Saksa-tiimi on ottamassa KiVAKO-loppukiriä. Kevätlukukaudella 2021 pilotoimme vielä opintojaksot saksa 4, 5, 6 ja 7. Vaikka materiaali on jo valmista ja osa siitä on jo aiemminkin pilotoitu, keskusteltavaa ja sovittavaa tuntuu riittävän.

Opintojakson logiikka ja ulkoasu täytyy olla yhtenevä moduulista 1 moduulin 3 kullakin toteutuksella. Opettajille ja opiskelijoille tarvitaan myös selkeät oppaat. Pilottiopettajat eivät välttämättä ole itse olleet luomassa materiaalia, joten ainakin opettajan täytyy saada kohtuullisen aukoton kuva kurssista.

Myös pilottikurssien arviointiasioista on käyty keskustelua, jota jatkamme kevään pilottien päätyttyä. Osa opettajista on sitä mieltä, että arvioitavia tehtäviä tulee olla runsaasti, kun taas osa haluaa selkeästi rajatun, suppeamman määrän arvioitavaa. Ratkaisevaa tässä lienee se, suorittavatko opiskelijat tehtäviä, jotka eivät ole heille pakollisia. Mikäli he eivät suorita kaikkea mitä opettajat toivoisivat heidän suorittavan, on seuraava kysymys se, saavatko he opintojakson suoritettua hyväksytysti.

Kivakoprojekti on tuottanut saksan osalta hienona lisänä monikäyttöisiä verkkoaineistoja, joita voi hyödyntää kaikessa saksanopetuksessa. Jo hankkeen alkuvaiheessa saksa-tiimi totesi, että opintojaksojen oheen tarvitsisimme kielioppisivustoa, jolla olisi selkeästi kera esimerkkien ja harjoitusten selitetty jo aiemmin opittuja ja ehkä unohdettuja kielioppiasioita. Verkossa on saatavilla joitakin suomenkielisiä kielioppisivustoja, mutta mikään niistä ei vastannut täysin saksa-tiimin tarpeisiin.  Myöskään linkittäminen toisille KiVAKO-hankkeen saksan opintojaksoille ei olisi ollut toimiva ratkaisu.

Koska suuressa tiimissä oli runsaasti työvoimaa, työtunteja ja innokkaita tekijöitä, päätimme tuottaa verkkoon kaikkien saataville saksan kieliopin. Schlauberger-kieliopin (https://sites.google.com/view/saksan-kielioppi) voi linkittää kaikkiin KiVAKO-opintojaksoihin tai muuhun opetukseen. Kieliopin esimerkit ja harjoitukset ovat KiVAKO-kursseilta. Lisäksi on hyödynnetty luvan kanssa Deutsche Virtuelle Grammatik –aineistoa.

Mia Raitaniemi (Hanken) on tuottanut Saksan kielen sanakirja-apurin, joka on vapaasti saatavilla verkossa (ks. https://sites.google.com/view/sanakirja-apuri/). Sanakirja-apurin teksteissä ja tehtävissä käsitellään ”vanhanajan” paperille printattuja sanakirjoja, verkkosanakirjoja, verkkoon siirrettyjä perinteisiä sanakirjoja, korpussanakirjoja ja DWDS-sanakirjan toimintoja. Lisäksi löytyy informaatiota Google-kääntäjästä ja siitä, miten se toimii tai ei toimi. Opiskelijat eivät välttämättä ymmärrä Google-kääntäjän ja sanakirjojen eroa. Tästä osiosta saa hyviä esimerkkejä siitä, miksi Google-kääntäjää ei kannata käyttää sanakirjana.

Edellä kuvattujen ponnistusten lisäksi KiVAKO-hanke tuottaa myös ruotsinnokset opintojaksoista Saksa 1 ja 2 sekä Schlauberger-kieliopin keskeisistä osista. Näin saksan materiaalit saadaan käyttöön myös ruotsinkielisissä korkeakouluissa.

Heli Simon, Seinäjoen ammattikorkeakoulu