osaamistavoitteet: Osaat 

 • tuottaa ranskan äänteet 
 • oikeinkirjoituksen ja ääntämisen väliset vastaavuudet 
 • kysymys- ja väitelauseen intonaation 
 • keskeisimmät sidontaa koskevat säännöt ja soveltaa niitä 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla. 
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opiskelet itsenäisesti opintojakson Moodle-alustalla olevien tekstien, äänitteiden, videoiden sekä interaktiivisten tehtävien avulla ja lähetät opettajalle arvioitavaksi kolme ääntämistehtävää. 
Arviointi perustuu interaktiivisiin tehtäviin ja opettajalle palautettaviin ääntämistehtäviin. 
Arviointiasteikko ja arviointikriteerit: Hyväksytty/Hylätty 
Hyväksytty-arvosanan saamiseksi kaikkien oppimisalustalla olevien tehtävien tulee olla hyväksytysti suoritettuina viimeistään opintojakson päättymiseen mennessä. Kussakin interaktiivisessa tehtävässä alin hyväksytty arvosana on 1 = 65 % tehtävän maksimipisteistä. Opettajalle palautettavat ääntämistehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.  
Työmäärä toteutustavoittain:

 • itsenäinen opiskelu ja ääntämisen harjoittelu 48 t  
 • interaktiiviset tehtävät 30 t  
 • opettajalle palautettavat tehtävät 3 t  
 • Yhteensä 81 t. Yksi opintopiste vastaa 27 t opiskelijan työtä (3 x 27 t = 81 t). 

Kv- ja EU-oikeuden ranskaa (3 op) / Helsingin yliopisto

Ajoitus: 21.9.–14.12.2023
Verkkotapaamiset: Zoomissa torstaisin klo 16.00–17.00

 • To 21.9.
 • To 5.10.
 • To 19.10.
 • To 2.11.
 • To 16.11.
 • To 30.11.
 • To 14.12.
CEFR-taso: Lähtötaso B1.1 > tavoitetaso B1.2 
Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANETin Ranska 1-5 suorittamista tai vastaavaa osaamista ranskan kielessä (taitotaso B1.1). 
 

Sisältö: Kansainvälisen ja EU-oikeuden ranskaa -opintojakso tutustuttaa sinut Suomen ja Ranskan oikeusjärjestelmiin ja niiden toimijoihin, EU:n toimielimiin ja tuomioistuimiin, Eurooppa-oikeuteen ja kansainväliseen oikeuteen ranskaksi.  

 • Suomen ja Ranskan oikeusjärjestelmä ja niiden toimijat 
 • Euroopan unionin toimielimet, Euroopan unionin tuomioistuimet
 • Eurooppaoikeus, Kansainvälinen oikeus  

Osaamistavoitteet:

 • osaat keskeisen opintojakson aihepiireihin liittyvän sanaston ranskaksi 
 • ymmärrät opintojakson aihepiireihin liittyviä esitelmiä 
 • osaat vertailla Suomen ja Ranskan oikeusjärjestelmiä 
 • osaat ilmaista perustellun mielipiteesi 
 • osaat etsiä tietoa Unionin tuomioistuinten verkkosivuilta 
 • osaat tiivistää ja esittää EU:n tuomioistuimessa käsitellyn jutun 
 • tunnet keskeisimmät kansainvälisen oikeuden toimijat ja niiden tehtävät 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla. 
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opintojaksolla keskitytään alan terminologian opiskeluun sekä tekstin ja kuullun ymmärtämiseen autenttisten tekstien ja videoiden avulla. Tehtävien apukielenä on suomi. Työskentelet enimmäkseen itsenäisesti opintojakson Moodle-alustalla verkossa, lisäksi opintojaksolla on joka toinen viikko yhteisiä Zoom-tapaamisia.  
Arviointi perustuu oppimisalustalla oleviin itseopiskelutehtäviin, opettajalle lähetettäviin kirjallisiin tehtäviin sekä keskusteluihin osallistumiseen Zoom-tapaamisissa. 
Arviointiasteikko ja arviointikriteerit: Hyväksytty/Hylätty 
Hyväksytty-arvosanan saamiseksi oppimisalustalla olevat interaktiiviset tehtävät sekä opettajalle palautettavat tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen opintojakson päättymistä. Vähintään puolelle Zoom-tapaamisista on osallistuttava tai palautettava niitä korvaavat tehtävät. 
Työmäärä toteutustavoittain:

 • itsenäinen opiskelu 38 t  
 • tehtävät 36 t  
 • yhteiset verkkotapaamiset 7 t  
 • Yhteensä 81 t. Yksi opintopiste vastaa 27 t opiskelijan työtä (3 x 27 t = 81 t).  

ILMOITTAUDU

German 1 (3 cr) / Savonia 

Timing: 18.9.–17.12.2023
Online meetings: 

 • 2.10.2023 18:00-19:30
 • 6.11.2023 18:00-19:30
 • 4.12.2023 18:00-19:30

CEFR level: Starting level 0, target level A1.   
Prerequisite: Completing the course does not require previous knowledge in German.  

Course contents: In German 1 course, the students will learn the basics of the German language. They will learn how to pronounce German and how to use some greetings and introduce people to each other. They will learn how to communicate in simple everyday situations.  
The course has three modules: 

 • Getting to know each other / Kennenlernen 
 • In the student cafeteria / In der Mensa 
 • Studies/ Studium 

Vocabulary: numbers, greetings, time, week days, months, seasons, food and drink, study 
Grammar topics: verb conjugation in present tense, personal pronouns, question words, words with der, die and das articles, the use of definite and indefinite articles, nominative and accusative cases, asking questions, word order in questions and main clause  

Learning outcomes: Student will be   

 • able to communicate in various everyday situations. 
 • able to write simple messages. 
 • familiar with culture and everyday life in German-speaking Europe.
 • able to talk about their country in German. 

Study material: All the materials are available in a digital learning environment.  
Teaching and evaluation methods: The course assessment consists of: 

 • actively completed assignments, 
 • active participation in the webinars, 
 • assignments returned and passed. 

The total course grade takes into account the final assignment points and the points of the module based returned assignments. 
For the lowest grade you need at least 50 % of the points, for grade 3 the limit is to get at least 70% of the points, and for grade 5 you need at least 90% of the points.  

Grading scale and evaluation criteria: Pass/Fail or 0-5 depending on the implementation. Amount of work depending on modes of study. 
81 hours. One credit corresponds to 27 h of student’s work.   

ENROL

Saksa 1 (3 op) / HAMK

Ajoitus: 25.9.–16.12.2023
Verkkotapaamiset: Zoomissa keskiviikkoisin klo 8:30–9:30

CEFR-taso: Lähtötaso 0 > tavoitetaso A1.1 
Esitiedot: Opintojaksolla ei edellytetä esitietoja.  

Sisältö: Saksa 1 opintojaksolla opiskelija oppii saksan ääntämisen perusteet ja oppii käyttämään tavallisimpia tervehdyksiä, esittäytymään ja esittelemään henkilöitä toisilleen saksaksi. Hän oppii toimimaan arkitilanteissa, joissa tilataan ruokaa ja juomaa ja puhutaan opinnoista. 
Opintojakso koostuu kolmesta yhden opintopisteen moduulista:  

 • Tutustuminen / Kennenlernen 
 • Opiskelijaravintolassa / In der Mensa 
 • Opinnot / Studium 
Sanastoteemat: lukusanoja, tervehdyksiä, kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, ruoka- ja juomasanastoa, opiskelusanastoa 
Rakenneteemat: verbin taivutusta preesensissä, persoonapronomineja, kysymyssanoja, der-, die- ja das-sukuisia sanoja, epämääräisen ja määräisen artikkelin käyttö, sijamuotojen nominatiivi ja akkusatiivi käyttö, kysymysten esittäminen, kysymyslauseen sanajärjestys, päälauseen sanajärjestys 
 
Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen opiskelija:  
 • osaa saksan ääntämisen perusteet 
 • osaa tavallisimmat tervehdykset, esittäytyä ja esitellä henkilöitä toisilleen.  
 • osaa tilata ja ostaa ruokaa. 
 • osaa ilmaista mistä pitää ja mitä haluaisi. 
 • osaa esittää kysymyksiä arkeen ja opintoihin liittyvistä asioista. 
 • osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä arkielämän ja opiskelun tarpeita varten. 
 • tutustuu saksankielisen Euroopan kulttuuriin ja arkielämään.  
 • osaa toimia luontevasti tavallisimmissa tilanteissa, joissa kulttuurieroilla on merkitystä.  
 • osaa kertoa Suomesta saksaksi. 

Oppimateriaali: Oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.   
Opetus- ja arviointimenetelmät: Harjoitustehtävät digitaalisella alustalla.  
Opintojakson suoritus koostuu: 

 • aktiivisesti suoritetuista harjoituksista
 • aktiivisesta osallistumisesta webinaareihin 
 • hyväksytysti suoritetuista palautettavista tehtävistä 
Lopputehtävän arvioinnissa pääpaino on opituissa rakenteissa ja sanoissa, mutta myös kielen oikeanlaisessa tilannekäytössä ja kulttuurintuntemuksessa. 
Opintojakson kokonaisarvosanassa huomioidaan lopputehtävien pisteiden lisäksi myös moduulikohtaisten palautettavien tehtävien pisteet. 
Alimpaan arvosanaan tarvitaan vähintään 50 % pisteistä, arvosanan 3 alaraja on 70 % pisteistä ja arvosanan 5 alaraja on 90 % pisteistä.  
 
 Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Opintojaksosuoritus arvostellaan asteikolla 0 – 5 
Työmäärä toteutustavoittain: 81 h itsenäistä opiskelua; sis. tehtävät ja moduulitentit
Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).  
ILMOITTAUDU

Saksa 2 (3 op) / Vaasan yliopisto

Ajoitus: 26.9.–12.12.2023
Verkkotapaamiset: klo 10:15–11:45 tiistaisin ja maanantaisin seuraavina ajankohtina:

 • ti 26.9. klo 10:15–11:45
 • ti 3.10. klo 10:15–11:45
 • ti 10.10. klo 10:15–11:45
 • ti 17.10. klo 10:15–11:45
 • ti 24.10. klo 10:15–11:45
 • ma 6.11. klo klo 10:15–11:45
 • ma 13.11. klo 10:15–11:45
 • ma 20.11. klo 10:15–11:45
 • ma 27.11. klo 10:15–11:45
 • ma 4.12. suullinen tentti – pakollinen kaikille
 • Kirjallinen tentti auki Moodlessa 4.12.-12.12.

CEFR-tasoLähtötaso A.1.1 > tavoitetaso A1.2  
EsitiedotOpintojakso edellyttää KiVANETin Saksa 1 opintojakson suorittamista tai vastaavaa osaamista saksan kielessä (taitotaso A1.1).  

SisältöSaksa 2 –verkko-opintojaksolla opiskelija oppii käyttämään saksaa arkitilanteissa, matkustustilanteissa, onnitellakseen jotakuta ja asiakaspalvelutilanteissa. Opintojakso koostuu kolmesta yhden opintopisteen moduulista.  
Sanastoteemat: perhe, vapaa-aika, asuminen, small talk, harrastukset. majoittuminen, matkaliput, tienneuvonta, nähtävyydet, sää, kauppa, ravintola, konserttiliput. 
Rakenneteemat: vahvat verbit, possessiivipronominit, genetiivi, sivulauseet (dass, weil, wenn), modaaliverbit, eriävät yhdysverbit, substantiivin datiivi  + prepositiot, man-pronomini, persoonapronominien datiivimuodot,  perfekti (sein + haben), imperfekti haben ja sein 

OsaamistavoitteetTämän opintojakson jälkeen opiskelija:   

 • osaa käyttää kielen perusrakenteita ja perussanastoa 
 • osaa viestiä yksinkertaisissa tilanteissa 
 • osaa kirjoittaa yksinkertaisia ohjattuja viestejä 
 • tunnistaa kielialueen kulttuuria ja erityispiirteitä. 

OppimateriaaliOppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.  
Opetus- ja arviointimenetelmätOpetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla. Opintojakson arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin:  

 • Arviointi Hylätty/ 1 – 5 
 • Kirjallinen tentti, painoarvo 40 % 
 • Suullinen tentti, painoarvo 40 % 
 • Moduulitesti,  painoarvo 20 % 

Opintojakso on hyväksytysti suoritettu, kun sekä kirjallinen ja suullinen tentti että moduulitestit ovat hyväksytysti suoritettu. 
Moduulitestit ovat hyväksytysti suoritettu, kun vähintään 50 % on oikein. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan lisäksi, että kaikki Moodlessa olevat tehtävät ovat suoritettu. 
Osallistuminen verkkoluennoille on vapaaehtoista, mutta jokaisesta osallistumiskerrasta saa yhden pisteen suulliseen tenttiin. 
Arvosteluasteikko ja arviointikriteeritOpintojaksosuoritus arvostellaan asteikolla 0-5    
Työmäärä toteutustavoittain

 • itsenäinen opiskelu + tehtävät 81 h 
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).
ILMOITTAUDU

Saksa 3 (3 op) / SeAMK

Ajoitus: 18.9.–3.12.2023
Verkkotapaamiset: klo 9:00–10:00 perjantaisin 29.9., 27.10., 10.11. ja 1.12. Lopputentti 3.12. klo 8:00–18:00

CEFR-taso: Lähtötaso A1.2 > tavoitetaso A2 
Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANETin Saksa 1-2 suorittamista tai vastaavaa osaamista saksan kielessä. Opiskelija on saavuttanut taitotason A1.2 aikaisemmissa opinnoissaan.  
 

Sisältö: Saksa 3 –verkko-opintojaksolla opiskelija syventää saksan kielen taitojaan. Teemana opintojaksolla ovat opinnot, opiskelija-arkeen liittyvät tilanteet, erilaiset asiakaspalvelutilanteet sekä lääkärissä  ja apteekissa käynti. 
Opintojakso koostuu kolmesta yhden opintopisteen moduulista:  

 • Das Studium / Opinnot 
 • Der Alltag / Arkipäivän tilanteet 
 • Beim Arzt / Lääkärissä 
Sanastoteemat: Opiskelu, asiakaspalvelu, lääkäri- ja apteekkitilanteet, hyvinvointi 
Rakenneteemat: Perfektin kertaus, vaihtoprepositiot ja imperatiivi, päivämäärät ja järjestysluvut, adjektiivien vertailu, modaaliverbien imperfekti, suomen konditionaalin vastineita, sollen-verbin käyttö, refleksiiviverbit, adjektiivin taivutus alustavasti 
 

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen opiskelija:  

 • Osaa kertoa opinnoistaan ja asumisestaan. 
 • osaa toimia arkipäivän tilanteissa (esim. ostoksilla, lippuautomaatilla, ravintolassa, postissa, itsepalvelupesulassa, leipomossa, kampaajalla/parturissa ja apteekissa asiointi). 
 • osaa sopia tapaamisesta. 
 • osaa tehdä ajanvarauksen lääkärille ja viestiä vastaanotolla. 
 • osaa käyttää maantieteellisiä nimiä saksan kielellä. 
 • osaa vertailla adjektiiveja ja adverbeja, käyttää imperatiivia ja refleksiiviverbejä, osaa suomen konditionaalin vastineet saksassa ja on tutustunut vaihtoprepositioihin. 
Oppimateriaali: Oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.   
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla.  
Kussakin moduulissa on 1-2 moduulitestiä. Opintojakson päätteeksi on loppukoe. 
Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Opintojaksosuoritus arvostellaan asteikolla 0-5 
Opintojakson harjoitukset/ harjoitustentit täytyy suorittaa hyväksytysti. Harjoituksissa hyväksymisraja on 50 %. 
Moduulikohtaisissa tenteissä arviointi on 0-3 p. Näistä saadut pisteet lasketaan osaksi lopputentin arviointia eli maksimissaan opiskelija voi moduulikohtaisilla tenteillä kerätä kokeeseen jo 5 x 3 = 15 pistettä. 
Lopputentissä alimpaan hyväksyttyyn arvosanaan tarvitaan vähintään 50 % pisteistä, arvosanan 3 alaraja on 70 % pisteistä ja arvosanan 5 alaraja on 90 % pisteistä. 
Työmäärä toteutustavoittain: Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).   

 

ILMOITTAUDU

Saksa 4 (3 op) / SeAMK

Ajoitus: 22.9.–8.12.2023
Verkkotapaamiset: perjantaisin 22.9., 13.10., 10.11., 1.12.2023, klo 13:0015:00
Lopputentti: 3.12.2023 klo 8.0018.00 

CEFR-taso: Lähtötaso A2.1 > tavoitetaso A2.2 
Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANETin Saksa 1-3 suorittamista tai vastaavaa osaamista saksan kielessä (taitotaso A2.1).  

Sisältö: Saksa 4 –verkko-opintojakso tarjoaa opiskelijalle valmiuksia, joita hän tarvitsee hakeutuessaan vaihtoon saksankieliseen maahan, hakiessaan työtä saksaksi tai toimiessaan saksankielisten asiakkaiden kanssa. 
Opintojakso koostuu kolmesta yhden opintopisteen moduulista: 

 • Deutschland: Saksa 
 • Österreich: Itävalta 
 • Schweiz: Sveitsi 

Sanastoteemat: lyhyet viestit, auton vuokraus, harrastukset, festarit, juhlapyhät ja maantuntemus. 
Rakenneteemat: konjunktiot, sivulauseet, johdanto relatiivilauseisiin, epäsuorat kysymyslauseet, genetiivi, demonstratiivipronominit, passiivin preesens,   infinitiivirakenteet ja pronominaaliadverbit   

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen opiskelija:  

 • osaa kirjoittaa sähköpostiviestin yöpymispaikkaan ja neuvotella yöpymisen ehdoista 
 • löytää itselleen vuokra-auton valikoimasta ja osaa hoitaa autonvuokrauksen netissä ja paikan päällä. 
 • osaa täydentää aiheeseen liittyviä yksinkertaisia lomakkeita.  
 • osaa kertoa omista harrastuksistaan ja mielenkiinnon kohteistaan sekä ymmärtää muiden harrastusten ja vapaa-ajantoimintojen nimityksiä  
 • löytää tarpeellista tietoa saksankielisiltä festareiden nettisivuilta ja osaa ostaa liput festareille netistä.   
 • ymmärtää paremmin saksankielisiä kulttuureja, ja tunnistaa eroja saksankielisien maiden välillä  

Oppimateriaali: Oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.   
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla.  
Opintojakson arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin: 

 • palautettaviin kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin   
 • hyväksytysti suoritettuihin Moodle-harjoituksiin (min. 50%)
 • kirjallisiin ja suullisiin moduulitesteihin sekä lopputenttiin  

Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Opintojaksosuoritus arvostellaan asteikolla 0-5    
Työmäärä toteutustavoittain: 

 • itsenäinen opiskelu + tehtävät 74-75 h  
 • yhteiset verkkotapaamiset 3-4 h 
 • lopputentti 2 h 
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).  
ILMOITTAUDU

Saksa 5 (3 op) / Itä-Suomen yliopisto

Ajoitus: 18.9.–26.11.2023
Verkkotapaamiset: seuraavina ajankohtina:

 • ke 27.9. 13.00–14.00
 • pe 6.10. 11.00–12.00
 • ke 25.10. 13.00–14.00
 • ke 1.11. 13.00–14.00
 • ke 15.11. 13.00–14.00

CEFR-taso: Lähtötaso A2.2 > tavoitetaso B1.1  
Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANETin Saksa 1-4 suorittamista tai vastaavaa osaamista saksan kielessä (taitotaso A2.2).  

 

Sisältö: Saksa 5 –verkko-opintojakso tarjoaa opiskelijalle valmiuksia, joita hän tarvitsee vaihdossa opiskellessaan saksankielisessä maassa tai hakiessaan työharjoittelupaikkaa. Opintojaksolla opiskelija oppii myös hallitsemaan arjen erilaisia tilanteita kohdekielellä. 
Opintojakso koostuu kolmesta yhden opintopisteen moduulista:  

 • Studium: Opiskelu
 • Alltagssituationen: Arjen tilanteita 
 • Praktikum: Työharjoittelu 

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen opiskelija:   

 • tuntee käytänteitä, jotka liittyvät opiskelijavaihtoon. 
 • osaa etsiä tietoa oman alan opinnoista saksankielisten maiden vaihtokohteissa.  
 • osaa myös kertoa omasta tulevasta tai kuvitteellisesta opiskelijavaihdosta sekä suullisesti että kirjallisesti.  
 • osaa myös käyttää epäsuoria kysymyslauseita, konditionaalia, infinitiivirakenteita ja futuuria. 
 • osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti asunnon vuokraamiseen liittyvissä asioissa/tilanteissa. 
 • ymmärtää asumiseen liittyviä ohjeita. 
 • osaa kommunikoida melko spontaanisti esim. kutsuilla ja osaa kertoa mielipiteen tutuista asioista. 
 • Ymmärtää kierrätykseen liittyviä asioita ja osaa kertoa aiheesta. 
 • on saanut valmiuksia hakea harjoittelupaikkaa saksankielisessä maassa ja hallitsee aihepiirin sanastoa.  
 • osaa laatia luettelomaisen CV:n ja kertoa pääasioita työkokemuksestaan sekä vahvuuksistaan työntekijänä ja tuntee hakukirjeen pääpiirteet.  
 • osaa etsiä oman alan harjoittelupaikkoja Saksassa ja esitellä omat mielenkiinnon kohteet.  
 • tunnistaa työkulttuurien eroja.   
 • osaa käyttää imperfektiä ja vahvistaa perfektin osaamista.   

Oppimateriaali: Oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.   
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla. Opintojakson arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin:  

 • palautettaviin kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin   
 • moduulitentteihin  

Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Opintojaksosuoritus arvostellaan asteikolla 0-5    
Työmäärä toteutustavoittain: 

 • itsenäinen opiskelu + pari- ja muut tehtävät  noin 69 h 
 • yhteiset verkkotapaamiset noin 9 h 
 • moduulitentit 3 h  
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).  
ILMOITTAUDU

Saksa 7 (3 op) / Tampereen yliopisto

Ajoitus: 29.9.–8.12.2023
Verkkotapaamiset: Zoom-tapaamisia joka viikko maanantaisin klo 9.0010.00

CEFR-taso: Lähtötaso B2.1 > tavoitetaso B2.2  
Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANETin Saksa 1-6 suorittamista tai vastaavaa osaamista saksan kielessä (taitotaso B2.1).  

Sisältö: Saksa 7 –verkko-opintojakso tarjoaa opiskelijalle valmiuksia, joita hän tarvitsee hakeutuessaan vaihtoon saksankieliseen maahan, hakiessaan työtä saksaksi tai toimiessaan saksankielisissä työhön liittyvissä asiayhteyksissä.
Opintojakso koostuu kolmesta moduulista:  

 • Studieren auf Deutsch: korkeakoulujärjestelmä, opiskelukulttuuri sekä työmenetelmät ja -taidot
 • Erfolgreich bewerben: työnhaku saksaksi 
 • Deutsch in mehrsprachigen Arbeitskontexten: saksa monikielisissä työhön liittyvissä asiayhteyksissä 

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen opiskelija:   

 • on tutustunut saksalaisen korkeakoulujärjestelmän tärkeimpiin aspekteihin 
 • pystyy reflektoimaan perusteellisesti Saksan ja Suomen välisiä kulttuurieroja sekä koulutusjärjestelmien eroavaisuuksia 
 • osaa käyttää sopivia strategioita tekstin ymmärtämiseen 
 • osaa käyttää opiskelun aihepiiriin sopivaa sanastoa ja tunnistaa tilanteita, jotka ovat keskeisiä opiskelun kannalta 
 • on saanut valmiuksia etsiä työpaikkaa saksankieliseltä alueelta 
 • osaa tuottaa työnhakudokumentteja (Lebenslauf) ja käydä työhaastattelun suullisesti sekä hakijan että haastattelijan roolissa 
 • osaa kuvata sekä kirjallisesti että suullisesti omaa työvalmiutta 
 • on saanut valmiuksia toimia kansainvälisissä työkonteksteissa ja tiimeissä tilanteissa, jotka vaativat monikielisyystaitoja
 • osaa toimia kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla 

Oppimateriaali: Oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.   
Opetus- ja arviointimenetelmät: Opetus ja harjoitustehtävät ovat digitaalisella alustalla.  
Opintojakson arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin:  

 • videointeihin, äänityksiin ja esitelmiin 
 • palautettaviin kirjallisiin tehtäviin   
 • hyväksytysti suoritettuihin Moodle-harjoituksiin (läpäisy min. 50%)  

Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Opintojaksosuoritus arvostellaan asteikolla 0-5   
Työmäärä toteutustavoittain: 

 • itsenäinen opiskelu + tehtävät  74 h  
 • yhteiset verkkotapaamiset  5 h  
 • kirjallinen ja suullinen tentti 2 h 
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).  

ILMOITTAUDU

Venäjä 1 (3 op) / Savonia-AMK

Ajoitus: 25.9.–10.12.2023
Verkkotapaamiset: ei verkkotapaamisia

CEFR-taso: Lähtötaso 0 > tavoitetaso A1.2 
Esitiedot: Opiskelijalta ei vaadita aiempaa venäjän osaamista. 

Sisältö ja osaamistavoitteet: Tällä opintojaksolla aloitat venäjän opiskelun aivan alkeista eli aakkosista. Venäjän kyrilliset kirjaimet tulevat tutuiksi monipuolisten harjoitusten ja äänitteiden avulla. Tämän lisäksi opit: 

 • tervehtimään ja esittäytymään  
 • kysymään ja kertomaan kuulumisia 
 • kertomaan itsestäsi ja perheestäsi 
 • asioimaan kahvilassa 
 • ymmärtämään venäläistä nimijärjestelmää 
 • käymään yksinkertaisia puhelinkeskusteluja 
 • ajanilmauksista kellonajat ja viikonpäivät 
 • lukusanat 0-100 

Rakenteista opit:  

 • persoona- ja omistuspronominit 
 • sijamuodoista prepositionaalin 
 • verbien preesenstaivutuksen  

Tämän opintojakson jälkeen osaat: 

 • venäjän ääntämisen perusteet 
 • puhua ja kirjoittaa sanoja sekä yksinkertaisia lauseita 
 • selviytyä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla. 
Opetus- ja arviointimenetelmät: Harjoittelet itsenäisesti tekstien, äänitteiden ja interaktiivisten harjoitusten avulla oppimisalustalla. Opintojakso voi sisältää toteutuksesta riippuen vapaaehtoisia verkko-oppitunteja.  
Arvioinnin perustana ovat:  

 • palautettavat suulliset ja kirjalliset tehtävät 40 %  
 • tentit 60 % 

Arviointiasteikko ja arviointikriteerit: Arviointi tehdään oppilaitoskohtaisesti asteikolla 0-5 tai hyväksytty/hylätty. 
Työmäärä toteutustavoittain: 

 • itsenäinen opiskelu 99 h   
 • palautettavat tehtävät 20 h   
 • yhteiset verkkotapaamiset tai vastaavasti asioiden opiskelu itsenäisesti 10 h   
 • tentit 6 h  
 • Yhteensä 135 h. Yksi opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä (5 x 27 h = 135 h).  

ILMOITTAUDU

Venäjä 3 (3 op) / LAB-ammattikorkeakoulu

Ajoitus: 18.9.–19.10.2023
Verkkotapaamiset: Zoomissa maanantaisin ja torstaisin klo 8.30–10.00

CEFR-taso: Lähtötaso A1.3 > tavoitetaso A2.1 
Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANETin Venäjä 1-2 suorittamista tai vastaavaa osaamista venäjän kielessä (taitotaso A1.3). 

Sisältö: Venäjä 3 -opintojaksolla jatkat toimivan venäjän kielen taidon hankkimista ja venäläiseen kulttuuriin tutustumista.  
Tällä opintojaksolla opit: 

 • kuvailemaan lomakohdetta 
 • kertomaan työmatkasta 
 • kysymään tietä 
 • laatimaan matkaraportin  
 • käymään puhelinkeskusteluja 
 • sähköpostiviestinnän perusilmaukset 

Rakenteet:

 • liikeverbit 
 • mennyt ja tuleva aikamuoto 
 • akkusatiivi, genetiivi ja instrumentaali 
 • järjestysluvut 

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen osaat: 

 • ääntää venäjän kieltä paremmin 
 • soveltaa oppimaasi ja toimia kulttuurinmukaisten normien edellyttämällä tavalla erilaisissa arkielämän- ja asiakaspalvelun vuorovaikutustilanteissa 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla   
Opetus- ja arviointimenetelmät: Harjoittelet itsenäisesti tekstien, äänitteiden, videoiden ja interaktiivisten harjoitusten avulla oppimisalustalla. Opintojakso voi sisältää toteutuksesta riippuen vapaaehtoisia verkko-oppitunteja. Arviointi perustuu palautettaviin kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin sekä kirjallisiin ja suullisiin kokeisiin. 
Arvosteluasteikko:  Arviointi tehdään oppilaitoskohtaisesti asteikolla 0-5 tai hyväksytty/hylätty. 
Työmäärä toteutustavoittain: 

 • itsenäinen opiskelu 85 h 
 • palautettavat tehtävät 38 h 
 • yhteiset verkkotapaamiset tai asioiden opiskelu itsenäisesti 7,5 h  
 • lopputentti 2 h  
 • suullinen koe, sanasto- ja rakennekokeet 2,5 h 
 • Yhteensä 135 h. Yksi opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä (5 x 27 h = 135 h). 

ILMOITTAUDU

Venäjä 4 (3 op) / LAB-ammattikorkeakoulu

Ajoitus: 30.10.–14.12.2023
Verkkotapaamiset: Zoomissa maanantaisin ja torstaisin klo 8.30–10.00

CEFR-taso: Lähtötaso A2.1 > tavoitetaso A2.2 
Esitiedot: Opintojakso edellyttää KiVANETin Venäjä 1-3 suorittamista tai vastaavaa osaamista venäjän kielessä (taitotaso A2.1). 

Sisältö ja osaamistavoitteet: Tällä opintojaksolla opit: 

 • mökkeilyyn ja luontoon liittyvää sanastoa 
 • pitämään pieniä maljapuheita 
 • asioimaan lääkärissä ja apteekissa sekä kertomaan kehosta ja terveydestä 
 • esittelemään yrityksen ja keskustelemaan yrityksen toiminnasta 

Rakenteet:

 • datiivin yksikkö sekä instrumentaalin ja genetiivin monikko 
 • modaaliverbit можно, нужно, нельзя 

Tämän opintojakson jälkeen osaat:

 • ymmärtää selkeää yleiskielistä puhetta tai tekstejä, jotka liittyvät opintojakson aihepiireihin 
 • viestiä suullisesti ja kirjallisesti opintojakson teemoista  
 • syvemmin venäläistä kulttuuria ja tapoja 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla. 
Opetus- ja arviointimenetelmät: Harjoittelet itsenäisesti tekstien, äänitteiden, videoiden ja interaktiivisten harjoitusten avulla oppimisalustalla. Opintojakso voi sisältää toteutuksesta riippuen vapaaehtoisia tai pakollisia verkko-oppitunteja. Arviointi perustuu palautettaviin tehtäviin ja kirjallisiin sekä suulliseen tenttiin. 
Arvioinnin perustana ovat:  

 • palautettavat tehtävät ja välitentit 50 %  
 • suullinen lopputentti 20 % 
 • kirjallinen lopputentti 30 % 

Arviointiasteikko ja arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0-5 toteutuksen mukaan. 
Työmäärä toteutustavoittain: 

 • itsenäinen opiskelu 52 h   
 • palautettavat tehtävät 15 h 
 • yhteiset verkkotapaamiset tai asioiden opiskelu itsenäisesti 8 h   
 • tentit 6 h  
 • Yhteensä 81 h. Yksi opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä (3 x 27 h = 81 h).  

ILMOITTAUDU

Venäjän kieliopin kertaus (3 op) / LAB-ammattikorkeakoulu

Ajoitus: 18.9.–22.12.2023
Verkkotapaamiset: Zoomissa maanantaisin ja torstaisin klo 8.30–10.00

CEFR-taso: Lähtötaso A2.2 > tavoitetaso B1.1   
Esitiedot: Opiskelija on saavuttanut aiemmissa opinnoissaan taitotason A2.2. 

Sisältö: Tällä opintojaksolla kertaat ja/tai opit: 

 • taivuttamaan ja käyttämään sekä substantiiveja että adjektiiveja venäjän kaikissa sijamuodoissa 
 • taivuttamaan ja käyttämään venäjän kielen verbejä 

Rakenteet: 

 • substantiivit ja adjektiivit: nominatiivi, akkusatiivi, genetiivi, datiivi, prepositionaali, instrumentaali 
 • verbit: taivutus, aikamuodot, aspektit, liikeverbit 

Tämän opintojakson jälkeen osaat: 

 • käyttää substantiiveja ja adjektiiveja sijamuodoissa 
 • taivuttaa ja käyttää verbejä  

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.    
Opetus- ja arviointimenetelmät: Harjoittelet itsenäisesti kielioppiteorian (teksti ja/tai video) ja interaktiivisten harjoitusten avulla oppimisalustalla. Opintojakso ei sisällä verkkotapaamisia. Arviointimenetelminä ovat verkkotehtävät ja Moodle-tentit. 
Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Arviointi tehdään oppilaitoskohtaisesti asteikolla 0-5 tai hyväksytty/hylätty. 
Hyväksytty: Kaikki alustalla olevat verkkotehtävät sekä tentit on suoritettava hyväksytysti eli vastauksista vähintään 50% on oltava oikein.  
Arvioinnin perustana ovat: 

 • verkkotehtävät 
 • Moodle-tentit 

Opintojakson työmäärä on 81 tuntia, joka on kokonaan itsenäistä opiskelua. Yksi opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä. 

ILMOITTAUDU

Viro 1 (5 op) / Haaga-Helia

Ajoitus: 18.9.–8.12.2023
Verkkotapaamiset: maanantaisin klo 15.3017.00 seuraavina päivinä: 18.9., 2.10., 23.10., 6.11. ja 20.11. Lopputentti pidetään perjantaina 8.12.

CEFR-tasoLähtötaso 0 > tavoitetaso A1.3
EsitiedotOpiskelijalta ei vaadita aikaisempaa viron osaamista. 

SisältöTere tulemast õppima eesti keelt! Tervetuloa opiskelemaan viroa!  
Tällä opintojaksolla opit: 

 • viron aakkoset ja ääntämisen perusteet 
 • viron ja suomen yhteistä sanastoa sekä ns. pulmasanoja 
 • esittäytymään ja kertomaan itsestäsi, läheisistäsi, asuinpaikasta, opinnoista, työstä, kielitaidosta ja matkoista  
 • lukusanat, ajanilmauksia, vaate- ja ruokasanastoa sekä kulkuvälineitä 
 • asioimaan kahvilassa ja tekemään ostoksia viroksi 
 • muodostamaan kysymyksiä ja ilmaisemaan mielipiteesi 
 • Viron maatietoutta ja tapakulttuuria 

OsaamistavoitteetTämän opintojakson jälkeen osaat:  

 • ymmärtää, puhua ja kirjoittaa yksinkertaisia lauseita  
 • selviytyä arkisissa puhetilanteissa ja kirjoittaa lyhyitä viestejä 
 • kielen perussanastoa ja -rakenteita 
 • tunnistaa viron ja suomen keskeisimmät yhtäläisyydet ja erot sanastossa ja rakenteissa 

OppimateriaaliKaikki oppimateriaali digitaalisella oppimisalustalla. 
Opetus- ja arviointimenetelmätHarjoittelet itsenäisesti tekstien, äänitteiden, videoiden ja interaktiivisten harjoitusten avulla oppimisalustalla. Teet itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä, jotka arvioidaan. Opintojakso sisältää vapaaehtoisia verkko-oppitunteja. Kurssi sisältää pakollisia paritehtäviä, joiden ajankohdasta opiskelijat sopivat parin kanssa. 
Arviointimenetelmät ovat oppilaitoskohtaiset. Arviointi perustuu toteutuksesta riippuen suppeampiin oppimistehtäviin ja lopputenttiin tai laajempiin oppimistehtäviin. 

Arviointiasteikko ja arviointikriteeritHyväksytty/hylätty tai asteikolla 0-5 toteutuksen mukaan. 
Työmäärä toteutustavoittain

 • Itsenäinen työskentely (sisältää oppimistehtävät) 125 h 
 • Vapaaehtoiset oppitunnit tai vastaavasti asioiden opiskelu itsenäisesti 10 h
 • Yhteensä 135 h. Yksi opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä (5 x 27 h = 135 h).

ILMOITTAUDU

Viro 2 (5 op) / Haaga-Helia

Ajoitus: 18.9.–11.12.2023
Verkkotapaamiset: maanantaisin klo 15.30-17.00 seuraavina päivinä: 25.9., 9.10., 30.10., 13.11. ja 27.11. Lopputentti pidetään maanantaina 11.12.

CEFR-taso: Lähtötaso A1.3 > tavoitetaso A2.2 
Esitiedot: Opiskelija on saavuttanut taitotason A1.3 aiemmissa opinnoissaan. 

Sisältö: Tere tulemast jätkama eesti keele õpinguid! Tervetuloa jatkamaan viron opintoja! Tällä opintojaksolla opit: 

 • kertomaan kodista ja asumisesta 
 • kertomaan opiskelualastasi ja tekemään video-CV:n 
 • kysymään ja neuvomaan tietä 
 • varaamaan pöydän ja asioimaan ravintolassa 
 • varaamaan ajan ja asioimaan mm. lääkärissä, parturissa/kampaajalla ja apteekissa 
 • ymmärtämään sääennusteita sekä keskustelemaan säästä 
 • varaamaan hotellihuoneen ja kirjautumaan hotelliin 
 • kertomaan vapaa-ajasta ja harrastuksista 
 • luonto- ja eläinsanastoa 
 • lisää Viron maatietoutta ja tapakulttuuria 

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen osaat:  

 • selviytyä monenlaisista yksinkertaisista viestintätilanteista arjessa, opinnoissa ja työssä 
 • ymmärtää yksinkertaisen puheen tai tekstin pääajatukset  
 • kirjoittaa opintojakson aihepiiriin liittyviä lyhyitä tekstejä 
 • lisää kielen perussanastoa ja –rakenteita 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali digitaalisella oppimisalustalla. 
Opetus- ja arviointimenetelmät: Harjoittelet itsenäisesti tekstien, äänitteiden, videoiden ja interaktiivisten harjoitusten avulla oppimisalustalla. Teet itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä, jotka arvioidaan. Opintojakso sisältää vapaaehtoisia verkko-oppitunteja. Opintojaksoon voi myös sisältyä toteutuksesta riippuen paritehtäviä, jotka tehdään parin kanssa erikseen sovittuina ajankohtina. 
Arviointimenetelmät ovat oppilaitoskohtaiset. Arviointi perustuu toteutuksesta riippuen suppeampiin oppimistehtäviin ja lopputenttiin tai laajempiin oppimistehtäviin. 
Arviointiasteikko ja arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0-5 toteutuksen mukaan. 
Työmäärä toteutustavoittain: 

 • Itsenäinen työskentely (sisältää oppimistehtävät) 115-125 h 
 • Vapaaehtoiset oppitunnit tai vastaavasti asioiden opiskelu itsenäisesti 10 h 
 • Toteutuksesta riippuen paritehtävät 0-10 h 
 • Yhteensä 135 h. Yksi opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä (5 x 27 h = 135 h).  

ILMOITTAUDU